Curs Admitere INM & Magistratură 2024 / 27 ianuarie – 25 martie 2024

Euro Best Team organizează

Curs Admitere INM & Magistratură 2024

27 ianuarie – 25 martie 2024

Online

:: Click aici pentru mai multe detalii

Context

În acest moment, în instanțele și parchetele din România există un deficit de magistrați fără precedent. Situația a fost determinată de ieșirea la pensie a unui număr mare de magistrați, în contextul schimbărilor legislative care se preconizează. Având in vedere această realitate, accesul direct în magistratură sau în INM poate fi o oportunitate de carieră pentru parcursul dumneavoastră profesional.

Cursul de pregătire pentru admitere în Magistratură și INM, oferă un program complet și intensiv de pregătire pentru toate probele de concurs, prin:  înțelegerea și soluționarea grilelor, pregătirea pentru proba de sinteză,  argumentația și logica juridică, exemple din practica judiciară, tehnici de învățare, sistematizare, înțelegere și asimilare a materiei, managementul timpului, gestionarea emoțiilor, tehnici pentru consolidarea încrederii în sine, rezolvarea spețelor de etică, prezentarea în fața comisiei, simulare și feedback pentru proba de interviu, evaluare psihologică privind potrivirea vocațională pe profilul magistratului, discuții cu feedback asupra evaluarii psihologice, primirea unui raport complet de evaluare, pregătirea aspectelor legate de limbajul verbal și non verbal, în vederea susținerii interviului, prin orele de dicție, pregătirea fișei de prezentare și alegerea modelelor în concordanță cu personalitatea candidatului. 

La curs participă: studenți ai facultăților de drept din întreaga tară, consilieri juridici, grefieri, avocați, polițiști și alte categorii de absolvenți ai facultăților de drept.

În susținerea pregătirii, cursanții primesc materiale sistematizate pe tematici, special concepute de lectorii noștri pentru ajutor în pregătirea susținerii tuturor probelor de concurs și alte materiale ajutătoare în pregătirea dezvoltării competențelor necesare carierei de magistratură.

Cursanții au alaturi, de la înscriere și până la încherierea perioadei de pregătire, un manager de formare dedicat, pentru sprijin, consiliere și îndrumare.

Folosim experiența celor 12 ani de activitate fără întrerupere pentru a vă susține în acest parcurs către cariera de magistrat sau avocat. Echipa noastră este formată din lectori magistrați, cadre didactice universitare, psihoterapeuți și consilieri vocaționali pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, toți cu vastă experiență în pregătirea candidaților la INM si Magistratură  Cursul se susține în zilele de weekend, în intervalul orar afișat pe site.

Sprijin profesionist și consistent pe toată perioada de pregătire

Cursul Admitere INM/Magistratură este un curs complet și complex de pregătire a candidaților la concursurile organizate de INM, pentru accesul în profesia de magistrat.

Cursul vizează pregătirea teoretică și practică  și are următoarele obiective: analiza tehnicilor de întocmire și de soluționare a grilelor, organizarea materiei obligatorii de concurs pe obiective tematice, învățarea activă și interactivă cu parcurgerea integrală a materiei de studiu pe perioada cursului, analiza spețelor teoretice, dozarea eforturilor personale prin organizarea timpului de pregătire, menținerea nivelului optim de motivare, resetarea stilului de învățare.

Cursul de Pregătire pentru Admitere INM/ Magistratură este organizat, an de an, fără întrerupere, încă din anul 2011.

Cursul urmărește un concept unic de pregătire, bazat pe organizarea strategică a procedului de învățare, concept aplicat și la nivel internațional în procesele de pregătire a candidaților la magistratură.

Cursul acoperă toate probele de concurs INM/Magistratură: Probă Juridică (grilă + scris), Probă Psihologică, Probă Interviu, Modul de Dicție.

Pregătirea este intensivă, iar tehnica de lucru implică dezbateri și aplicații din practica judiciară.

