335 citiri

Schopenhauer și Bergson despre condiția umană / 28 octombrie 2020, Webinar

Casa Paleologu organizează

Schopenhauer și Bergson despre condiția umană

28 octombrie 2020

Webinar

Schopenhauer și Bergson socotesc filozofia ca fiind supusă unui intelectualism rigid. Rațiunea, prin tradiție elementul definitoriu și dominant în structura interioară a omului, este, totuși, o prismă prea îngustă, care distorsionează felul în care ne înțelegem. Cei doi filozofi nu vor să nege rolul intelectului, însă ne arată în scrierile lor cum o filozofie a vieții trebuie să încerce să gândească împotriva unor iluzii și simplificări izvorâte din adeziunea noastră dogmatică la raționamente reci, construite in manieră geometrică. Astfel, cei doi argumentează că intelectul nostru are in primul rând o menire practică, nu una teoretică, și că datoria noastră principală este să elucidăm cum ființa umana poate câștiga prin apropierea de esența vieții și a lumii în care ne aflăm. Pe parcursul a patru întâlniri, ne propunem deopotrivă o analiză a punctelor comune și a deosebirilor semnificative în ceea ce privește perspectivele celor doi.

Lector: Răzvan Ioan

Data începerii 28 octombrie 2020

Număr întîlniri: 4

https://paleologu.com/ro/curs/schopenhauer-bergson-conditia-umana

Evenimente conexe