815 citiri

[ Cum a fost ] Ziua Porților Deschise la UNNPR și CNPB / 25 octombrie 2019, București

Cum a fost

„Ziua Porților Deschise”, o ințiativă de succes a Notariatului Român

Notari publici din toată țara au acordat consultanță notarială gratuită unui număr de 300 de persoane, în cadrul evenimentului organizat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România în colaborare cu Camerele Notarilor Publici.

Cea de a patra ediție a „Zilei Porților Deschise”, manifestare care a avut loc vineri, 25 octombrie 2019, s-a bucurat de un larg interes din partea cetățenilor, confirmând astfel utilitatea socială a inițiativei notariatului român de acordare de consultanță notarială gratuită. Evenimentul a urmărit un dublu obiectiv:
• consilierea notarială gratuită în vederea soluționării unor probleme juridice practice cu incidență în activitatea notarială cu care s-au confruntat persoanele care care au dat curs invitației notariatului român, precum și
• educarea și informarea publicului interesat cu privire la serviciile notariale.

La sediul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România și la sediile principale și secundare ale Camerelor Notarilor Publici din toată țara, au fost organizate întâlniri cu cetățenii interesați să obțină informații generale pe teme notariale. Circa 300 de persoane au dat curs invitației lansate de Camerele Notarilor Publici prin intermediul mass-mediei locale și a paginilor proprii de Internet, trecând pragurile notariatelor desemnate să acorde consultanță gratuită.

Cele mai solicitate informații au vizat:
• procedura succesorală
• partajul succesoral
• contractele de donație
• procedura de numire a custodelui sau a curatorului special
• convențiile sau tratatele privind asistența juridică în materie civilă
• procedura autentificării actelor translative de proprietate
• procedura divorțului pe cale notarială
• vânzarea – cumpărarea de imobile
• condițiile înstrăinării terenurilor agricole aflate în extravilanul localităților
• situațiile în care asociațiile de locatari eliberează adeverințe

„Ziua Porților Deschise” reprezintă o inițiativă a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, preluată de către Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană în anul 2016 și adoptată ulterior și de alte notariate europene membre CNUE. Este vorba despre notariatele din Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Estonia, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania. Evenimentul face parte dintr-o pleiadă de manifestări care marchează „Ziua Justiției Europene”.


Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România si Camera Notarilor Publici București organizează

Ziua Porților Deschise la UNNPR și CNPB

București

25 octombrie 2019

Plecând de la proiectul iniţiat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România “Ziua porţilor deschise”, Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) a luat iniţiativa organizării, anuale, a Zilei porţilor deschise, în data de 25 octombrie, dată ce coincide cu Ziua Justiţiei Europene.

Evenimentul urmează să fie organizat de toate notariatele din Uniunea Europeană.

În această conjunctură, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România organizează, în data de 25 octombrie 2019, “Ziua porților deschise”, împreună cu Camera Notarilor Publici București.

Acţiunea “Ziua porților deschise” se va desfăşura la Camerele Notarilor Publici atât la sediile principale, cât şi la sediile secundare judeţene, precum şi la sediul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.

Cu acest prilej, notarii publici vor oferi publicului consultanță juridică gratuită în materie notarială, aceasta putând să privească unele aspecte referitoare la procedura succesorală notarială, procedura divorțului, redactarea înscrisurilor cu conținut juridic, autentificarea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscrisuri, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, numirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părți, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral.

Camerele Notarilor Publici participante la această acţiune sunt: Alba Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara. Consultațiile juridice gratuite se vor desfășura în intervalul orar 9:00-13:00.

Sediile la care va avea loc acţiunea “Ziua porților deschise” în cadrul Camerei Notarilor Publici București sunt:
– sediul principal din București, str. g-ral H.M. Berthelot nr. 42A, Sector 1;
– sediul secundar județean din Alexandria, Str. Av. Alexandru Colfescu nr. 59A, Județul Teleorman;
– sediul secundar județean din Călărași, Str. E. Rădulescu nr. 62, Județul Călărași;
– sediul secundar județean din Giurgiu, B-dul Ion I.C. Brătianu nr. 157, Județul Giurgiu;
– sediul secundar județean din Slobozia, B-dul Matei Basarab nr. 24, bl. B2, sc. A, Ansamblul Peco, Județul Ialomița.

“Ziua porților deschise”, eveniment aflat la cea de-a treia ediție, reprezintă o inițiativă a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, preluată de către Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) și adoptată ulterior de notariatele din 12 țări membre ale blocului comunitar.

Acțiunea urmărește educarea și informarea cetățenilor cu privire la serviciile notariale și face parte dintr-o serie de manifestări care marchează Ziua Justiției Europene.

Sărbătorită în fiecare an la data de 25 octombrie, Ziua Justiției Europene aduce în atenția cetățenilor europeni modul de funcționare a justiției, sprijinind dezvoltarea unui spațiu judiciar comun european.
Lista completă a sediilor la care se va acorda consultanţă, precum şi adresele acestora o puteţi găsi accesând site-ul UNNPR.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
General Berthelot nr. 41, sector 1, cod 010164, Bucureşti – România
Tel: +40 213 139 920, 0213 139 923, 0213 139 937, 0213 139 941
Fax: +40 213 139 910
Email: secretariat@unnpr.ro

Camera Notarilor Publici București
General Berthelot nr. 42A, sector 1, cod 010169, Bucureşti – România
Tel: +40 213 117 281, 0213 117 290, 0212 123 651
Fax: +40 213 117 202, 0212 113 336
Email: secretariat@cnpb.ro

Evenimente conexe