150 citiri

Matei versus Luca / 2 și 9 decembrie 2020 / Webinar

Casa Paleologu organizează

Matei versus Luca

2 și 9 decembrie 2020

Webinar

Evangeliile după Matei și Luca sînt cele mai asemănătoare în privința întîmplărilor, cuvîntărilor și parabolelor relatate. Ele prezintă însă și o serie de diferențe cu atît mai relevante, care reflectă la rîndul lor personalitățile și preocuprile diferite ale celor doi evangheliști. Putem vorbi de o spiritualitate mateină și de o spiritualitate lucaniană și tocmai din acest motiv este pasionant și foarte instructiv să relevăm și să discutăm diferențele dintre cele două texte. Rostul duelului oratoric dintre Răzvan Ioan și Theodor Paleologu este să provoace și să alimenteze reflecția fiecăruia asupra acestor perspective fără îndoială complementare.

O vom face într-o manieră inedită în cursul a două runde de confruntări retorice: în prima Răzvan Ioan va susține superioritatea Sfîntului Matei, iar Theodor Paleologu va apăra cauza Sfîntului Luca; în cea de-a doua cei doi lectori vor schimba rolurile și vor argumenta în favoarea celuilalt evanghelist.

După fiecare rundă de dezbatere vom aprofunda punctele abordate în pledoariile celor doi lectori. Pe lîngă plăcerea unei dezbateri intelectuale, vom putea astfel dobîndi o cunoaștere în profunzime ale Evangheliilor lui Matei și Luca.

Webinarul live va avea 2 întâlniri, pe 2 și 9 decembrie, de la ora 19:00.
Lector Răzvan Ioan și Theodor Paleologu

Evenimente conexe