Noua Lege a Registrului Comerțului / 24 noiembrie 2022, CCIR Business Center, sala Al. I. Cuza

Camera de Comerț și Industrie a României și SCA Piperea și Asociații organizează

Conferința

Noua Lege a Registrului Comerțului

24 noiembrie 2022, ora 10:00

CCIR Business Center, sala Al. I. Cuza

Bd. Octavian Goga nr. 2, București

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Context
Legea registrului comerțului nr. 265/2022 intră în vigoare în data de 24 noiembrie 2022 și aduce modificări esențiale atât infrastructurii Registrului comerțului și regimului publicității comercianților și a activităților lor esențiale, cât și unor legi esențiale pentru economia și societatea românească, cum ar fi Legea societăților, Legea insolvenței, reglementarea simplificării formalităților de autorizare a funcționării comercianților și reglementarea referitoare la prevenția spălării banilor.

Prin noua lege a registrului comerțului, legislația societăților comerciale suferă, direct sau indirect, modificări substanțiale. De exemplu, Legea societăților comerciale nr.31/1990 „beneficiază” de mai mult de 60 de modificări, precum și de abrogări ale unor texte cu aplicabilitate atât de îndelungată încât au intrat în domeniul limbajului comun. De asemenea, unele instituții juridice consacrate au fost desființate – de exemplu, nu mai există emblema (ca element suplimentar de identificare a comerciantului, alături de firmă) și nu mai există intervenția terților în procedura de la registrul comerțului, instrument juridic creat de O.U.G. n.r 116/2009 dar foarte des utilizat în practică, cu sau fără intenții șicanatorii.

Noua lege a registrului comerțului introduce instituția registratorului comercial, un funcționar public de profesie jurist care va înlocui atât vechea instituție a judecătorului delegat la registrul comerțului (care există încă din 1990, dar care va dispărea în baza acestei legi), cât și instituția tranzitorie a directorului Oficiului registrului comerțului care, în baza abrogatei O.U.G. nr. 116/2009, a exercitat, prin delegare de atribuții, funcțiile judecătorului delegat, din 2009 până în prezent.

De asemenea, se operează și o schimbare fundamentală în competența materială și funcțională a instanțelor judecătorești. Din punct de vedere procedural, judecătoria devine competentă să soluționeze toate diferendele generate de înregistrările în registrul comerțului ale comercianților, persoane fizice, tribunalul rămânând competent doar pentru soluționarea diferendelor care implică persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului. Căile de atac se vor judeca, în mod corespunzător, la tribunale și, respectiv, curți de apel.

Noua lege oprează, de asemenea, foarte multe probleme teoretice și practice de procedură civilă și chiar de drept substanțial. În afară de eforturile logistice și de pregătire profesională a juriștilor, inclusiv a judecătorilor ce urmează a intra în aceste dosare, sunt antrenate necesități bugetare suplimentare, precum și viitoare eforturi de unificare a practicii judiciare.

În fine, noua lege a registrului comerțului instituie un nou registru al beneficiarilor reali ai comercianților, persoane juridice, înscrise în registrul comerțului în România, precum și un identificator unic european. Aceste noi instituții vor avea efecte importante atât în dreptul penal și procesual penal, cât și în dreptul fiscal și în dreptul internațional privat.

Dezbaterile vor urmări:
a) modificările aduse Legii societăților comerciale;
b) modificările aduse părții generale a Dreptului comercial;
c) efectele asupra procedurilor de insolvență și de prevenție a insolvenței;
d) regimul juridic și statutul personal al registratorului comercial;
e) efectele în plan procesual, penal, fiscal și de drept internațional privat ale registrului beneficiarilor reali.

Conferința va fi susținută de cadre didactice ale facultăților de drept, de practicieni ai dreptului (judecători, avocați), de practicieni în insolvență și de oameni de afaceri reprezentativi, precum și de reprezentanți ai CCIR și ai Camerelor de comerț bilaterale.

Conferința se adresează practicienilor dreptului, oamenilor de afaceri, studenților și mass-mediei, accesul în sală fiind gratuit.

Conferința va fi deschisă de Mihai Daraban, Președinte al CCIR și Gheorghe Piperea, Managing Partner, SCA Piperea și Asociații.

Speakeri confirmați:
Iulian Nicolae RĂDUCUȚĂ, judecător
Andreea Teodora STĂNESCU, conf. univ., Facultatea de Drept, Universitatea din București
Șerban-Alexandru STĂNESCU, conf. univ., Facultatea de Drept, Universitatea din București
Vasile NEMEȘ, conf. univ., Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu
Iulia GOLGOJAN, asistent univ., Facultatea de Drept, Universitatea din București
Alexandru RĂȚOI, asistent univ., Facultatea de Drept, Universitatea din București
Andrei SĂVESCU, avocat, CEO JURIDICE.ro

Leave a Reply