Obiectul executării silite. Abordare teoretică, practică și jurisprudențială / 26 mai 2023, Hotel Ramada Oradea

Despre: Obiectul executării silite. Abordare teoretică, practică și jurisprudențială
Unde: Hotel Ramada, Str. Calea Aradului 9, Oradea
Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, juridice.ro/live, facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice, youtube.com/c/videojuridice și linkedin.com/company/juridice.ro.
Când: 26 mai 2023, ora 9:30


Confirmarea înscrierii și informații referitoare la plata taxei de participare vă vor fi transmise de către organizatorul evenimentului, CEJ ORADEA.

Conferința este organizată de CEJ ORADEA alături de CEJ CLUJ, CEJ SUCEAVA, CEJ PLOIEȘTI, CEJ TG-MUREȘ, CEJ PITEȘTI, CEJ IAȘI, CEJ GALAȚI, CEJ CONSTANȚA.Speakeri (ordine alfabetică)
– Jud. drd. Roxana Dan, Tribunalul Specializat Cluj
– Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
– Executor judecătoresc, prof. univ. dr. Adrian Stoica, Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” din Constanța
– Jud. dr. Mihail Udroiu, Curtea de Apel Oradea


Program


Tematică Drept penal
1. Confiscarea specială și confiscarea extinsă, impact asupra activitării de executare silită. Aplicabilitatea RIL – Decizia ICCJ 2/1018.
2. Legea 228/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene (confiscare extinsa), impact impact asupra activitării de executare silită. Aplicabilitatea RIL – Decizia ICCJ 2/1018.
3. Aplicabilitatea RIL – Decizia ICCJ 2/1018 în contextul unei executări silite inițiate la solicitarea unui creditor chirografar.
4. Posibilitatea includerii unor sancțiuni penale în legea 188/2000 (proiect de modificare), pentru protejarea executorului judecătoresc și a personalului auxiliar. Potrivit infracțiunii reglementate la art. 279 cod penal, executorul judecătoresc nu face parte din categoria profesiilor precizate de legiuitor în reglementarea sechestrului judiciar.
5. Posibila raspundere penală a terțului care ignoră adresa de inființare a popririi venită din partea executorului judecătoresc.


