549 citiri

Avocați în agora. Repere în istoria Baroului Iași / 27 februarie 2020, Iași

Baroul Iași și Asociația ”Vespasian V. Pella” Iași organizează conferința

Avocați în agora. Repere în istoria Baroului Iași

Iași, Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”

27 februarie 2020, 15:00

În cei peste 150 de ani de existență, Baroul Iași a cunoscut un continuu proces de modernizare și, în tandem cu întreaga societate românească, și-a adaptat structurile instituționale atât la imperativele politico-juridice naționale, cât și la standardele civilizației europene. Pe lângă meritul de a se fi impus în lumea juridică nu doar ca simpli hermeneuți ai legii, ci ca părți active în procesul legislativ, avocații, ca oameni ai cetății, au constituit elita intelectualității și modele demne de urmat.

Demersul de a cunoaște o parte din istoria Baroului și de a evoca marile personalități afirmate de-a lungul timpului nu este unul facil, dar este un exercițiu necesar atât pentru cei din interiorul profesiei, cât și pentru viitorii juriști.

În acest sens, conferința propune câteva teme de discuție:
1. Perspectivă istorică asupra organizării avocaturii în România și în Baroul Iași;
2. Avocați ieșeni în agora: oameni politici, formatori de opinie, scriitori (Iacob Negruzzi, George Mârzescu, Eugen Herovanu, Nicolae Titulescu, V.V. Pella, Petre Missir, Constantin Stere, Demostene Botez, Ionel Teodoreanu ș.a.);
3. Avocați ieșeni în Europa: practicieni și profesori, doctoranzi în Drept la marile universități, membri al Academiei Române, membri în organizații profesionale, colaboratori la reviste de specialitate din străinătate etc. (Matei Cantacuzino, Dimitrie Alexandrescu, N. Titulescu, V. V. Pella, Alfred Juvara, Ion Tanoviceanu, Traian Ionașcu ș.a.);
4. Pledoarii celebre (și rolul pledoariei azi).

Vă invitam să vă înscrieți până la data de 20 februarie 2020 la adresele: asociatiav.v.pella@gmail.com sau contact@barouliasi.ro.

Evenimente conexe