975 citiri

Rolul Curţii Constituţionale și al Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri / 8 mai 2020, București

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” organizează sesiunea de comunicări științifice

Rolul Curţii Constituţionale și al Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie în configurarea dreptului românesc după intrarea în vigoare a noilor coduri

București, Casa Academiei (Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5)

8 mai 2020

CALENDARUL SESIUNII ȘTIINȚIFICE
10 februarie 2020 – înscriere (formularul de inscriere);
13 martie 2020 – transmiterea lucrărilor;
6 aprilie 2020 – notificarea acceptării/neacceptării lucrărilor;
15 aprilie 2020 – achitarea taxei de participare;
6 mai 2020 – comunicarea programului sesiunii științifice;
8 mai 2020 – lucrările sesiunii științifice.

Pentru informaţii suplimentare sub aspect organizatoric (înscriere, tehnoredactare, modalitatea de plată, program) vă rugăm consultati www.icj.ro, sau la adresa de e-mail: icj_conferinte@yahoo.com, persoana de contact, Iolanda Vasile.

Evenimente conexe