191 citiri

Conferința de Drept Comparat și Internațional (ed. 2) / 24 iunie 2022, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează

Conferință Internațională

Conferința de Drept Comparat și Internațional

– ediția a II-a –

24 iunie 2022

Online pe Zoom

Conferință indexată în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS) din 2021

Tematica Conferinței
Aceasta este o conferință internațională care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului comparat și ale dreptului internațional.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni:
I. Drept public comparat. 
II. Drept privat comparat. 
III. Drept internațional. 

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar sa audieze dezbaterile.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
–  în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată in Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și în Scopus.
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice si administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, International Investment Law Journal.

Reduceri de la taxele de participare
– Profesorii Academiei de Studii Economice din București și membrii Societății de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere între 20 și 25% din taxa de înscriere. Pentru detalii click aici.
! Daca doriți să dobândiți calitatea de membru în Societatea de Științe Juridice și Administrative click aici.

Termene limită
16 iunie 2022: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferință.
18 iunie 2022: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Descarcă de aici cerințele de redactare pentru lucrările științifice.
20 iunie 2022: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
22 iunie 2022: plata taxei de participare.

Vizitați site-ul Conferinței: http://www.comparativelawconference.eu/
Pe site găsiți mai multe informații despre condițiile de înscriere, taxa de participare, posibilitatea de a înscrie două lucrări științifice, cerințele de redactare pentru lucrările științifice, publicațiile conferinței, programul științific, parteneri, serviciul de traduceri în limba engleză oferit autorilor.

Urmăriți-ne pe:
https://www.facebook.com/comparativelawconference
https://www.linkedin.com/company/comparativelawconferences/

E-mail:
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința la adresa de email: catalin.sararu@comparativelawconference.eu

Evenimente conexe

Leave a Reply