Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor (ed. 6) / 22-23 septembrie 2023, Universitatea din București

 

Institutul Român de Drept Comercial împreună cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și Facultățile de Drept ale Universității Babeș-Bolyai, Universității din București, Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Universității Nicolae Titulescu și Editura Hamangiu, în parteneriat cu Casa de Avocatură ”NEMEȘ ȘI ASOCIAȚII”, CEC BANK și parteneri instituționali: INPPI și UNPIR, vă invită la

Conferința (inter)națională de Dreptul afacerilor:

”Problematici actuale ale Dreptului Afacerilor” – ediția a VI-a

22 – 23 septembrie 2023

Universitatea din București – Rectorat: Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu”, Șoș. Panduri, nr. 90, sector 5

Partener media: JURIDICE.ro

:: Click aici pentru înscriere

Acreditare INPPI: 8 puncte de pregătire profesională

Acreditare INPPA: Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Evenimentul științific de marcă, dovedit de-a lungul anilor, are o contribuție importantă la pregătirea continuă în domeniul dreptului afacerilor, atât a practicienilor dreptului, cât și a economiștilor și practicienilor în insolvență, generează întâlniri și dezbateri creatoare între și cu cei mai buni experți români și străini în materie, propune soluții problemelor practice ale dreptului afacerilor și oferă viziuni strategice.

👉 Beneficiari: profesioniști ai dreptului – magistrați, avocați, notari, consilieri juridici, practicieni în insolvență, executori judecătorești, dar și economiști și antreprenori.

👉 Tematica: prezentările și discuțiile vor avea ca obiect, cu prioritate, problematici din actualitatea practicii și a noutăților legislative din materia dreptului afacerilor, și anume: societăți comerciale, registrul comerțului, contracte și garanții comerciale, litigii în afaceri – probleme de procedură civilă/arbitrală, insolvență, dreptul penal al afacerilor, noile tehnologii în afaceri, guvernanță corporativă, achiziții publice, drept fiscal ș.a., dar și abordări de tip ”policy” din toate domeniile circumscrise dreptului afacerilor, în ideea de a oferi soluții actuale și viziuni de perspectivă.

👉 Peste 20 speakeri, reputați specialiști, profesori universitari, magistrați, avocați și practicieni în insolvență, reprezentanți de prim rang ai Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Justiției, care, pe parcursul a aproape două zile, vor avea intervenții și dezbateri pe teme de maxim interes pentru practica dreptului afacerilor.

👉 Format: interactiv – fiecare panel are rezervat un segment consistent de dezbateri, puternic încurajate de către organizatori.

👉 Beneficii: acces la analize, participare la discuții, posibile soluții pe teme de actualitate realizate de reputați specialiști ai materiilor circumscrise dreptului afacerilor.

👉 Locul desfășurării: Universitatea din București, Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu”, Șoș. Panduri, nr. 90, sector 5.

👉 Pregătire profesională continuă.

Taxa de participare: este 250 de lei + TVA și include accesul la lucrările conferinței în ambele zile, mapa cu materialele de conferință, coffee break-uri.

Plata se face în contul RO94 UGBI 0000 4220 1208 6 RON, deschis la Garanti Bank – București, SC Editura Hamangiu SRL (J40/4082/2006; CIFRO18469418).

Înscrierea se poate face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 20 septembrie 2023.

Formularul de înscriere poate fi accesat la adresa: https://conferinte.hamangiu.ro/conferinta-internationala-de-dreptul-afacerilor-editia-a-vi-a-problematici-actuale-ale-dreptului-afacerilor/

Programul conferinței (în curs de definitivare)

VINERI, 22 SEPTEMBRIE 2023

8:30-9:00 – Welcome coffee

9:00-9:20 – Deschiderea conferinței
– Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, președinte Institutul Român de Drept Comercial
– Reprezentant Ministerul Justiției (în curs de confirmare)
– Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU, Secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
– Director General Valentina BURDESCU, Oficiul Național al Registrului Comerțului
– Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, prodecanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
– Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ, decanul Facultății de Drept a Universității din București
– Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București
– Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ, vicepreședinte Institutul Român de Drept Comercial, coordonatorul științific al conferinței

Panelul I (9:30-11:30)

Moderator: Lector. univ. dr. Sergiu GOLUB
– Prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, Facultatea de Drept a Universității „Titu Maiorescu”: Natura juridică a termenului pentru solicitarea înregistrării în registrul comerțului a mențiunilor profesioniștilor – recomandare sau decădere?
– Director General Valentina BURDESCU, Oficiul Național al Registrului Comerțului: Aspecte practice privind punerea în aplicare a noului cadru legislativ privind registrul comerțului – Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
Daniela ȘTEFAN, registrator de registrul comerțului, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Roxana Maria COJOCARU, registrator de registrul comerțului, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti: Înregistrările în registrul comerțului din perspectiva registratorului de registru al comerțului – mecanisme de control, impactul GDPR

11:30-11:45 – Pauză de cafea

Panelul II (11:45-13:30)

