901 citiri

Impactul cercetării de excelență în științele administrative asupra reglementărilor și practicii administrației publice (ed. 13) / 23 octombrie 2020, București

SNSPA – Centrul de Drept Public și Științe Administrative Societatea Academică de Științe Administrative în parteneriat cu Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România organizează conferință anuală

Impactul cercetării de excelență în științele administrative asupra reglementărilor și practicii administrației publice (ed. 13)

București, SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1

23 octombrie 2020

Tema conferinței de anul acesta se concentrează pe interacțiunea dintre cercetarea științifică și
fenomenele administrației publice, încercând să descifreze totodată posibilitățile de influențare a politicilor și managementului public prin îmbunătățirea calității reglementării.

Se va urmări conectarea politicilor naționale în domeniul administrației publice și a doctrinei dreptului administrativ la abordarea europeană în ceea ce privește rolul și caracteristice acțiunii administrative în societatea contemporană. Conferința va avea în vedere și dezbaterea globală, la nivelul dreptului public, privind înlocuirea progresivă a caracterului unilateral al acțiunii administrației publice cu modele bazate pe dialog și consens, mai potrivite pentru a consolida legitimitatea democratică și eficiența raporturilor dintre administrație și cei administrați.

În cadrul conferinței se vor analiza și teme precum:
– soluții științifice pentru creșterea capacității de inovare și guvernare durabilă, prin instruire și educație permanentă;
– etică și responsabilitate, prin identificarea incidentelor de integritate și implementarea măsurilor anticorupție;
– configurații instituționale de monitorizare și evaluare a politicilor publice în condițiile asigurării standardelor bunei guvernări;
– îmbunătățirea capacității de prevenire și soluționare a crizelor economice și sanitare și reducerea riscurilor provocate de astfel de evenimente;
– soluții validate de experiența altor sisteme de organizare social-politică și juridică.

Conferința va încerca să identifice viziunea națională asupra cercetării științifice privind administrația publică, direcțiile cercetării de excelență în domeniul științelor administrative și resursele necesare, astfel încât cercetarea științifică românească să se integreze deplin în cercetarea europeană sau globală a domeniului.

ORGANIZATORI
SNSPA – Centrul de Drept Public și Științe Administrative Societatea Academică de Științe Administrative

PARTENER
Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România

COMITET ȘTIINȚIFIC
Prof. univ. dr. Emil Bălan, SNSPA București
Conf. univ. dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș
Prof. univ. dr. Ion Dragoman, UNAp București
Conf. univ. dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța
Prof. univ. dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București
Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
Prof. univ. dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
Prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
Dr. Emil Bălan
Dr. Cristi Iftene
Dr. Dragoș Troanță
Dr. Gabriela Varia
Dr. Marius Văcărelu

TERMENE
15 iulie 2020: termenul pentru trimiterea abstractului lucrării (maxim 250 cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
• Adresa de corespondență: conference@rsasa.ro.
30 iulie 2020: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
25 septembrie 2020: termenul pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

DISEMINARE
După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe sociale.

De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:
• Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
• Volum publicat la o editură de prestigiu din străinătate.

WEBSITE CONFERINȚĂ
www.cdpsa.ro
www.conference.rsasa.ro

CONTACT CONFERINȚĂ
conference@rsasa.ro

STANDARD DE EDITARE (*pentru limba română)
• Articolele finale trimise spre publicare nu vor depăși 20 de pagini.

Titlul și structura articolului
• Prima pagină va cuprinde: titlul (în limba română și engleză), numele autorilor, detaliile privind afilierea profesională sau academică și adresele de contact.
• Articolul va fi structurat după cum urmează: Introducere, Secțiuni (clar delimitate, cu titlul specific), Concluzii și Bibliografie.

Abstractul și cuvintele cheie
Abstractul va fi redactat în limba română și engleză și va fi limitat la maxim 250 cuvinte urmărind să prezinte tematica și subiectul articolului, obiectivele urmărite în studiu și rezultatele /implicațiile cercetării.

Detalii tehnice de formatare
Format Word (.doc/.docx), textul fiind formatat aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 12 și spațiere l rând. Evidențierea în cadrul lucrării va fi făcută Îngroșat pentru secțiuni/titluri/subtitluri și Italic în ceea ce privește textul. Citările vor fi incluse între ghilimele duble, se va urmări forma originală a citatului și se va indica autorul respectând specificațiile privind notele de subsol. Notele de subsol vor fi formatate aliniere stânga-dreapta/Justified, font Times New Roman cu caractere de 10 și spațiere l rând. Notele de subsol se vor încheia cu punct.

Reguli de citare
• Tratate, monografii: Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.
• Articole publicate în volume colective: Autor, Titlu, în Autor, Titlu, editura (localitate, țară), anul, pagina.
• Articole Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.
• Legislație, jurisprudență, alte documente: Va fi urmărit stilul oficial de citare.
• Internet: Se va utiliza formula ‘documentul este disponibil online la adresa’, adresa url, cu mențiunea datei la care a fost accesat. Documentul este disponibil online la adresa http://www.ttpublishing.eu/AJLG, consultat la 1 mai 2020.

Bibliografie/Referințe
Referințele bibliografice vor fi numerotate, urmând a fi ordonate alfabetic și apoi cronologic.

Evenimente conexe