1,155 citiri

Statutul personalului din sectorul public. Realități și perspective / 20-21 martie 2020, Sibiu

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept – Centrul de Studii, Cercetare Științifică și Cooperare Internațională în Drept și Științe Administrative, Institutul de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” și Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României organizează conferința națională

Statutul personalului din sectorul public. Realități și perspective

Sibiu

20-21 martie 2020

Adoptarea Codului administrativ prin care, într-o proporție semnificativă, se reglementează statutul personalului din sectorul public a constituit un eveniment legislativ care nu a rămas fără ecou în activitatea administrației publice.

Jurisdicționalizarea mai accentuată a răspunderii disciplinare, includerea procedurii de evaluare, inclusiv a criteriilor de evaluare în Codul administrativ, consacrarea unor reguli comune care gestionează personalul contractual și corpul funcționarilor publici, problemele legate de managementul funcției publice și limitele responsabilității funcționarilor publici se constituie în tot atâtea teme de reflecție și, totodată, dificultăți în interpretarea și aplicarea normelor juridice corespunzătoare.

Apreciem că este de interes ca specialiștii cu preocupări ce vizează gestionarea resurselor umane din sectorul public să se reunească pentru a discuta aspecte teoretice și practice care vizează aceste aspecte și să formuleze soluții teoretice și propuneri de lege ferenda care să fie în asentimentul unei părți semnificative a doctrinarilor și practicienilor.

Termene limită
1 februarie 2020 – comunicarea fișei de participare
20 februarie 2020 – comunicarea rezumatului și a cuvintelor-cheie și plata taxei de participare
20-21 martie 2020 – desfășurarea lucrărilor conferinței
15 aprilie 2020 – comunicarea lucrărilor in extenso în vederea publicării

Persoana de contact: organizator lector univ. dr. Ana Mocanu-Suciuana.suciu@ulbsibiu.ro, +400753153353

:: Fișă de participare

Evenimente conexe