2,176 citiri

Conferința de drept bancar Timișoara / Colocviile juridice BNR / 27 martie 2020

UPDATE: Organizatorii, Banca Națională a României – Direcția Juridică și Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, au decis amânarea conferinței pentru o dată care va fi anunțată ulterior.


În ciclul Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, ediția a XXV-a

Conferinţa de drept bancar

Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? Perspectiva jurisprudenței

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

27 martie 2020

Banca Națională a României – Sucursala Timișoara
Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 1
Sala de conferințe

Partener media: JURIDICE.ro

A noua ediție a Conferinței de drept bancar de la Timișoara, cu tema Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? Perspectiva jurisprudenței, se desfășoară în data de 27 martie 2020, la Sucursala Timișoara a Băncii Naționale a României.

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute chestiunea adecvării instituțiilor și a mecanismelor dreptului (privat) comun la problemele specifice pe care le implică activitatea bancară și să accentueze, în această discuție, perspectiva jurisprudenței. Premisa de la care pornește dezbaterea este că promovarea unor soluții legislative sau contractuale distincte, cu caracter derogator, este justificată (doar) în măsura în care nu pot fi identificate în dreptul comun răspunsuri echitabile și eficiente la problemele particulare ale sectorului bancar. În acest context, se poate susține că dreptul comun imperativ impune soluții inadecvate materiei bancare? Sau că dreptul comun supletiv propune soluții improprii acestei materii? Ori că dreptul comun supletiv are acordul dreptului imperativ să permită derogări dezechilibrate în aceste cazuri? Reclamă caracteristicile activității bancare o protecție aparte a instituțiilor financiare în relațiile lor cu clienții sau, dimpotrivă, un regim de favoare pentru aceștia din urmă? Și cum sunt reflectate răspunsurile la aceste întrebări în practica dreptului, în special în jurisprudență?

Această manifestare se desfășoară sub egida Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF Europe) și este susținută financiar, alături de organizatori, de Banca Comercială Română.

Programul conferinței
8:30-9:00 Înregistrarea participanţilor

9:00-9:15 Deschiderea conferinței
Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României (participare în curs de confirmare)
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

9:15-11:00 Sesiunea I
Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Cât de mult pot să evite băncile dreptul civil? Despre imperialism și mișcări centrifuge în dreptul civil

Alexandru Berea, Director, Direcția Juridică, Banca Comercială Română
Sistemul bancar între lipsa de reglementare și supra-reglementare

Asist. univ. dr. Cristian Paziuc, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Încheierea contractelor bancare în jurisprudență: despre adaptabilitatea dreptului comun

Asist. univ. dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Rolul regulii că prețul trebuie să fie serios și sincer în activitatea bancară

Prof. univ. dr. Lucian Bercea, conf. univ. dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Clauzele de accelerare a creditului: cât de mult se poate deroga de la dreptul comun?

11:00-11:15 Pauză de cafea

11:15-13:00 Sesiunea a II-a
Prof. univ. dr. Marieta Avram, Facultatea de Drept, Universitatea din București
Contul bancar, celulă a Codului civil

Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Incidența prescripției extinctive asupra titlurilor executorii bancare. Interferențe cu procedura insolvenței

Lect. univ. dr. Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
Despre distincția între contestația la executare propriu-zisă și contestația la titlu, în cazul în care titlul executoriu este un contract de credit bancar

Ioana Regenbogen, Director, Direcția Juridică, ING Bank
Considerații referitoare la Decizia ICCJ RIL privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit încheiate la distanță. Necesitatea adecvării literei la spiritul legii și la cel al vremurilor moderne

Conf. univ. dr. Sergiu Popovici, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
Executarea silită a contractelor bancare încheiate la distanță. Cât de adecvat este regimul juridic comun al titlurilor executorii și al probațiunii cu înscrisuri?

13:00-13:45 Prânz

13:45-15:15 Sesiunea a III-a
Dr. Rainer Kulms, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law in Hamburg
Private Law Aspects of FinTech

Mihai Selegean, Director General Adjunct, Banca Română de Dezvoltare BRD-GSG
Justiția (predictivă), inteligența (artificială) sau viața (privată – GDPR)?

Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, dr. Răzvan Scafeș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Congruența dreptului comun cu legislația specială în materia consumatorilor de credite bancare

Ciprian Chiorean, Director, Direcția Juridică, Vista Bank
Cât de previzibilă ar fi putut fi impreviziunea în contractele de credit?

Stan Tîrnoveanu, Elena Iacob, Avocați Parteneri, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP)
Cesiunile în materie de credit – o specie amenințată?

15:15-15:30 Pauză de cafea

15:30-17:00 Sesiunea a IV-a
Adrian Dumitrescu-Pasecinic, Expert principal, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României
Funcționarii bancari – funcționari publici în sensul legii penale? Critica deciziei Înaltei Curți

Gabriela Anton, Avocat Partener, Țuca Zbârcea & Asociații (TZA)
Contractul de credit bancar: remediile creditorului în caz de încălcare a obligațiilor

Alina Radu, Avocat Partener, Nestor Nestor Diculescu Kigston Petersen (NNDKP)
Structuri complexe de garantare a creditelor bancare (agent de garantare, beneficiar al ipotecii, trust/fiducie). Codul civil față cu practica națională și internațională

Simona Petrișor, Avocat Partener, Bondoc & Asociații
Ipoteca și grupul de societăți în context de insolvență – armonie perfectă sau coabitare dificilă?

Intervenienți
Prof. univ. dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României
Prof. univ. dr. Bogdan Dima, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor

Alexandru Păunescu
Director, Direcția Juridică
Banca Națională a României
Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Decanul Facultății de Drept
Universitatea de Vest din Timișoara

Nu se percepe taxă de participare. Numărul de locuri: 60. Solicitările vor fi confirmate în ordinea înscrierii.

Important: Accesul în sala de conferință (Sucursala Timișoara a Băncii Naționale a României) se face cu act de identitate. De aceea, vă rugăm ca solicitarea de înscriere să fie însoțită de menționarea seriei și numărului documentului de identitate.

Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

Înscrieri, informații suplimentare și întrebări
Irina RrimaruIrina Rimaru
Projects Director JURIDICE.ro
evenimente@juridice.ro

0764792895


Evenimente conexe