Tematică Drept civil
1. Care este temeiul legal pentru inchiderea dosarului executional la cererea creditoarei care notifica executorul ca a recuperate integral creanta prin dare in plata a imobilului, in conditiile in care nu s-a recupert nimic din cheltuielilel de executare: art. 703 alin. (1)pct.1 sau 2 sau 3?
2. Procedura de vanzare silita a actiunilor aflate in proprietatea debitorului detinute la o societate pe actiuni.
3.In urma efectuarii actelor de executare (vanzare de bun, de exemplu) se obtine o suma care excede debitul. Prin Incheierea de eliberare se dispune restituirea, catre debitor, a unei sumei de bani ramasa disponibila, apoi, prin incheiere, se dispune si incetarea executarii silite.
Se solicita debitorului un cont bancar unde urmeaza sa i se restituie suma, insa acesta intarzie sa comunice contul.
1.Inainte de restituirea sumei, dar dupa ce s-a dispus incetarea executarii silite, se infiinteaza, de catre un alt executor, o poprire asupra sumelor care se cuvin debitorului (873 al. (2) C.p.c.).
Se poate da curs popririi avand in vedere faptul ca primul dosar de executare este inchis iar restituirea sumei s-a dispus, prin Incheiere executorie, necontestata?
4.Inainte de restituirea sumei, dar dupa ce s-a dispus incetarea executarii silite, se inregistreaza o noua cerere de executare impotriva aceluiasi debitor la acelasi B.E.J. (creditorul poate fi primul sau altul).
Se pot efectua acte de executare asupra sumelor consemnate, ramase la dispozitia debitorului, avand in vedere faptul ca primul dosar de executare este inchis iar restituirea sumei sumei s-a dispus, prin Incheiere executorie, necontestata?
In cazul executarii silite directe, cheltuielile de executare, pe care urmeaza sa le plateasca debitorul, se stabilesc prin procesul verbal de constatare a indeplinirii obligatiilor, acesta constituind si titlul executoriu impotriva debitorului pentru cheltuielile de executare.
5. Este nula (anulabila) o incheiere prin care se stabilesc cheltuieli de executare care se comunica debitorului odata cu somatia, titlul executoriu si incheierea de incuviintare?
6. Daca debitorul isi indeplineste obligatia prevazuta in titlul executoriu in termenul legal de 24 de ore, 8 zile respectiv 10 zile, se mai pot stabili cheltuieli in sarcina sa prin procesul verbal de constatare a indeplinirii obligatiei? Daca nu, se pot stabili cheltuieli in sarcina creditorului, din moment ce este reglementata stabilirea acestora DOAR prin procesul verbal de de constatare a indeplinirii obligatiei care constituie titlu executoriu DOAR impotriva debitorului (890 alin. 2 C.p.c)
7. Soarta dosarului execuțional în cazul stingerii obligațiilor de plată între părți în considerarea Legii 77/2016 privind darea în plată. În care dintre condițiile prevăzute la art. 703 alin. (1) cod pr.civ., executarea silită va înceta? Ipoteza în care creditorul nu renunță la executare însă notifică executorul privind stingerea debitului ca efect a procedurii privind darea în plată.
8. Prescripția intervenită în timpul executării silite.
a) Întreruperea termenului de prescripție în cazul popririi confirmate de către terțul poprit, întrerupere reglementată de art. 784 alin. (5) cod pr.civ.;
b) Suspendarea termenului de prescripție în ipoteza reglementată de art. 708 alin. (3) cod proc civ., respectiv – debitorul își sustrage bunurile de la urmărire, fapt dovedit prin omisiunea furnizării informațiilor solicitate de executor în considerarea dispozițiilor art. 627 alin (2) cod pr.civ și 647 alin. (2) cod pr.civ.:
1. Dispozițiile art 863 cod pr.civ. – momentul adjudecării până la care debitorul poate achita/consemna suma datorată, în considerarea următoarelor:
a) art. 851 cod pr.civ, care face trimitere la procesul verbal de licitație ca și moment al adjudecării;
b) art. 854 și 857 cod pr.civ care reglementează actul de adjudecare și efectele adjudecării;
9. Sesizarea organelor fiscale de către executorul judecătoresc, în considerarea rolului activ al acestuia, în situația în care există indicii ale unei eventuale evaziuni fiscale din partea debitorului societate comercială care își eludează/ascunde veniturile prin neîncasarea acestora în conturile bancare. În ce măsură organul fiscal are obligația de a răspunde solicitării executorului judecătoresc și a trece la cercetarea celor sesizate.
10. Se identifica executorul judecatoresc printre persoanele care pot fi desemnate de catre instanta de judecata, conform art.251 c.p.p. in vederea ducerii la indeplinire a masurii sechestrului asigurator penal, raportat la dispozitiile art.581 CPP si a art.7 lit.e din Legea nr.188/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare? In conditiile in care executorul judecatoresc este desemnat de instanta de judecata, pentru ducerea la indeplinire a acestei masuri, cheltuielile aferente in sarcina cui raman( onorar evaluator, expert, onorar executor, taxe de publicitate)?
11. Momentul pana la care debitorul poate achita integral creanta este momentul licitatiei sau momentul in care s-a emis Actul de adjudecare ?
12. In cazul prevazut de art.976 C.pr.civ privind sechestrul judiciar, este nevoie de incuviintarea executarii silite sau nu ?
13. Compensatia ceruta de creditor in conditiile art.646 alin.(2) C.pr.civ. si art.1617 C.civ.
14. Participarea la licitatie conform dispozitiilor art.839 alin. (1) lit. k) si art.846 alin.(1)C.pr.civ.,. Neprezentarea ofertantului la ora licitatiei valoreaza decadere sau prezumtie relativa de renuntare?
15. Depunerea pretului de catre adjudecatar dupa expirarerea termenului prevazut de art. 850 alin. (1) C. pr. civ. pana la primul termen de licitatie organizat potrivit art. 851 alin. (1) C. pr. civ. In aceasta situatie, executorul judectoresc va mai tine licitatia asa cum a fost stabilita sau o va anula, luind act de plata diferentei de pret?

Partea a doua a conferinței:
Compensația cerută de creditor în condițiile art. 646 alin. (2) C.pr.civ. și art. 1617 C.civ.
Participarea la licitație conform dispozițiilor art. 839 alin. (1) lit. k) și art. 846 alin. (1) C.pr.civ. Neprezentarea ofertantului la ora licitației valorează decădere sau prezumție relativă de renunțare?
Depunerea prețului de către adjudecatar după expirarea termenului prevăzut de art. 850 alin. (1) C.pr.civ., până la primul termen de licitație organizat potrivit art. 851 alin. (1) C.pr.civ. În această situație, executorul va mai ține licitația așa cum a fost stabilită sau o va anula, luând act de plata diferenței de preț?


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

For General Inquiries
evenimente@juridice.ro

For Sponsorship
corporate@juridice.ro