420 citiri

Tillich despre „Curajul de a fi” / 15 mai 2020, Webinar

Casa Paleologu organizează

Tillich despre „Curajul de a fi”

curs online disponibil până pe 15 mai

Virtutea specifică omului este curajul, pentru că doar o ființă rațională dar muritoare se confruntă cu abisul neființei. Gânditorul german Paul Tillich ne propune o analiză care arată relevanța, pentru lumea în care trăim, a gândirii filozofice clasice asupra virtuții curajului. Analiza sa pleacă de la un studiu asupra angoasei in care vorbește despre cele trei forme ale acesteia: 1) angoasa în fața morții, adică a finitudinii umane, 2) angoasa etică, precum și 3) angoasa izvorâtă din lipsa de sens a vieții. Criticând consolări seducătoare, dar profund periculoase, cum ar fi mirajul colectivismului caracteristic sistemelor totalitare, Tillich ilustrează cum doar un just echilibru intre afirmarea individualității și nevoia individului de absolut ne poate face curajoși.

Lector: Răzvan Ioan
Onorariu, TVA inclus: 80 lei

Evenimente conexe