Conferința Națională de Dreptul Afacerilor: Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor (ed. 4) / 15-16 noiembrie 2019, București

                     

CONFERINȚA NAȚIONALĂ

PROBLEMATICI ACTUALE ALE DREPTULUI AFACERILOR

București, 15-16 noiembrie 2019

Website eveniment: http://business.law.rau.ro/

UPDATE – Au fost ocupate toate locurile la Conferința Națională: ”Problematici actuale ale dreptului afacerilor”, și oprim înscrierile începând cu momentul publicării acestui anunț.

Acreditare INPPA: Conferinţa este inclusă în programul de pregătire continuă a avocaţilor si se vor acorda puncte de pregătire profesională
Acreditare INPPI: 10 puncte de pregătire profesională

Facultatea de Drept a Universității Româno-Americană, Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu și Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai organizează, în perioada 15-16 noiembrie 2019, Conferința Națională de Dreptul Afacerilor: ”Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor”, ediția IV-a, 2019.

Tema conferinței: ”Problematici actuale în dreptul afacerilor” configurează prezentările și discuțiile în jurul unor teme care au ca țintă problemele cele mai actuale, interesante și complexe din materia societăților, contractelor, obligațiilor, procedurii civile, investițiilor străine, contenciosului administrativ și fiscal, achizițiilor publice, garanțiilor, insolvenței, dreptul penal al afacerilor etc.

Evenimentul reunește 29 de speakeri – specialiști reputați ai dreptului – profesori universitari, magistrați, avocați și practicieni în insolvență, care, pe parcursul a două zile, vor avea intervenții pe teme de maxim interes pentru practica dreptului afacerilor.

Conferința se adresează tuturor profesioniștilor dreptului – magistrați, avocați, notari, consilieri juridici, practicieni în insolvență, executori judecătorești, dar și oamenilor de afaceri și economiștilor.
În taxa de participare sunt incluse: participarea la cele două zile ale conferinței, mapa, certificat de participare, cafea și , abonament la portalul www.universuljuridic.ro pentru 6 luni – în valoare de 240 lei + TVA, precum și achiziționarea la prețuri promoționale a noutăților editoriale ce se vor lansa în cadrul evenimentului.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

VINERI – 15 NOIEMBRIE 2019

8:30-9:00 Înscrieri – cafea de bun venit
9:00-9:20 Prof. univ. dr. Ovidiu Folcuț, Rectorul Universității Româno-Americane, Lect. univ. dr. Sergiu Golub – Prodecanul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, conf. univ. dr. Mihaela Prună – Decanul Facultății de Drept a Universității Româno-Americane, prof. univ. dr. Mirela Gorunescu – Prodecanul Facultății de Drept a Universității Nicolae Titulescu

9:20-10:45 Panelul I – Moderator – conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă

Vorbitori:
Prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – ”Necesitate, utilitatea și stadiul elaborării unui nou Cod comercial român”
Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu – ”Faptele (actele) de comerț la confluența dintre doua coduri-codul comercial și codul civil
Av. prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – ”Raison d`etre pentru companiile viitorului apropiat”

10:45-11:00 Pauză de cafea

11:00-12:45 Panelul II – Moderator – lect. univ. dr. Sergiu Golub

Vorbitori:
Judecător dr. Eugenia Voicheci – Înalta Curte de Casație și Justiție, Președintele Secției a II-a Civilă – “Toate-s vechi și nouă toate: profesioniștii-comercianți”
Av. dr. Gheorghe Buta, partener Mușat și Asociații, cercetător științific gradul I – Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Director Revista Română de Jurisprudență – ”Contribuția ÎCCJ la confuzia privind competența materială și funcțională a instanțelor în materia litigiilor cu profesioniști”
Av. prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – ”Protecția creditorilor din perspectiva Legii nr. 31/1990”
Dr. Nicoleta Țăndăreanu, formator Institutul Național al Magistraturii – ”Natura juridică a executarii silite reglementate de art. 143 alin 1 din Legea 85/2014 si competenta de soluționare a unei eventuale contestații la executare”

12:45-13:00 Lansări editoriale: lansare Revista Română de Drept Comercial

13:00-14:00 Pauză de masă

14:00-15:45 Panelul III – Moderator – prof. univ. dr. Vasile Nemeș

Vorbitori:
Av. dr. Simona Miloș, Președinte Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, Av. dr. Andrea Deli – ”Despre ipoteca mobiliară asupra veniturilor viitoare din contractele în derulare sau cât de ‘corespunzatoare’ poate fi ‘protecția’ acordată creditorului garantat în insolvență”
Av. lect. univ. dr. Alina Oprea, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș – Bolyai – “Deschiderea procedurii secundare de insolvență”
Av. lect. univ. dr. Ion Dragne, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – “Modificările din 2018 ale Codului de procedură civila- scurte comentarii”
Av. conf. univ. dr. Lavinia Tec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – ”Probleme teoretice și practice privind obligația de loialitate a administratorului”

