Conferința Națională de Drept Fiscal. Ed. 7 / 13 noiembrie 2020, Online

Facultatea de Drept a Universității de Vest, Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice, Camera Consultanților Fiscali și JURIDICE.ro, în parteneriat cu Editura Hamangiu organizează

 

Conferința Națională de Drept Fiscal. Ed. 7

13 noiembrie 2020

ora: 09:30 – 18:00

Online

partener media: JURIDICE.ro

Se transmite LIVE online gratuit pe @ homepage juridice.ro, juridice.ro/live, https://www.facebook.com/JURIDICE.ro și youtube.com/c/videojuridice

PROGRAM

Deschidere:

– Prof. univ. dr. Lucian BERCEA, decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timişoara
– Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan DUMITRU, decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice, București
– Dr. Dan MANOLESCU, președintele al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice

PANEL I (orele: 09:30-11:00)

Moderator:
– Dr. Dan MANOLESCU, președintele al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice

Invitați:
– Lector univ. dr. Marilena ENE – Facultatea de Drept a Universității din Bucuresti , avocat, partener Rațiu & Rațiu
Temă: Simplitatea și echitatea sistemului fiscali între intenție și realitate

– Prof. univ. dr. Mihaela TOFAN – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Temă: Grupul fiscal integrat pentru impozitarea profitului: de la exemplul bunelor practici europene la
propunerea de lege ferendă

– Lector univ. dr. Florin DOBRE – director general al Academiei de Studii Economice
Temă: Provocări actuale privind exercitarea dreptului de deducere a TVA

PANEL II (orele: 11:00-12:30)

Moderator: 
– Dr. Gheorghe MATEI – avocat dr. senior partner Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP, fost director general al Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor Publice

Invitați:
– Dr. Dan DASCĂLU – avocat, senior partner la David & Baias, PWC
Temă: În vremuri de pandemie, eșalonare sau/și amnistie

– Dr. Ioniţa COCHINŢU – magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României, cadru didactic asociat la Facultatea de Administrație Publică, S.N.S.P.A.
Temă: Executarea silită a creanțelor fiscale și bugetare – procedură specială, derogatorie de la procedura executării silite prevăzută în dreptul comun

– Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat partener, coordonator NNDKP Cluj- Napoca

– Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR – Facultatea de Drept a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, avocat
Temă: Dreptul la un proces echitabil în procedura fiscală sau nevoia unei „redesenări” a dreptului contribuabilului de acces la justiție

LANSARE DE CARTE (orele: 12:30-13:30)

Tanți ANGHELCodul de procedură fiscală – comentariu pe articole, Ed. Hamangiu, 2020
– Codul fiscal comentat (format electronic) – colectiv de autori, Ed. Wolters Kluwer, 2020

PANEL III (orele: 13:30-15:00)

Moderator:
Tanți ANGHEL – consultant fiscal, fost director în Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală legislație, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile

Invitați:
– Conf. univ. dr. Cosmin Flavius COSTAȘ – Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat coordonator Costaș, Negru & Asociații
Temă: Călătorie prin cercurile Infernului. Probleme actuale privind prejudiciul în cauzele așa-zise de evaziune fiscală

Mirel MORCOV – avocat Săuleanu & Asociații
Temă: Răspunderea fiscală a persoanei juridice. Condiția controlului comun și necesitatea probării legăturii de cauzalitate ca element distinct al răspunderii

– Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, avocat
Temă: Comerț, comercial, comerciant – cuvinte de (ne)rostit în dreptul fiscal

PANEL IV (orele: 15:00-16:30)

Moderator:
– Dr. Dan DASCĂLU – avocat, senior partner la David & Baias, PWC

Invitați:
Alina POHRIB – judecător la Curtea de Apel București, Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal
Temă: Comunicarea actului administrativ fiscal. Efecte ale nerespectării procedurii de comunicare

– Dr. Bogdan CRISTEA – judecător la Curtea de Apel București, Secţia a VIII-a de contencios administrativ și fiscal
Temă: Aspecte privind competența de judecată a instanței de contencios fiscal

– Lector univ. dr. Alin TRĂILESCU – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, avocat
Temă: Discuții privind admisibilitatea acțiunii în anularea actului administrativ-fiscal

PANEL V (orele:16:30-18:00)

Moderator:
– Conf. univ. dr. Ciprian PĂUN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, avocat partener, coordonator NNDKP Cluj- Napoca

Invitați:
– Dr. Gheorghe MATEI – avocat dr. senior partner Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP, fost director general al Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor Publice

Diana Georgiana PENA, avocat Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP
Temă: Rolul contribuabilului în soluționarea litigiilor fiscale potrivit Directivei (UE) 2017/1852

Mariana VIZOLI – consultant fiscal, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice
Temă: Controverse legate de aplicabilitatea directă a Regulamentului 2018/19129

– Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara
Temă: Deosebirile pe teren probator dintre binomul „cheltuieli – venituri” și binomul „achiziții – livrări/prestări”