1,122 citiri

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale / 14 decembrie 2019, Bacău

Baroul Bacău în colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Curtea de Apel Bacău și Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău organizează conferinţa

Aspecte practice generate de aplicarea codurilor fundamentale

Bacău, Universitatea George Bacovia, Aula “Moldova”

14 decembrie 2019

Se acordă puncte pentru asigurarea obligațiilor de pregătire profesională continuă, conform Programelor întocmite de organele profesiei.

Programul conferinței
Secţiunea de drept civil/procesual civil
9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-12:30 Dezbateri pe teme de drept civil şi procedură civilă
12.30-13:30 Pauză de masă

Secţiunea de drept penal/procesual penal
13:30-16:30 Dezbateri pe teme de drept penal şi procedură penală

Secţiunea – Drept Civil şi Drept procesual civil:
Av. dr. Traian Cornel BRICIU – Preşedintele U.N.B.R., prof. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea București;
Av. dr. Claudiu Constantin DINU – conf. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea București;
TEME: Aspecte controversate în practica instanţelor judecătoreşti cu privire la judecata în primă instanţă, căile de atac şi executarea silită.
Judecător Maria Violeta CHIRIAC – Vicepreședinte al Curții de Apel Bacău
TEMĂ: Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie fiscală.

Secţiunea – Drept Penal şi Drept procesual penal:
Av. dr. Mihai HOTCA – prof. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu București;
TEMĂ: Noutățile aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.
Judecător Adrian FINICĂ – judecător Curtea de Apel Bacău – Secția Penală
TEMĂ: Probleme de drept referitoare la procedura de judecată în cazul recunoașterii învinuirii.
Procuror Daniel Gheorghe ȘTEFAN – Prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău
TEMĂ: Principiul aparenţei de imparţialitate în procesul civil şi penal.

Taxa de participare este de 120 de lei/persoană şi se achită la sediul Baroului Bacău sau în contul Baroului Bacău nr. RO83 RNCB 0026 0308 9338 0001 – deschis la B.C.R. BACĂU, CUI: 944491.

Relații suplimentare la sediul Baroului Bacău sau la telefon: 0234-570.468.

Evenimente conexe