529 citiri

Obama ca orator / 6 octombrie 2020

Casa Paleologu organizează

Obama ca orator

6 octombrie 2020

Webinar

Reluăm într-o formă mai amplă tema “Obama ca orator”, care a suscitat mult interes în forma sa scurtă din urmă cu cîteva luni. Și pe bună dreptate: Barack Obama este, fără îndoială, unul dintre cei mai elocvenți vorbitori ai zilelor noastre. Vom citi, asculta și analiza un eșantion reprezentativ al discursurilor sale pe teme variate și în situații diferite.

În seria “Oratori și discursuri celebre” consacrăm cel puțin o întîlnire unui mare orator și cîtorva dintre principalele sale discursuri în vederea identificării tehnicilor retorice folosite de fiecare dintre ei. Vom analiza modul în care au reușit să articuleze brand-ul lor personal, valorile asumate, argumentele folosite și emoțiile exprimate, adică în limbaj clasic ethos-ul, logos-ul și pathos-ul.

Lector Theodor Paleologu

Data începerii 6 Oct 2020

Număr întîlniri 3

https://paleologu.com/ro/curs/obama-orator-amplu

Evenimente conexe