Impactul digitalizării în aplicarea dreptului / 1 noiembrie 2019, Târgoviște

Tribunalul Dâmbovița, Asociaţia pentru Studiul Relațiilor Profesionale de Muncă, Asociația Magistraților din România – Filiala Dâmbovița, Centrul de Cercetare în Științe Juridice și Administrative din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative organizează conferința

Impactul digitalizării în aplicarea dreptului

Târgoviște

1 noiembrie 2019, 9:00

Programul
9:30-9:45 Primire invitați, speakeri și formatori
9:45-10:00 Deschiderea conferinței – prezentarea formatorilor, speakerilor și a participanților

10:00-11:30 Partea I
Conf. dr. Laura GEORGESCU, Universitatea Ecologică Bucureşti – Piața muncii în contextul dezvoltării sistemelor de Inteligență Artificială
Prof. dr. Alexandru ŢICLEA, Universitatea Ecologică Bucureşti – Repausul săptămânal
Av. dr. Andrei SĂVESCU, Baroul Bucureşti – Cutia Pandorei în Cloud
Lect. dr. Adelina Oana DUŢU, Universitatea Ecologică Bucureşti – Contractul cu timp parțial
Prof. dr. Dan ŢOP, Universitatea Valahia din Târgovişte – Digitalizarea și viitorul dreptului muncii
Judecător drd. Adrian Remus GHICULESCU, Înalta Curte de Casație și Justiție – Considerații privind răspunderea disciplinară în dreptul individual al muncii
Judecător drd. Ioana Stoenac CÎRSTEA, Curtea de Apel Ploiești – Obiectul acordului de recunoaștere a vinovăției

11:30-12:00 Pauză de cafea

12:00-13:30 Partea a II-a
Asistent judiciar Marinela DIDU, Tribunalul Dolj – Digitalizarea – un succes in aplicarea dreptului muncii venit ca o provocare a secolului XXI
Asistenți judiciari, Gioni Popa GAVRILOVICI, Cătălin FAGHIAN, Tribunalul Bacău – Legalitatea grevei salariale declanșate ca urmare a refuzului angajatorului de a negocia Contractul colectiv de muncă – conducerea procesului în lipsă, de la distanță, utilizând mijloace electronice și poștale
Judecător drd. Mihai Costin TOADER, Judecătoria Răcari – Tulburarea liniștii şi ordinii publice. Disociere între răspunderea contravențională și răspunderea penală
Judecător drd. Dragoş POPOIAG, Asistent judiciar dr. Marius MIHĂLĂCHIOIU, Tribunalul Dâmbovița – Influenta digitalizării asupra dreptului muncii
13:30 Dezbateri / Concluzii

14:00 Masa de prânz

Publicația Revue européenne du droit social şi-a început apariția în anul 2007 şi îşi propune, asemenea altor publicații cu același profil din spațiul european și internațional să analizeze principalele aspecte legate în principal de dreptul social european.
Prin conținutul articolelor sale revista reflectă o problematică variată, determinată de obiectul de reglementare al dreptului social european, de la protecţia acordată salariaților în raport cu angajatorii, până la eradicarea sărăciei şi a excluziunii sociale.
Revista este cunoscută şi solicitată atât în comunitatea științifică națională cât şi de comunități științifice din Europa, America de Sud, Africa de Nord. Ritmicitatea apariției sale este de 4 numere anual.
Publicația este inclusă în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul ştiinţelor juridice: Copernicus, CEEOL, EBSCO Publishing,DESY Publication Database, Open Academic Journals Index (OAJI) et SJIFactor.com.