360° Around Distress sau Cum gestionăm dificultatea în Business / 17-18 noiembrie 2023, Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca

UNPIR Filiala Cluj și INPPI organizează

Conferința Națională

3600 Around Distress sau Cum gestionăm dificultatea în Business

17-18 noiembrie 2023

Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca

Parteneri Media:Oxygen, Transilvania Business, JURIDICE.ro, Media 9, VIA TV

Sponsor principal: CITR

Avem cel mai mic număr de cazuri de insolvență din ultimii 10 ani – aparent o veste bună. Însă, în același interval de timp, avem, conform studiilor, cel mai mare număr de companii în stare de dificultate sau chiar insolvență nedeclarată. Se vorbește constant că insolvențele nedeclarate sunt mai periculoase pentru economie, și chiar pentru antreprenor, decât cele declarate.

Care este motivul pentru care antreprenorii nu apelează la un specialist pentru tratarea dificultății și ce înseamnă tratarea dificultății?

Vă invităm să aflăm răspunsurile la aceste întrebări de la cei mai buni specialiști în domeniu: experți în restructurare, analiști financiari, avocați, magistrați, psihologi sau consultanți în comunicare de criză.

Ce vom discuta?
– De ce avem atât de multe companii ”sănătoase” nesănătoase?
– Care sunt blocajele ce țin antreprenori pentru a apela la remedii pentru perioadele de dificultate?
– Ce se întâmplă în mintea antreprenorului aflat în dificultate?
– Cum comunicăm intern si extern în situații de dificultate?
– Cum putem finanța o companie aflată în distress?
– Studii de caz și spețe.
– Elemente speciale juridice din procedurile de prevenție a insolvenței și de insolvență.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

ZIUA 1  – Vineri, 17 noiembrie

09.30 – 09.45 Primirea și înregistrarea participanților. Welcome coffee
09.50 – 10.00 Deschiderea Conferinței

Moderator: Ionel Lespuc

PANEL I – Despre dificultate în business – 3600 

10.00 – Keynote speaker – Paul Cîrlănaru, practician în insolvență, CEO CITR, Cât de sănătoase sunt companiile sănătoase din România?

10.30 – 11.45
– Ec. Mariana Boiciuc, practician în insolvență, Studiu de caz – prevenirea insolvenței prin restructurare
Alexandru Farcaș – antreprenor, VES Sighișoara, Stan pățitul – dificultatea prin ochii antreprenorului

11.45 – 12.15 Coffee break

PANEL II

12.15 – 13.45
– Dr. Raluca Anton, psiholog – Ce e în mintea antrepernorului în dificultate? Neuroștiința din spatele dificultății
Tereza Tranakas, CEO Oxygen, Recomandări pentru o comunicare de criză eficientă – în interiorul companiei și în afara ei
Rudolf Vizental, CEO Roca, Fonduri de investiții -Cum mă finanțez când nu mă finanțează nimeni?

13.45 – 14.00 Av. Vasile Godîncă-Herlea, Președinte UNPIR Filiala Cluj – Concluziile zilei

14.00 – 15.00 Prânz

ZIUA 2 – Sâmbătă, 18 noiembrie

09.45 – 10.00 Primirea și înregistrarea participanților. Welcome coffee

10.00 – 10.30 – Keynote speaker – Giorgio Corno, Președinte INSOL Europe prin videoconferință – Tratamentul dificultații în Italia, în dialog cu Av. Alina Popa

PANEL I – Problematici juridice – procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

Moderator: Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Prodecan al Facultății de Drept din cadrul UBB

10.30 – 11.30
– Jud. dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj, Jud. dr. Flavius Moțu, Tribunalul Specializat Cluj, Dezbateri recente – caietele de sarcini
– Jud. Mariana Moncea, Curtea de Apel Craiova, Raportul de evaluare în procedura insolvenței
– Av. Alina Popa, Practician în insolvență, formator și membru în Consiliul de Conducere al I.N.P.P.I, Cazuistică inedită – anularea caietelor de sarcini; descalificarea pe motiv de lipsă bonitate; descalificarea pe motiv de abuz de drept; vânzarea la licitație și plata prețului când, ulterior licitației, adjudecatarul devine și creditor

11.30 – 12.00 Coffee break

PANEL II – Discuții aplicate pe spețe și problematici controversate transmise din Filială

Moderator: Jud. dr. Flavius Moțu, Tribunalul Specializat Cluj

12.00 – 13.00 
Claudiu Balog, practician în insolvență – Despre posibilitatea adjudecării activelor în cadrul procedurii reglementate de Legea nr. 85/2014 de către persoane afiliate societății debitoare
– Av. Vlad Moncea, Vânzarea bunurilor digitale în procedura de insolvență
– Av. Vasile Godîncă-Herlea, Președinte UNPIR Filiala Cluj, Vânzările în insolvență în era digitală – compatibilitate

