Provocări Contemporane în Dreptul Administrativ din Perspectivă Interdisciplinară (ed. 3) / 9 octombrie 2020, București

În condițiile pandemiei de Coronavirus, Comitetul de organizare a luat decizia de a amâna data conferinței din 15 mai în 9 octombrie 2020.


Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Departamentul de Drept al Academiei de Studii Economice din București organizează conferința internațională

Provocări Contemporane în Dreptul Administrativ din Perspectivă Interdisciplinară (ed. 3)

București, Academia de Studii Economice

9 octombrie 2020

Tematica Conferintei
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional.
În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor administrative, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele două secţiuni:
– dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional.
– provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI.

La Conferinta se pot inscrie atat persoane care doresc sa sustina o lucrare stiintifica, cat si persoane care doresc doar sa audieze dezbaterile.

Participantii au oportunitatea de a inscrie o a doua lucrare stiintifica platind o taxa suplimentara.

Conferința este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.

Publicatii
Toate lucrarile sustinute in cadrul Conferintei se vor regasi intr-una din urmatoarele publicatii:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters).
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice si administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Revista de Drept Public.

Reduceri de la taxele de participare
Profesorii Academiei de Studii Economice din Bucuresti si membrii Societatii de Științe Juridice și Administrative beneficiaza de o reducere intre 20 si 25% din taxa de inscriere. Pentru detalii click aici.
! Daca doriti sa dobanditi calitatea de membru in Societatea de Științe Juridice și Administrative click aici.

Termene limita
1 octombrie 2020: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferință.
3 octombrie 2020: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
5 octombrie 2020: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
7 octombrie 2020: plata taxei de participare.

:: Formularul de înscriere


* mai multe detalii la adresa de e-mail: catalin.sararu@alpaconference.ro