Conferința națională de executare silită (ed. 13) / 3-4 octombrie 2022, AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii și Online

Revista Română de Executare Silită, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Grupul Editorial Universul Juridic vă invită la

Conferința națională de executare silită (ed. 13)

3-4 octombrie 2022

Ora 10:00

AULA MAGNA a Institutului Național al Magistraturii și Online

Acreditare I.N.P.P.A – Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A.
Acreditare INPPI 6 puncte de pregătire profesională.

Evenimentul va fi împărțit în 4 paneluri, după cum urmează:
I. Răspunderea disciplinară
II. Popriri
III. Executarea silită și procedurile speciale
IV. Probleme de actualitate în executarea silită

Coordonatorul științific al Conferinței este domnul Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România.

Speakeri și teme (în ordine alfabetică, în curs de actualizare):
– Jud. Vasile Bozeșan, Tribunalul Ilfov, formator INM – Modificările Codului de procedură civilă din anul 2022 în paradigma executării silite
– Av. prof. univ. dr. Traian Briciu, președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România
– Executor jud. Bogdan Dumitrache
Cristina Cornaci, fondator și director general, Avestis – Executarea silită directă. Aspecte practice
– Jud. conf. univ. dr. Ioan Gârbuleț, Curtea de Apel Târgu Mureș
– Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș Bolyai din Cluj
– Exec. jud. Emanuel Căliman-Habet, Dobra & Căliman – Aspecte practice privind procedura consemnării cu afectațiune specială
– Conf. univ. dr., executor jud. Eugen Hurubă, Director, Centrul de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești din România
– Executor jud. Dragoș-Theodor Ivanovici, Președinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
– Asist. univ. dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; Judecătoria Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită
– Jud. Mariana Moncea, Tribunalul București – Suspendarea de drept în procedură doar a litigiilor declanșate anterior deschiderii procedurii sau și a acțiunilor civile ulterioare deschiderii. Admisibilitatea ordonanței prezidențiale pentru suspendarea executării de drept comun, sau aplicarea art. 75, alin. 1 privind operarea de drept suspendării
Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director Wolters Kluwer Romania – Inteligența Artificială – analiza avansată a jurisprudenței
– Jud. drd. Radu Necula, Tribunalul București, secția a VI-a civilă – Titlurile executorii în procedura arbitrală. Succinte observații
– Av. conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Partener fondator al NEMES & Asociații S.P.A.R.L – Unele aspecte privind Executarea Silită a titlurilor de credit
– Jud. prof. univ. dr. Evelina Oprina, Tribunalul Ilfov
– Insp. Octav-Lucian Păun, Ministerul Justiției
– Prof. univ. dr. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu” din București
– Prof. univ. dr. Claudia Roșu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara – Controverse privitoare la prescripția dreptului de a obține executarea silită
– Lect. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
– Jud. Roxana Stanciu, Tribunalul București, secția a IV-a civilă
– Jud. conf. univ. dr.  Andreea Tabacu, Facultatea de Drept, Universitatea din Pitești, Curtea de Apel Pitești – Aspecte ale executării silite în materia contravențională
– Jud. dr. Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București
– Av. conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București
– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Câteva probleme practice privind executarea măsurii sechestrului asigurător
– Av. conf. univ. dr. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea

Pentru mai multe detalii click AICI.

Evenimente conexe

Leave a Reply