469 citiri

Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale (ed. 8) / 14-15 mai 2020, Webinar

Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu organizează

Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale (ed. 8)

Webinar

14-15 mai 2020

Partener media: JURIDICE.ro

 
Termenele limită sunt următoarele:
– 30 aprilie: transmiterea lucrării în limba română;
– 8 mai: termen limită pentru acceptarea lucrării;
– 15 mai: termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori;
– 15-16 mai: organizarea online a conferinței;
– 30 mai: transmiterea volumului conferinței prin poștă.

Volumul Conferinței este indexat în două baze de date internaționale, recunoscute de Comisia de Drept, CNATDCU și transmis spre indexare la ISI – Proceedings.

Taxa de participare este de 100 lei/ articol. Taxa poate fi plătită cel mai târziu până la data de 15 mai 2020. Articolele și ordinul de plată vor fi trimise la adresa: lawconference@univ.utm.ro.
Taxa se va plăti în contul Universității „Titu Maiorescu” din București, în următorul cont deschis la B.C.R., Agenția Timpuri Noi: RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universității „Titu Maiorescu”, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4 București (numerar sau cu card bancar).

Pe documentul de plată trebuie să existe mențiunea „Conferința Internațională de Drept, Studii Europene şi Relații Internaționale 2020”.

Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

Partenerii Conferinței sunt European Public Law Organization, Societatea Română de Drept European şi Editura Hamangiu.

:: Informații suplimentare

Evenimente conexe