Noua Lege a Registrului Comerțului: Probleme vechi și noi (!?) / 12 mai 2023, Universitatea Nicolae Titulescu din București

conferința națională

Noua Lege a Registrului Comerțului: Probleme vechi și noi (!?)

12 mai 2023

Universitatea Nicolae Titulescu din București

Partener media: JURIDICE.ro

Despre eveniment
La jumătate de an de aplicare a noii legi a registrului comerțului – o reglementare cu un important impact juridic și economic – vă invităm la o analiză consistentă a problematicilor sale, identificate de mediul academic, de practica judecătorească, precum și în practica registrului comerțului, cu accent preponderent pe aspectele practice, pentru provocarea de discuții și propunerea de posibile soluții.

Beneficiari: profesioniști ai dreptului: magistrați, avocați, notari, consilieri juridici, practicieni în insolvență, executori judecătorești, dar și economiști și antreprenori.
Tematica: se vor analiza și dezbate noutățile și problemele (ne)rezolvate prin noua lege a registrului comerțului.
Format: interactiv – fiecare panel are rezervat un segment pentru dezbateri, puternic încurajate de către organizatori.
Locul desfășurării: Universitatea Nicolae Titulescu – Calea Văcărești, nr. 185, sector 4, București.
Beneficii: acces la analize, participare la discuții, posibile soluții pe teme de actualitate realizate de reputați specialiști ai dreptului comercial.

Programul conferinței

9:15 – 9:45 Welcome coffee

9:45 – 10:00 Deschidere
– Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, președinte Institutul Român de Drept Comercial
Roxana Simona MOMEU, Secretar de Stat, Ministerul Justiției
– Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ, vicepreședinte Institutul Român de Drept Comercial

Panelul I – 10:00 – 11:30
Moderator: Prof. univ. dr. Radu BUFAN
– Director General Valentina BURDESCU, Oficiul Național al Registrului Comerțului: ”Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și comple­tarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului – elemente de noutate în procedura de înregistrare în registrul comerțului”
– Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș‑Bolyai”: ”Limitele controlul de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului exercitat de registratorul de registrul comerțului”
– Av. conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”
– Lect. univ. dr. Gabriela FIERBINȚEANU, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”: ”Firma, emblema și marca în contextul legislativ actual”

11:30 – 12:00 Pauză de cafea

Panelul II – 12:00 – 13:30
Moderator: conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ
– Jud. Mădălina AFRĂSINIE, Tribunalul București, Secția a VI‑a civilă: ”Procedura de soluționare a plângerilor instanțelor judecătorești din perspectiva art. 6 CEDO”
– Jud. Anamaria Lucia ZAHARIA, Curtea de Apel București, Secția a VI‑a, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: ”Căile de atac exercitate de terți împotriva înscrierilor/mențiunilor din registrul comerțului”
– Jud. Maria Oana DUMITRESCU, Curtea de Apel București, Secția a a X‑a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziții publice, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: ”Plângerea – noutate și continuitate, aspecte practice”

13:30 – 14:30 Pauză de prânz

Panelul III – 14:30 – 16:00
Moderator: conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ
– Prof. univ. dr. Titus PRESCURE, avocat Societatea civilă de avocați „Schiau, Prescure, Teodorescu”: ”Despre natura juridică actelor pe care le poate emite oficiul registrului comerțului și despre unele aspectele ale procedurii de contestare”
– Av. prof. univ. dr. Ioan SCHIAU, Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” din Brașov: ”Despre efectele înregistrării în registrul comerțului a renunțării la mandatul de admi­nistrator sau reprezentant al societății comerciale”
– Av. conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ, Facultatea de Drept, Universitatea Româno‑Americană, vicepreședinte Institutul Român de Drept Comercial: ”Transferul sediului societății într-un alt stat membru al Uniunii Europene –  o chestiune de viață sau de moarte”

Comitetul științific
– Prof. univ. dr. Smaranda Angheni
– Dr. Nicoleta Țăndăreanu
– Prof. univ. dr. Radu Bufan
– Cercetător științific gr. I dr. Gheorghe Buta
– Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu

Comitetul organizatoric
– Conf. univ. dr. Luminița Tuleașcă – director de proiect
– Conf. univ. dr. Vasile Nemeș
– Lector univ. dr. Sergiu Golub
– Dir. gen. Valentina Burdescu
– Lect. univ. dr. Manole Popa
– Conf. univ. dr. Gina‑Orga Dumitriu
– Conf. univ. dr. Lucian Bojin
– Lect. univ. dr. Alina Oprea
– Lect. univ. dr. Gabriela Fierbințeanu

***

Evenimentul este acreditat de INPPI cu 6 puncte de pregătire profesională. De asemenea, este în curs de acreditare INPPA, punctele de pregătire profesională fiind acordate după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Taxa de participare:
150 de lei + TVA și include accesul la lucrările conferinței, mapa cu materialele de conferință, coffee break.
în baza parteneriatului cu Baroul București, taxa pentru avocații membri ai baroului va fi de 100 de lei + TVA.
Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).

Detalii înscriere:
Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 10 mai 2023.
Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: www.conferinte.hamangiu.ro.