2,251 citiri

Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept / 30 octombrie 2020, Online


Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează

Zilele Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept

30 octombrie 2020

Online

partener media: JURIDICE.ro

Free Live Online @ homepage juridice.ro, juridice.ro/live, https://www.facebook.com/JURIDICE.ro și youtube.com/c/videojuridice

165 de ani de învățământ juridic la Iași

Tema conferinței: Influențe actuale ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului românesc

Premisele dezbaterilor: Racordarea dreptului românesc la dreptul european constituie un proces de durată, în care receptarea soluțiilor pronunțate de instanțele europene are un rol esențiale. Conferința își propune să exploreze modul în care soluțiile pronunțate atât de Tribunalul Uniunii Europene și Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cât și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, influențează soluțiile legislative din dreptul național ori, după caz, jurisprudența instanțelor naționale. Conferința este deschisă tuturor celor interesați de această problematică, dorind să surprindă ipostazele temei generale în ramuri de drept diferite, precum și să creeze un spațiu de dialog între specialiștii dreptului. Comitetul de organizare invită participanţii la o prezentare orală a lucrărilor care se circumscriu temei. Lucrările elaborate vor fi publicate, după peer review, într-un volum aniversar al Analelor Științifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, seria Științe Juridice, revistă indexată în bazele de date internaționale HeinOnline, CEEOL, Scipio.

Format de lucru: Conferința va avea loc în mediul virtual în data de 30.10.2020 în doi timpi: un panel central  (în prima parte a zilei) și paneluri tematice (în a doua parte a zilei).

Programul panelului central (transmis în direct pe JURIDICE.ro):
– Ora 10.45 – deschiderea sesiunii de comunicări științifice, cuvânt de bun venit – Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
– Ora 11.00 – Conf. univ. dr. Mirela STANCU, Judecător, Tribunalul Uniunii Europene – „Reflectarea jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia executării silite, în special în ceea ce privește contestația la executare”
– Ora 11.30 – Prof. univ. dr. Simona GHERGHINA, Facultatea de Drept, Universitatea din București – „O armonizare dificilă: modificarea contractelor publice”
– Ora 12.00 – Conf. univ. dr. Radu RIZOIU, Facultatea de Drept, Universitatea din București – „La Paris, la colţ de străzi… incapacitatea se dă cu porția”
– Ora 12.30 – Conf. univ. dr. Ioana Maria COSTEA, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – „Europa și merele de aur. Sau despre lectura normei fiscale prin regulile pieței unice”

Moderatorul panelului – Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Program integral conferință.

http://laws.uaic.ro/ro/evenimente/zuniv2020

Broșură conferință

 

 

Evenimente conexe