15:45-16:00 Pauză de cafea

16:00-17:45 Panelul IV – Moderator – Av. conf. univ. dr. Ciprian Păun

Vorbitori:
Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș – Bolyai – ”Comerciantul persoană fizică – de la hegemonul comerțului la ‘matrioșcă juridic’ sau despre mai mult de un secol de ‘evoluție involutivă’!”
Judecător drd. Nicoleta Mirela Năstasie, Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă – „Opţiunea între procedura secundară de insolvenţă şi angajamentul unilateral în insolvenţa transfrontalieră”
Av. conf. univ. dr. Gabriel Ispas, Decanul Facultății de Drept, Universitatea Titu Maiorescu – ”Circulația bunurilor în contextul Brexit”
Av. conf. univ. dr. Ciprian Păun, FSEGA, Universitatea Babeș – Bolyai – ”Curatorul societar și nevoia de completare a articolul 58 din Codul de Procedură Civilă

SÂMBĂTĂ – 16 NOIEMBRIE 2019

9:00-10:45 Panelul I – Moderator – lect. univ. dr. Manole Popa

Vorbitori:
Av. lect. univ. dr. Raul Felix Hodoș, UMFST “George Emil Palade” Tg. Mureș – “Oportunitate și legalitate în deciziile administratorului judiciar”
Dr. Dragoș Călin, director Direcția Juridică SIF Transilvania – ”Criterii de determinare a dreptului de retragere din societate și dreptului rezidual ca efect al excluderii”
Av. conf. univ. dr. Vasile Nemeș, asist. dr. Gabriela Fierbinteanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – ”Transformarea transfrontalieră în reglementarea societăților comerciale”
Conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu, Facultatea de Drept, Universitatea Valahia & drd. Florina-Ramona Mureșan – ”Considerații privind atribuțiile Autorității de Supraveghere Financiară”

10:45-11:00 Pauză de cafea

11:00-12:45 Panelul II – Moderator – conf. univ. dr. Mihai Olariu

Vorbitori:
Judecător dr. Gabriela Elena Bogasiu, Vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție – în materie civilă – ”Contractul administrativ între regimul de drept public și competența instanțelor de drept comun”
Judecător dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București, Secția a IV – a Civilă, formator Institutul Național al Magistraturii – “Mecanismul cesiunii de creanță în plan procesual. Probleme practice vizând incidența art. 38, respectiv a art. 39 C. proc. civ.”
Procuror dr. Laurețiu Sorescu, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, procuror Cristina Voicu, Direcția Națională Anticorupție Centrală – București – ”Infracțiuni ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene”
Av. lect. univ. dr. Manole Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București – ”Scurte considerații referitoare la societățile comerciale din perspectiva legislației privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului”
Av. conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană – ”Răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea societății comerciale în condițiile art. 25 alin. (2) din Codul de procedură fiscală”

Înscrieri
Perioada de înscrieri: 22 octombrie – 13 noiembrie 2019
Înscrierea se face pe website-ul evenimentului: http://business.law.rau.ro/, la adresa de e-mail: dreptul.afacerilor@rau.ro, sau prin intermediul formularului electronic de înscriere, aflat pe website-ul partenerilor noștri media: JURIDICE.ro (click aici) și Universul Juridic (click aici) cu expedierea acestuia din urmă la adresa de e-mail: dreptul.afacerilor@rau.ro.

Masa de prânz se poate servi, contra cost, la Cantina Restaurant din Campusul Universității Româno-Americană.

Taxa de participare pentru cele două zile de conferință este de 250 lei. Pentru avocații Baroului Bucuresti taxa de participare este de 215 lei; Pentru doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleași forme de exercitare a profesiei de avocat, practician în insolvență, notar, executor judecătoresc etc taxa de participare este de 215 lei/persoană. Studenții beneficiază de participare gratuită.

Persoane de contact: Ec. Nadia Bataei, telefon 0372 120 113, 0372 120 257, Av. Mihai Pârvu – tel: +40 756 167 105, Av. Nicoleta Ioniță – telefon: 0728 985 308, e-mail: dreptul.afacerilor@rau.ro

Sponsori

Parteneri instituționali: Baroul București, Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență

Parteneri

Parteneri Media

COMITET DE ORGANIZARE ȘI ȘTIINȚIFIC
Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă (project manager), lector univ. dr. Sergiu Golub, conf. univ. dr. Vasile Nemeș, conf. univ. dr. Mihaela Prună, lector univ. dr. Ion Dragne, conf. univ. dr. Ciprian Păun, lector univ. dr. Elisabeta Roșu, lector univ. dr. Alina Oprea, conf. univ. dr. Gabriel Ispas, lector univ. dr. Manole Popa, conf. univ. dr. Mihai Olariu, Dr. Nicoleta Țăndăreanu, drd. Nicoleta Mirela Năstăsie, conf. univ. dr. Adrian Țuțuianu.