Conferința internațională bienală / 1-2 noiembrie 2019, Craiova

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Craiova în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează

Conferința internațională bienală

– Sistemul juridic între stabilitate şi reformă –

Craiova, Facultatea de Drept

1-2 noiembrie 2019

Program
Vineri, 1 noiembrie 2019
8:30-9:30 Înregistrarea participanţilor – sediul Facultății de Drept, str. Calea București, nr. 107 D, etajul I – Aula Magna
9:30-10:30 Ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Prof. univ. dr. VALERIU STOICA, Universitatea din București
10:30-11:00 Mesaje aniversare: 30 de ani de învăţământ juridic în cadrul Universității din Craiova.
11:30-13:00 Lucrările conferinței – Plen, Aula Magna
14:30-16:00 Lucrările conferinței – Plen, Aula Magna
16:30-18:30 Lucrările conferinței – Secţiuni

Sâmbătă, 2 noiembrie 2019
9:30-12:00 Lucrările conferinței – Secţiuni

Secţiuni
Drept public
Drept penal și procesual penal
Drept civil și procesual civil
Istoria statului şi dreptului
Administratie publică şi comunicare
Codul administrativ român, administraţie publică şi dezvoltare regională
Smart Cities
Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea dreptului şi administraţiei publice

În cadrul conferinţei este organizat panelul SMART LAW CONFERENCES – JURISPRUDENŢA CURŢII DE APEL CRAIOVA

Conferinţa este inclusă în programul de pregătire continuă a avocaţilor si se vor acorda puncte de pregătire profesională.

PARTENERI
ACADEMIA ROMÂNĂ, INSTITUTUL DE CERECETĂRII SOCIO-UMANE „C.S. NICOLAESCU-PLOPŞOR”, CRAIOVA
UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA
BAROUL DOLJ
CAMERA NOTARILOR PUBLICI CRAIOVA
CENTRUL TERITORAL CRAIOVA AL I.N.P.P.A.
CENTRUL DE STUDII ŞI CERCETĂRI DE DREPT PRIVAT „ION DOGARU”
EDITURA UNIVERSIUL JURIDIC
UNIUNEA NAŢIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DIN ROMÂNIA
ASOCIAŢIILE STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE DREPT UCV

:: Programul
:: Formularul de înscriere