Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 70 de ani – Între ”conștiința Europei” și ”un instrument viu” / 9 decembrie 2020Despre: Convenția Europeană a Drepturilor Omului la 70 de ani – Între ”conștiința Europei” și ”un instrument viu”

Unde: Free Live Online @ homepage juridice.ro, juridice.ro/live, https://www.facebook.com/JURIDICE.ro și youtube.com/c/videojuridice; înregistrarea video va fi disponibilă exclusiv pentru membri

Când: 9 decembrie 2020, începând cu ora 15:00


Conferința dedicată  aniversării celor 70 de ani de la adoptarea Convenției Europene a Drepturilor Omului ne oferă ocazia de a aduce în atenția societății românești  și în atenția mediului juridic românesc nevoia de a sărbători ceea ce a fost denumit de unul dintre ”părinții” acesteia ca fiind ”conștiința Europei”, clopotul de alarmă creat pentru Europa de după cel de-al doilea război mondial.

Conceput pentru a menține și promova idealurile și valorile unei societăți democratice, dotată cu instituții care au fost înființate pentru a proteja individul, sistemul Convenției a devenit un ”instrument viu”, rezultat al interpretării evolutive date acesteia prin jurisprudența Curții de la Strasbourg. Aceasta a continuat să hrănească toate ramurile dreptului, să inspire constituțiile naționale și să protejeze drepturi fundamentale mai mult decât au putut-o face normele interne ale fiecărei țări semnatare.

Curtea a extins domeniul de aplicare al drepturilor garantate pentru a lua în considerare aspectele dezvoltării tehnologice și dezvoltările sociale, care erau imprevizibile în urmă cu 70 de ani.

Receptarea Convenției Europene în dreptul și jurisprudența națională este un subiect de preocupare nu doar la nivelul Consiliului Europei, ci și, mai ales, la nivel intern pentru a asigura funcționalitatea sistemului de protecție subsidiară în fața Curții de la Strasbourg.

Toate acestea și aspectele concrete menționate în tematica detaliată a conferinței vor constitui subiecte ale unei interesante și interactive dezbateri între judecătorii naționali și judecătorul european, reprezentanții mediului academic românesc și ai profesiilor juridice, reprezentantul societății civile.


Speakerii (ordine alfabetică)
Raluca BerceaProf. univ. dr. Raluca Bercea, Facultatea de drept, Universitatea de Vest, Timișoara
Jud. Laura Ivanovici, Înalta Curte de Casație și Justiție, președinte al Secției I, civilă
Iulia Motoc Prof. univ. dr. Iulia Motoc, Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Ioan-Aurel PopProf. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române
Rodica Aida PopaJud. dr. Rodica Aida Popa, Înalta Curte de Casație și Justiție, reprezentatul României la Consilliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
Bianca Selejan-GuțanProf. univ. dr. Bianca Selejan-Guțan, Facultatea de drept, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
Moderator și organizator
Monica LivescuAv. Monica Livescu, lector Institutul Național pentru Pregătirea si Perfecționarea Avocaților

TEME ÎN DEZBATERE
– Rolul istoric al Convenției Europene a Drepturilor Omului în dezvoltarea societății.
– Rolul C.E.D.O. în istoria viitoare, în contextul provocărilor permanente, actuale sau previzibile cu privire la protecția drepturilor omului.
– Receptarea standardului european de protecție a drepturilor omului și a jurisprudenței Curții de la Strasbourg în dreptul național și practicile jurisdicționale interne.
– Căile de îmbunătățire a aplicării directe de către judecătorul național a jurisprudenței Curții Europene, ca remediu al asigurării unei eficiențe sporite a mecanismului convențional de protecție și a asigurării principiului subsidiarității.
– Preluarea standardului de protecție al drepturilor fundamentale din CE.D.O în dreptul UE.
– Relația C.E.D.O. și Carta Drepturilor Fundamentale a U.E.
– Receptarea C.E.D.O. în jurisdicția Curții Constituționale.
– Mecanismul consacrat de art.20 din Constituție pentru invocarea directă a C.E.D.O. atât în fața Curții Constituționale, cât și a instanțelor de judecată.
– Relația dintre CEDO și legislația UE, în special în lumina aderării planificate a UE la Convenție. Avizul 2/13 al CJUE.
– Reforma Curţii Europene a Drepturilor Omului – Brighton și Interlaken.
– Mecanisme de punere în aplicare a Convenției Europene a Drepturilor Omului la nivel național – pentru a menține funcționalitatea sistemului de protecție subsidiară în fața Curții de la Strasbourg. Protocolul 15 la Convenție – un remediu?
– Rolul formării profesionale în domeniul drepturilor omului. Asigurarea educației universitare și a formării profesionale în sistemul C.E.D.O.
– ”Drepturile omului nu sunt un lux, ci o necesitate, inclusiv, sau, mai ales, când sunt
confruntate cu criza actuală, economică și de securitate.”


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

For General Inquiries
evenimente@juridice.ro

For Sponsorship
corporate@juridice.ro
0752247630


Evenimente conexe