Conferința ”Dreptul afacerilor în dinamica inovării”. Remodelarea dreptului afacerilor sub impactul realității / 19-20 mai 2023, Iași

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și „Catalizator – Asociația de Dezvoltare”, în parteneriat cu UNPIR – Filiala Iași organizează

Conferința ”Dreptul afacerilor în dinamica inovării”

Remodelarea dreptului afacerilor sub impactul realității

19-20 mai 2023

Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, B-dul Carol I nr. 11, Iași

!!! CLICK AICI PENTRU ÎNSCRIERI !!!

La confluența dintre realitate și dreptul afacerilor, apar mai multe întrebări cu privire la perspectivele unei astfel de întâlniri și a capacității dreptului afacerilor de a fi un spațiu normativ inovator și extins. Efervescența creatoare a fațetelor realității (socială – războiul și criza energetică; tehnologică – tehnologiile emergente sau/și disruptive, digitalizarea; ecologică – încălzirea globală și schimbările de mediu) acționează asupra dreptului și reclamă adaptarea normei juridice.

Dezbaterile vor fi grupate în jurul unor probleme actuale și complexe precum:
– Societățile: aceiași vechi actori pe scena noii realități?
– Dinamica obligațiilor: de la focul războiului la tirul digitalizării și al tehnologiilor emergente și disruptive.
– Arbitrajul: un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al societății.
– (Pre) Insolvența: tărâmul fără de sfârșit al schimbărilor.

Speakerii sunt profesori și cercetători de la universitățile de prestigiu din România care, în același timp, sunt și practicieni de marcă în domeniul dreptului afacerilor cu preocupări aferente tematicii propuse: avocați, arbitri, practicieni în insolvență, magistrați, funcționari publici.

Acreditare INPPI – Evenimentul este acreditat cu 10 puncte de pregătire profesională. Acordarea punctelor se va realiza conform metodologiei specifice profesiei de practician în insolvență.

Acreditare INPPA – Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată ISI

Informații suplimentare pot fi obținute accesând pagina conferinței http://www.dadi2023.cciasi.ro

PROGRAM CONFERINȚĂ

Vineri, 19 mai 2023
Primirea participanților: 8:30-9:00

Deschiderea conferinței (9:00-9:15)

Panelul 1. Realitatea – catalizatorul inovării dreptului afacerii (9:15-10:45)
Moderator: Conf. univ. dr. Maria Nica-Dumitru – Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași
Speakeri:
– Prof. emerit dr. h.c. Liviu Pop, membru corespondent al Academiei Române, arbitru al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj: ”Regimul juridic al compensației legale în reglementarea noului Cod civil”
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni, Președinte al Institutului Român de Drept Comercial, arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”De la „genul proxim“ – societăți – la „diferența specifică” – societăți comerciale. Provocări teoretice cu relevanță practică”
– Prof. univ. dr. Ștefan Deaconu, Facultatea de Drept, Universitatea București, Președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pa lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Prima regulă în arbitraj – Regula celor 3C (Compunere, Constituire, Competență)”

Pauză de cafea (10:45-11:15)

Panelul 2. Societățile – aceiași vechi actori pe scena noii realități? (11:15-13:15)
Moderator: Prof. univ. dr. Radu Catană, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
Speakeri:
– Dr. Valentina Burdescu, Directorul Oficiului Național al Registrului Comerțului: ”Legea nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului – elemente de noutate în procedura de înregistrare în registrul comerțului”
– Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Modalități de conservare a patrimoniului societății în cazul litigiilor dintre asociați sau care au obiect stabilirea calității de asociat”
– Conf. univ. dr. Maria Nica-Dumitru, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași: ”Transferul părților sociale dobândite în timpul căsătoriei: soțul asociat vs. soțul neasociat”
– Conf. univ. dr. Ciprian Păun, Facultatea de Economie și Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca: ”Personalitatea juridică a societăților – între ficțiune juridică și suprapuneri conceptuale”
– Prof. univ. dr. Sebastian Bodu, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 Decembrie” Alba Iulia, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Guvernanța corporativă și managementul riscului în instituțiile de credit”

Pauză de prânz – Sala Pașilor Pierduți (13:15-14:15)

Panelul 3. Dinamica obligațiilor: de la focul războiului, la tirul digitalizării și al tehnologiilor emergente și disruptive (14:15-16:30)
Moderator: Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara
Speakeri:
– Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest, Timișoara și dr. Natalia Șvidchi, avocat Baroul Timiș: ”Despre puterea fiscului de imixtiune în interpretarea clauzelor contractuale”
Bogdan Dumitrache, Executor judecătoresc: ”Unele aspecte privind (in)eficacitatea declarației de denunțare unilaterală a contractului”
– Dr. Dumitru Dobrev, cercetător Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române: ”Analiză a eficienței prevederilor din NCC privind acțiunea revocatorie din NCC în litigiile cu profesioniști și acțiunea colectivă din Codul insolvenței
– Dr. Mihaela Mocanu, Redactor-șef „Revista Română de Drept al Afacerilor”: ”Vânzarea de artă de patrimoniu: registrul numerotat și ștampilat și licitațiile online. Toate-s vechi și nouă, toate”
– Conf. univ. dr. Răzvan Viorescu, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, avocat Baroul Suceava: ”Aspecte practice privind încheierea contractelor de asistență juridică de la distanță (în format digital)”
Gabriel Ungureanu, Director Executiv Wolters Kluwer Romania: ”Carnetul de conducere A.I.”

Pauză de cafea (16:30-17:00)

Panelul 4.  Arbitrajul – un pas spre „binele comun” al mediului de afaceri și al societății (17:00-18:30)
Moderator: Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române
Speakeri:
– Prof. univ. dr. Ioan Schiau, Facultatea de Drept, Universitatea Brașov, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Cum gândim în arbitraj? De ce arbitrii nu sunt judecători?”
– Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Utilizarea cookies de către site-urile web ale instanțelor arbitrale”
– Prof. univ. dr. Aurora Ciucă, Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: ”Pagini din istoria arbitrajului internațional”
– Lect. univ. dr. Alina Oprea, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca: ”Convenția de arbitraj încorporată prin referire la un document extern”
– Av. dr. Andrei Săvescu, Coordonator JURIDICE.ro, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Vulnerabilitățile arbitrajului din perspectiva datelor cu caracter personal”

Sâmbătă, 20 mai 2023
Primirea participanților: 9.00-9.30

Panelul 5. (Pre) Insolvența – tărâmul fără de sfârșit al schimbărilor (9:30-12:30)
Moderator: Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai
Speakeri:
– Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept, Universitatea București, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Insolvența, ca Pat al lui Procust și Panopticum judiciar”
– Jud. Alina Prelipcean, Vicepreședinte al Curții de Apel Iași: ”De la insolvabilitate la insolvență – atragerea răspunderii solidare potrivit art. 25 alin. 2 indice 1 din Codul de procedură fiscală”
– Conf. univ. dr. Vasile Nemeș, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” București, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
– Lect. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu: ”Procedura pre-pack – o șansă acordată debitorului?”
– Conf. univ. dr. Raul-Felix Hodoș, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș: ”Cum mai salvăm întreprinderile în dificultate? Mituri și practici în modalitățile redresării”
– Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj: ”Inovări” în procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență sau nihil sub sole novum?!?”
– Dr. Dragoș Călin, Director departament juridic Transilvania Investments Alliance, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României: ”Reorganizarea societății – o soluție?”

Concluziile conferinței

Fiecare panel va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu o durată de 15 minute.