2,092 citiri

[ Cum a fost ] Facultatea de Drept, Universitatea din București. Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor (ed. 11) / 2-3 aprilie 2020, București

Cum a fost

În perioada 2-3 aprilie 2020, Facultatea de Drept a Universității din București a organizat cea de-a 11-a ediție a Sesiunii de Comunicări Științifice a studenților și masteranzilor Facultății de Drept. Dată fiind situația excepțională cu care ne confruntăm în prezent, evenimentul științific din acest an s-a desfășurat exclusiv în mediul online, prin utilizarea platformei Google Meet.

În prima zi a evenimentului, studenții participanți au avut prilejul să prezinte rezultatele cercetărilor științifice, totalizând 11 lucrări în domeniul Dreptului penal și a Dreptului public, în fața unui juriu compus din: conf. univ. Bogdan Bulai; conf univ. Andrei Zarafiu și lect. univ. Raluca Mocanu (secțiunea Drept penal) și respectiv prof. univ. Simona Gherghina; conf. Alexandru Ciobanu și asist. univ. Cristina Feurdean (secțiunea Drept public). Cea de-a doua zi a sesiunii de comunicări științifice a grupat 9 lucrări din domeniul Dreptului privat, evaluate juriul compus din: prof. univ. Flavius Baias; prof. univ. Adriana Almășan și conf. univ. Radu Rizoiu.

Sesiunea de comunicări științific s-a bucurat de un mare interes în rândul comunității academice a Facultății de Drept, în cele două zile ale evenimentului înregistrându-se peste 153 de vizualizări.

Laureații ediției a 11-a a Sesiunii de comunicări științifice sunt următorii:

Secțiunea Drept Penal
1. Studenții Lucian Dumitru Martimof și Smaranda Ioana Popescu (anul III, licență): Protecția relațiilor de familie în dreptul penal român
2. Studenta Fabiana Gabriela Șoșoi (anul IV, licență): Implicațiile jurisprudenței Curții Constituționale asupra supravegherii tehnice
3. Ex aequo:
– Studenta Anjie Diana Goh (master): Aspecte controversate asupra audierii martorilor. Jurisprudență
– Studenta Cristina Cucoaniş (anul IV, licență): Delimitarea formelor de vinovăție în cadrul incidentelor rutiere

Secțiunea Drept Public
1. Studenții Tudor Nicolae Bonifate şi Alin Constantin Toma (anul II, licență): Suspendarea executării actului administrativ. Orientări normative, doctrinare și jurisprudențiale în materie
2. Studenții Ana Mihaela Acatrinei şi Andrei Mihai Dogaru (anul II, licență): Modificări controversate promovate de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – comentariu privind modificările aduse prin Legea nr. 212/2018

Secțiunea Drept Privat
1. Studenta Maria Ruxandra Bodea (anul II, licență): Operele coregrafice: între freamătul expresiei și rigoarea legislativă
2. Studenta Nicol Maria Iordache (anul II, licență): Audierea minorului în cadrul proceselor civile (de divorț) și necesitatea pregătirii suplimentare a judecătorilor care urmează să lucreze cu copiii
3. Studenta Iulia Natalia Mitrache (anul II, licență): Esența personalistă a patrimoniului persoanei fizice

Laureații acestei ediții vor primi premii constând în carte juridică, mulțumită sponsorilor evenimentului, Editurile C.H. Beck, Hamangiu și Wolters Kluwer România.

De asemenea, comunicările cele mai valoroase din punct de vedere științific urmează a fi propuse spre publicare.


Facultatea de Drept – Universitatea din București organizează

Sesiunea de comunicări științifice a studenților și masteranzilor (ed. 11)

București, Facultatea de Drept

2-3 aprilie 2020

Înscrierea lucrărilor pentru ediția a XI-a din anul universitar 2019-2020 a Sesiunii de Comunicări Științifice (SCS) adresată studenților și masteranzilor Facultății de Drept, Universitatea din București, va avea loc în perioada 1-28 februarie 2020, prin trimiterea materialului, împreună cu acordul cadrului didactic coordonator asupra variantei finale, la adresa de email: sesiunedecomunicari@drept.unibuc.ro.

Instrucțiunile detaliate privind participarea la SCS și formatul lucrării se regăsesc pe pagina web a Sesiunii (cu precizarea că perioada de înscrieri la ediția în curs este cea menționată mai sus, 1-28 februarie 2020).

În cadrul SCS, pot avea calitatea de coordonatori de lucrări doar cadrele didactice ale Facultății de Drept, Universitatea din București, astfel cum acestea sunt menționate pe site-ul Facultății.

Evenimente conexe