Spre un (nou) constituționalism / 16 martie 2023, Online

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (I.C.J.), organizează, cu sprijinul JURIDICE.ro, în cadrul ciclului de conferințe cu tema Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, consacrat aniversării centenarului Constituției României din 29 martie 1923 prelegerea-dezbatere

Spre un (nou) constituționalism

16 martie 2023, 11:00-12:00, remote online pe JURIDICE.ro

Partener media exclusiv: JURIDICE.ro

Conferința se transmite LIVE ONLINE pe video.juridice.ro/live. Click AICI pentru abonamente.

Inaugurat în 1866 sub semnul modernizării instituţionale înţelese în mod lipsit de echivoc drept integrare europeană, mai precis: transformare și evoluție ale societății româneşti după modelul oferit de Europa occidentală în secolul al XIX-lea şi în special de Franţa, constituţionalismul românesc s-a reinventat în 1923 şi apoi în 1991 urmând acelaşi tipar receptiv, însă de fiecare dată cu un grad sporit de conştientizare a necesităţii atât a sintezei ce trebuia realizată de fiecare dată între elementele ţinând de un „specific naţional” (devenit tot mai complex în decursul timpului  și afirmat, în cele din urmă, ca veritabilă „identitate constituţională”) şi cele receptate din lumea occidentală, cât şi a diversităţii ideilor, doctrinelor şi tiparelor a ceea ce îndeobşte înţelegem prin „constituţionalism” în cadrul lumii occidentale înseşi, de unde şi necesitatea unei opţiuni conştient asumate pentru unele dintre acestea. Din acest motiv, constituţionalismul românesc din 1923 şi cu atât mai mult cel din 1991 nu mai poate fi situat în cadre simpliste precum cel al unor opoziţii între „autohtonism” şi „europenism”, ori „organicism” sau „liberalism”, aşa cum nici în 2023 mult clamatul contrast dintre „suveranism” şi „globalism” nu poate oferi cadrul necesar identificării adevăratelor provocări cu care se confruntă constituţionalismul românesc, mai ales în condiţiile în care conceptul însuşi al constituţionalismului a ajuns în ultimii ani în centrul dezbaterilor academice din lumea occidentală. A vorbi despre viitorul constituţionalismului românesc presupune aşadar nu numai înţelegerea tradiţiei formate prin Constituţiile României din 1866 până în 1991, ci şi integrarea stadiului actual al reflecţiei constituţionale româneşti în curentele de idei manifestate pe plan global, identificarea direcţiilor pe care constituţionalismul occidental le-ar putea urma în viitorul previzibil, precum şi a celor pe care România ar trebui să le urmeze în considerarea deopotrivă a propriei sale tradiţii şi a propriului ideal naţional.

În cadrul manifestării domnul prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor va susține comunicarea: Spre un (nou) constituţionalism românesc?

Cuvântul de deschidere și concluziile vor fi prezentate de prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul ICJ.

Invitați confirmați:
– Prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor
– Prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul ICJ
– Prof. univ. dr. Gheorghe Buta, CS I, ICJ
– Prof. univ. dr. Mihai Șandru, CS I, ICJ
– Dr. Tudor Avrigeanu, CS II, ICJ
– Dr. Versavia Brutaru, CS III, ICJ
– Dr. Radu Stancu, CS III, ICJ
– Dr. Oana Ispas, CS, ICJ
– Prof. univ. dr. Nicoleta Hegheș, CS II, ICJ
– Jr. Iolanda Vasile, ICJ

Prelegerea-dezbatere va avea loc joi, 16 martie 2023, între orele 1100–1200, și va fi transmisă pe video.juridice.ro/live.

Evenimente conexe