740 citiri

Conferința doctoranzilor în drept (ed. 2) / 6-7 decembrie 2019, Craiova

Universitatea din Craiova – Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale, Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat și Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept organizează

Conferința doctoranzilor în drept (ed. 2)

– Inflația normativă si protecția drepturilor omului în dreptul public și privat –

Craiova

6-7 decembrie 2019

Idealurile Revoluției de la 1989 sunt consacrate ca valori supreme la nivel constituțional și reprezintă imperative ale societății democratice actuale. Baza piramidei acestor idealuri este reprezentată de dreptul de a alege iar vârful piramidei este reprezentat de protecția drepturilor și libertăților individuale.

Fenomenul inflației normative are ca fundament atitudinea individului în fața libertății manifestată prin lipsa de interes a acestuia față de exercitarea drepturilor sale politice. Efectul principal al apariției acestui fenomen este regresul protecției drepturilor omului. Vă propunem spre dezbatere principalele efecte pe care fenomenul inflaționist le produce asupra protecției drepturilor omului atât în sfera dreptului public cât și în cea a dreptului privat.

Universitatea din Craiova – Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale şi Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru și Şcoala Doctorală a Facultăţii de Drept, îşi propun ca prin această manifestare ştiinţifică să-i determine pe participanţi, ca într-un cadru plăcut şi degajat să îşi expună părerile cu privire la efectele pe care fenomenul inflaționist normativ le are în dreptul public și privat, metodele de contracarare ale acestuia dar și modalitățile prin care protecția drepturilor omului poate fi maximizată în fața fenomenului inflaționist normativ.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura pe următoarele secţiuni
I. Drept public;
II. Drept privat.

Conferința va avea loc în zilele de 6-7 decembrie 2019.

Taxa de participare este de 400 de lei de şi va fi achitată în contul Centrului de Cercetări Juridice Fundamentale, RO02BTRL01701205470459XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Craiova, până la data de 15 noiembrie 2019, cel târziu.

Condițiile de redactare a lucrării
Lucrarea trebuie să conțină un număr de minim 7 pagini și maxim 15 pagini, incluzând bibliografia aferentă.
Referinţele bibliografice folosite în text vor fi numerotate automat, în subsolul paginii. Recomandare pentru lista bibliografică de la sfârşitul lucrării: Exemplu: Dan Claudiu DĂNIȘOR, Drept constituțional și instituții politice, Vol.I. Teoria generală, Editura C.H. Beck, București, 2007.
Lucrarea va fi redactată cu font Times New Roman, corp de literă 12, text aliniat la dreapta, format A4. Titlul lucrării se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, Bold, corp de literă 14, centrat. Sub titlul lucrării se va menționa numele doctorandului și Instituția la care autorul este înscris la doctorat (caractere italice, bold, centrat 12).
Lucrarea trebuie să conțină un rezumat și termenii cheie (font Times New Roman, corp de literă 12).
Lucrarea trebuie transmisă pe e-mailul conferintadoctoranzilor2019@gmail.com până la data de 15 Noiembrie 2019, cel târziu, împreună cu dovada achitării taxei de participare. În cadrul secţiunilor, durata de susţinere a fiecărei lucrări este de 15 minute. Textele lucrărilor prezentate (maxim 15 pagini, format A4) vor fi publicate în volumul lucrărilor conferinţei (în format e-book), cu condiţia plății taxei de participare și a îndeplinirii cerințelor de calitate.

Președinte Comitet de organizare,
Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor

:: Formularul de înscriere

Evenimente conexe