1,484 citiri

Ziua Profesiilor Liberale din România (ed. 12) / 5 noiembrie 2019, București

Uniunea Profesiilor Liberale din România în parteneriat cu ALPHA BANK ROMÂNIA organizează

Ziua Profesiilor Liberale din România
(ed. 12)

– Profesiile liberale și interesul public –

București, Hotel Marshal Garden, Sala Panoramic

5 noiembrie 2019

Adrian Vascu, Președinte UPLR: „Dorim să evidențiem rolul și importanța profesiilor liberale în dezvoltarea economiei și a societății, precum și contextul în care membrii acestora își desfășoară activitatea curentă asociată interesului public.”

Scopul Conferinței este de a valorifica experiența profesională a tuturor practicienilor profesiilor liberale, de a crește nivelul vizibilității acestora în societate și de a întări solidaritatea în rândul profesioniștilor liberali. La Conferință vor participa reprezentanți ai profesiilor liberale, precum și ai unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național.

În prima parte vor lua cuvântul președinții asociațiilor membre UPLR, iar un panel va fi dedicat aplicării Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, în cadrul căruia vor avea intervenții reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai profesiilor liberale de profil. Lucrările evenimentului vor începe la ora 09:30 și se vor încheia la ora 13:30.

:: Programul


Despre UPLR
UPLR este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.
Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din 15 asociații de profesii liberale si este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 85.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social din România.
Asociațiile membre ale UPLR:
Ordinul Arhitecților din România;
Camera Auditorilor Financiari din România;
Uniunea Națională a Barourilor din România;
Camera Consultanților Fiscali;
Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR;
Colegiul Farmaciștilor din România;
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România;
Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
Asociația Consultanților în Management din România;
Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
Corpul Experților Tehnici din România – CETR;
Uniunea Geodezilor din România;
Colegiul Medicilor Veterinari din România;
Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova.


* mai multe informații la nr. de telefon: 021.312.45.82, 0371.497.667 sau adresa de e-mail: uplr@uplr.ro (Nicolae Mirică)

Evenimente conexe