432 citiri

Justiția: între sacru și profan / 13 decembrie 2019, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” organizează

Justiția: între sacru și profan

– Dezbatere științifică pe marginea lucrării: „Despre sacralitatea justiției” de prof. univ. dr. Ioan Alexandru –

București, Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

13 decembrie 2019, 10:00

Programul
10:00-13:00 Deschiderea lucrărilor
• Cuvânt de deschidere: Religiozitatea dreptului și sacralitatea justiției în dezbaterea contemporană de idei – Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
• Esența și valoarea socială a activității de înfăptuire a justiției – Acad. Alexandru Surdu
• Dreptul, morala și conștiința juridică – Prof. univ. dr. Nicolae Popa
• Despre sacru și profan în înfăptuirea dreptății – Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, Președintele Uniunii Juriștilor din România
• Desacralizarea și resacralizarea justiției în secolul XXI. Decantările și dilemele autorului – Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, autorul lucrării Despre sacralitatea justiției
• Închiderea lucrărilor

Evenimente conexe