Discuții aplicate pe spețe și problematici controversate transmise din Filială

Moderator: Jud. dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj

13.00 – 14.30

Melania Moldovan, Șef Serviciu Juridic AJFP Cluj, Cesiunea creanțelor bugetare în procedura insolvenței (art. 264 ind. 1 Cod proc. fisc.)
– Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Prodecan al Facultății de Drept din cadrul UBB
– Jud. dr. Flavius Moțu, Tribunalul Specializat Cluj
– Av. Marius Grecu, practician în insolvență, membru în Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Cluj, Situația accesoriilor în planul de reorganizare

14.30 – 14.50 Av. Vasile Godîncă-Herlea, Președinte UNPIR Filiala Cluj, Închidere Conferință și lansare Forum destinat practicienilor în insolvență din Filiala Cluj

14.50 – 15.50 Prânz

:: Formular de înscriere pentru antreprenori

:: Formular de înscriere pentru alți membri decât cei din Filiala Cluj
*Pentru participe fizică sau online cu costurile aferente, formularul atașat se trimite la adresa office@unpircluj.ro


UNPIR Filiala Cluj and INPPI organises

Regional Conference

3600 Around Distress or How to Manage Business Distress

17-18 November 2023

Grand Hotel Italia, Cluj-Napoca

Media Partners: Oxygen, Transilvania Business, JURIDICE.ro, Media 9, VIA TV

Main Sponsor: CITR

We have the lowest number of insolvency cases in the last 10 years – and apparently that’s good news. But, over the same time interval, we also have, according to studies, the highest number of companies in distress or even in undeclared insolvency. There’s constant talk that undeclared insolvencies are even more dangerous to the economy, and even to the entrepreneur, than the declared ones.

Why do entrepreneurs not call on a specialist to deal with the distress, and what does dealing with distress mean?

We invite you to find the answers to these questions, from the best specialists in the field: restructuration experts, financial analysts, lawyers, magistrates, psychologists, or crisis communication consultants.

What will we be discussing?
– Why are there so many unhealthy “healthy” companies?
– What are the blockages that stop entrepreneurs from using remedies for periods of distress? • What is going on in the mind of an entrepreneur in distress?
– How do we communicate internally and externally in distress situations?
– How can we finance a company in distress?
– Case and test studies.
– Special legal elements in insolvency and insolvency prevention procedures.

AGENDA

DAY 1  – Friday, November 17th

09.30 – 09.45 Welcoming and registration of conference members. Welcome coffee
09.50 – 10.00 Conference opening

PANEL I – About business distress – 3600

10.00 – Keynote speaker – Paul Cîrlănaru, insolvency practitioner, CITR CEO, How healthy are healthy companies in Romania?

10.30 – 11.45
– Econ. Mariana Boiciuc, insolvency practitioner, Case study preventing insolvency through restructuring
Alexandru Farcaș, entrepreneur, VES Sighișoara, Stan the Experienced – distress, as seen by the entrepreneur

11.45 – 12.15 Coffee break

PANEL II

12.15 – 13.45
Raluca Anton, PhD, psychologist – What is going on in the mind of an entrepreneur in distress? The neuroscience behind the distress.
Tereza Tranakas, Oxygen CEO, Recommendations for an efficient crisis communication within the company and outside it
Rudolf Vizental, Roca CEO, Investment funds – How do I get financing when no one will finance me?

13.45 – 14.00 Vasile Godîncă-Herlea, Esq., President of UNPIR Cluj Branch – Day’s conclusions

14.00 – 15.00 Lucnh

DAY 2 – Saturday, November 18th

09.45 – 10.00 Welcoming and registration of conference members. Welcome coffee

PANEL I – Legal topics – insolvency and insolvency prevention procedures

10.00 – Keynote speaker – Giorgio Corno, President of INSOL Europe via videoconference – Distress treatment in Italy

10.00 – 12.00
Mihaela Sărăcuț,PhD, Judge at the Cluj Appellate Court, Flavius Moțu PhD, Judge at the Cluj Specialized Court, Recent debates tender specifications
Mariana Moncea, Judge at the Craiova Appellate Court, The assessment report in insolvency procedures
Alina Popa, Esq., Insolvency practitioner, trainer and member of the I.N.P.P.I. Board, Novel case law – canceling tender specifications; disqualification on the grounds of lack of creditworthiness, disqualification on the grounds of abuse of process; auction sale and payment of price when, following the auction, the successful bidder also becomes a creditor
Vasile Godîncă-Herlea, Esq., President of UNPIR Cluj Branch, Selling in insolvency in the digital era compatibility
Claudiu Balog, Insolvency practitioner – About the possibility to adjudicate assets within the procedure regulated by Law no. 85/2014 by persons affiliated to the debtor company

12.00 – 12.30 Coffee break

PANEL II – Applied discussions on controversial cases and issues submitted from the Branch

12.30 – 14:00 
Flavius Moțu, PhD, Judge at the Cluj Specialized Court
Sergiu Golub, PhD, Lect., Vice-Dean of the Law School of UBB
– NAFA Representative
Marius Grecu, Esq., Insolvency practitioner

14.00 – 14.20 Conference closing and launch of the Forum for insolvency practitioners within the Cluj Branch

14.20 – 15.20 Lunch