Conferința de Drept Comparat și Internațional (ed. 3) / 23 iunie 2023, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează

Conferință Internațională

Conferința de Drept Comparat și Internațional

– ediția a III-a –

23 iunie 2023

Online pe Zoom

Tematica Conferinței
Aceasta este o conferință internațională care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului comparat și ale dreptului internațional.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni.

Conferinţa îşi deschide porţile către autori provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea lucrărilor având ca obiect aspectele de tradiție și de modernitate din dreptul comparat public și privat, precum și din dreptul internaţional public și privat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerțului internațional și din arbitrajul internațional. De asemenea conferința promovează cercetarea aspectelor legate de cooperarea juridică internațională, dezvoltarea elementelor de convergență între sisteme juridice și globalizarea dreptului, precum și aspectele juridice care transcend frontierele naționale și care îmbină teoreticul cu empiricul în cadrul unor studii de caz.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul comparat și de dreptul transnațional, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):

Secțiunea I. Drept public comparat – Tematică orientativă
– Teoria generală a dreptului comparat
– Istoria dreptului comparat
– Metodologia dreptului public comparat. Noi direcții de cercetare în dreptul public comparat
– Marile sisteme de drept – evoluții, paradigme, diferențe, convergențe
– Teorii filosofice care au marcat evoluția dreptului
– Drept constituțional comparat
– Drept administrativ comparat
– Drept financiar comparat
– Drept vamal comparat
– Drept penal comparat
– Teorii criminologice
– Dreptul internetului. Provocările digitalizării și securității cibernetice asupra dreptului.
– Dreptul comparat al mediului
– Drept procesual comparat
– Profesiile juridice în dreptul comparat
– Jurisprudența în dreptul public comparat

Secțiunea a II-a. Drept privat comparat – Tematică orientativă
– Metodologia dreptului privat comparat. Noi direcții de cercetare în dreptul privat comparat
– Drept civil comparat
– Dreptul comparat al familiei
– Drept comercial comparat
– Contractele în dreptul comparat
– Drept bancar comparat
– Dreptul comparat al asigurărilor
– Dreptul comparat al muncii
– Dreptul comparat al transporturilor
– Arbitrajul comercial și medierea în dreptul comparat
– Dreptul comparat al proprietății intelectuale
– Drept comparat funciar și imobiliar
– Dreptul comparat al piețelor de capital
– Jurisprudența în dreptul privat comparat

Secțiunea a III-a. Drept internațional – Tematică orientativă
– Probleme, practici și soluții de drept transnațional
– Drept global. Globalizarea dreptului
– Provocările dreptului cibernetic în era globalizării
– Drept internațional public. Subiectele dreptului internațional public. Dreptul organizațiilor internaționale. Actorii multinaționali. Tratatele internaționale
– Dreptul Uniunii Europene
– Drept internațional privat. Conflictele de legi în dreptul internațional privat
– Dreptul investițiilor internaționale
– Dreptul comerțului internațional
– Arbitrajul comercial internațional
– Dreptul transporturilor internaționale
– Drept maritim și fluvial
– Drept administrativ global
– Dreptul penal internațional
– Dreptul internațional al afacerilor

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul Conferinţei: www.comparativelawconference.eu         

TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ
Taxa de  participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări științifice:
– Auditor: 350 lei
– Auditor din cadrul ASE București sau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative: 300 lei

Drepturi conferite de plata taxei de participare
– dreptul de a primi certificatul de participare
– dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program

*Taxa de participare se va achita până pe 21 iunie 2023, după primirea emailului de acceptare a participării la Conferință.

Taxa de  participare pentru cei care doresc să înscrie o lucrare științifică la Conferință:
– Autor/Coautor: 750 lei
– Autor/Coautor – student, masterand, doctorand: 500 lei
– Autor/Coautor din cadrul ASE București sau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative: 550 lei
– Autor/Coautor (student, masterand, doctorand) din cadrul ASE București sau membru al Societății de Științe Juridice și Administrative: 450 lei

Drepturi conferite de plata taxei de participare
– dreptul de a primi certificatul de participare
– dreptul de a participa la activităţile ştiinţifice cuprinse în program
– dreptul de a i se publica lucrarea prezentată într-una din publicațiile Conferinței, în funcție de selecția realizată de organizatorii Conferinței și de editorii publicațiilor

*Taxa de participare se va achita până pe 21 iunie 2023, după primirea emailului de confirmare a acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței

**Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 350 lei.

Plata taxei de participare se poate realiza prin virament bancar în contul bancar al Societății de Știinte Juridice și Administrative: RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank  

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 21 iunie 2023 la adresa de email catalin.sararu@comparativelawconference.eu . Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).

PROGRAMUL CONFERINȚEI
Programul științific orientativ al Conferinţei este afișat pe site-ul Conferinței www.comparativelawconference.eu . Programul definitiv al Conferinței va fi afișat până cel târziu pe 19 iunie 2023 pe site-ul Conferinţei.

SERVICIUL DE TRADUCERI
În vederea înscrierii unei lucrări științifice la Conferință vă oferim posibilitatea de a apela la serviciul de traduceri.

Vă oferim:
– Traducerea integrală a articolului științific din limba română în limba engleză la standarde academice sau
– Revizuirea traducerilor în limba engleză pentru a corespunde standardelor academice

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Conferinței: www.comparativelawconference.eu

EVALUAREA LUCRĂRILOR
Lucrările primite vor fi supuse evaluării colegiale în sistem “double-blind peer review“, respectând standardele conferinţelor internaţionale. Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.

PUBLICAȚII
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

– În revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și în SCOPUS.

– în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, ADJURIS – International Academic Publisher . Volumele vor fi indexate în Conference Proceedings Citation Index – Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WorldCat, Copac, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale.

– în reviste partenere ale Conferinței: Perspectives of Law and Public Administration (pentru detalii despre revistă click aici), European Review of Public Law (pentru detalii despre revistă click aici), Central and Eastern European Legal Studies (pentru detalii despre revistă click aici), International Investment Law Journal (pentru detalii despre revistă click aici) – reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

Pentru mai multe detalii despre publicațiile Conferinței click aici.

TERMENE LIMITĂ:
– 15 iunie 2023: trimiterea formularului de participare Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. Completează aici formularul de participare la Conferință.

– 17 iunie 2023: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză la adresa de e-mail: sararu@comparativelawconference.eu . Descarcă de aici cerințele de redactare pentru lucrările științifice. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii click aici.

– 19 iunie 2023: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.

– 21 iunie 2023: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică).

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Conferinței: www.comparativelawconference.eu

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@comparativelawconference.eu

Evenimente conexe