565 citiri

Isus: cuvintele de pe cruce / 16 aprilie 2020, Webinar

Casa Paleologu organizează

Isus: cuvintele de pe cruce

Webinar

16 aprilie 2020

Răstignirea lui Isus este evenimentul definitoriu al Săptămânii Patimilor, cel care face posibilă mântuirea. Acesta are, în consecință, un rol central în narațiunile tuturor celor patru Evanghelii. Totuși, daca zăbovim cu băgare de seamă asupra textelor acestora, vom observa că, pe cruce, Isus ne vorbește diferit în fiecare dintre ele. În acest curs ne propunem să analizăm aceste diferențe și să invocăm motivele pentru care evangheliștii au ales aceste prezentări distincte. Demersul ne oferă un prilej ideal pentru a înțelege momentul răstignirii pornind de la contextul specific și mai amplu al fiecărei Evanghelii.

Lector: Răzvan Ioan
Onorariu, TVA inclus: 100 lei

Evenimente conexe