Moderator: Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ
– Executor judecătoresc Bogdan DUMITRACHE: Rezoluțiunea / rezilierea de plin drept: o capcană, dar pentru cine anume?
Ciprian Chiorean, CLO CEC Bank, Vicepresedinte ACJSFB: Încheierea contractului de cont bancar la distanță
– Conf. univ. dr. Gina Pompilia ORGA DUMITRIU, Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu: Libertatea de a desfășura o activitate comercială, între Scila și Caribda – Bank Melli Iran
– Lector univ. dr. Manole POPA, Facultatea de Drept a Universității din București: Semnificația juridică a voturilor exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor

13:30-14:30 – Pauză de prânz

Panelul III (14:30-15:30)

Moderator: av. prof. dr. Gheorghe BUTA
– Jud. George Bogdan FLORESCU, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II-a civilă: Elemente de noutate privind recursul în materia arbitrajului – jurisprudența ICCJ
– Jud. dr. Ștefan LUCACIUC, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II a civilă: Cereri de competența judecătorului sindic adresate altei instanțe. Inadmisibilitate vs. necompetență
– Jud. dr. Mihaela SĂRĂCUȚ, Curtea de Apel Cluj: Fuziunea ca măsură adecvată în planul de reorganizare
– Av. Simona Maria MILOȘ, președinte INPPI, av. dr. Andreea DELI DIACONESCU, membru în Consiliul de Conducere al INPPI: Măsura și specificul derogărilor legislației insolvenței de la dreptul comun al contractelor: denunțarea contractelor în derulare

15:30-15:45 – Pauză de cafea

Panelul IV (15:45-17:00)

Moderator: Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ
– Jud. dr. Flavius MOȚU, Tribunalul specializat Cluj, formator la Institutul Național al Magistraturii: Votul creditorului nedefavorizat cu privire la planul de reorganizare
– Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Facultatea de Drept a Universității „Babeș Bolyai”: Majorarea capitalului social cu aport în creanțe. Câteva considerații
– Av. conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ, asist. univ. Gabriela FIERBINȚEANU, Facultatea de Drept a Universității Nicolae Titulescu: Convenția de nulitate în materia dreptului societar

SÂMBĂTĂ, 23 SEPTEMBRIE 2023

Panelul V (9:30-11:00)

Moderator: Lector univ. dr. Manole POPA
– Lector. univ. dr. Andreea URDA, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza”: Transpunerea Directivei Mobilitate – soluție în transformarea transfrontalieră a societăților
– Conf. univ. dr. Gabriel ISPAS, Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București: Hotărârea CJUE C-107/23, un pas spre sancționarea infracțiunilor care aduc atingere bugetului UE, sau o confirmare a legii penale mai favorabile?
– Av. conf. univ. dr. Andra Roxana TRANDAFIR, Facultatea de Drept a Universității din București: Măsurile asigurătorii în procesul penal. Verificare periodică vs. cerere de ridicare
– Proc. dr. Laurențiu SORESCU, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, proc. Cristina VOICU, Direcția Națională Anticorupție Centrală – București: Provocări procesuale de actualitate în materia evaziunii fiscale

11:00-11:15 – Pauză de cafea

Panelul VI (11:15-13:00)

Moderator: prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI
– Jud. Maria Oana DUMITRESCU, Curtea de Apel București, Secția a a X a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziții publice, formator la Institutul Național al Magistraturii: Prețul în contractele de achiziții. Aspecte practice
– Jud. Anamaria Lucia ZAHARIA, Curtea de Apel București, Secția a VI a, formator la Institutul Național al Magistraturii: Aspecte controversate în legea insolvenței
– Conf. univ. dr. Liviu ZIDARU, Facultatea de Drept a Universității din București, jud. la Curtea de Apel București, Secția a IV a civilă: Proiectul pilot privind commercial courts în Germania – un model de urmat?

Comitetul științific: prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI, dr. Nicoleta ȚĂNDĂREANU, cercetător științific gr. I prof. dr. Gheorghe BUTA, prof. univ. dr. Lucian SĂULEANU, prof. univ. dr. Radu BUFAN, prof. univ. dr. Radu RIZOIU, Prof. univ. dr. Răzvan DINCĂ.

Comitetul organizatoric: Conf. univ. dr. Luminița TULEAȘCĂ – director de proiect și coordonator științific; Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ – coordonator; Lector univ. dr. Sergiu GOLUB – coordonator; Conf. univ. dr. Andra TRANDAFIR; Dir. gen. Valentina BURDESCU; Conf. univ. dr. Camelia IGNĂTESCU; Lector univ. dr. Manole POPA; Conf. univ. dr. Gina Orga DUMITRIU; Conf. univ. dr. Lucian BOJIN; Lector univ. dr. Alina OPREA; Conf. univ. dr. Liviu ZIDARU, Conf. univ. dr. Gabriel ISPAS, Av. dr. Andrei SĂVESCU.

Evenimente conexe