Cursul este actualizat permanent conform regulamentelor de organizare a concursurilor de intrare în magistratură – Hotărârea nr 91/ 21.05.2019, Secțiunea a III-a – Desfășurarea concursului, art. 15, prin care a fost introdusă proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.

La curs participă juriști, avocați, grefieri sau studenți în drept.

Tematică generală curs INM/Magistratură

Drept civil
– Teoria generală
– Dreptul familiei
– Drepturile reale principale
– Moștenirile
– Obligațiile
– Contracte speciale

Drept penal
– Legea penală și limitele ei de aplicare
– Infracțiunea
– Pedepsele
– Măsurile de siguranță
– Formele infracțiunii
– Pluralitatea de infracțiuni
– Cauzele care înlătură răspunderea penală
– Minoritatea
– Individualizarea pedepselor
– Infracțiunile

Drept Procesual Civil
– Principiile fundamentale ale procesului civil
– Participanții la procesul civil
– Competența instanțelor judecătorești
– Actele de procedură și termenele procedurale
– Judecata în primă instanță
– Procedura în căile de atac
– Executarea silită
– Procedura necontencioasă judiciară
– Procedurile speciale

Drept Procesual Penal
– Principiile și limitate aplicării legii procesual penale
– Acțiunea penală și acțiunea civilă
– Participanții în procesul penal
– Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii
– Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
– Urmărirea penală
– Camera preliminară
– Judecata
– Proceduri speciale
– Executarea hotărârilor penale

Obiectivele de Pregătire​
– Familiarizarea cu tematica de concurs și cu cerințele INM
– Planificarea corectă a timpului rămas până la concursul de admitere
– Pregătirea tematică și aprofundarea prin aplicații practice
– Organizarea materiei pe capitole, cu planificare de studiu săptămânală
– Dezvoltarea raționamentului juridic, cerut la noua probă de concurs
– Înțelegerea modului în care trebuie abordată grila de concurs
– Estimarea corectă a efortului individual necesar pregătirii
– Feedback permanent și suport informațional

Curs 100% practic, 100% interactiv
Cursul Admitere INM/Magistratură este un curs complet și complex de pregătire pentru accesul în profesia de magistrat. Cursul vizează pregătirea teoretică și practică a candidaților care se pregătesc pentru concursurile de admitere. La curs participă juriști, avocați, grefieri sau studenți în drept.

Obiectivele cursului sunt: analiza tehnicilor de întocmire și de soluționare a grilelor, organizarea materiei obligatorii de concurs pe obiective tematice, învățarea activă și interactivă cu parcurgerea integrală a materiei de studiu pe perioada cursului, analiza spețelor teoretice, dozarea eforturilor personale prin organizarea timpului de pregătire, menținerea nivelului optim de motivare, resetarea stilului de învățare.

Experiență și Rezultate
– Primul curs de pregătire pentru Admitere INM/Magistratură, lansat în România în anul 2011
– Concept unic privind organizarea strategică a întregului proces de învățare
– Lectori magistrați experimentați în pregătirea candidaților la concursul organizat de INM (aceași echipă din 2011)
– Prețuri accesibile grație paletei largi de cursuri care ne permite să practicăm prețuri rezonabile, menținând calitatea la cele mai înalte standarde.

Ce obțineți de la acest curs?
– Recapitularea activă a materiei de concurs
– Consolidarea cunoștințelor teoretice
– Evaluarea și autoevaluarea pe tot procesul de pregătire
– Dezvoltarea gândirii critice
– Înțelegerea modului de elaborare a grilelor de concurs
– Organizarea și structurarea materiei de concurs
– Simularea examenului de admitere

Lectori Curs Admitere INM & Magistratură
– Drept Penal. Drept Procesual Penal: Conf. Univ. Dr. Emilian Stănișor
– Proba de Interviu și Evaluare Psihologică: Psiholog Livia Mohîrță
– Drept Civil. Drept Procesual Civil: Lector Univ. Dumitru Văduva
– Carmen Ivanov – Lector Dicție
– Mihai Crăciun – Lector invitat
– Dan Baltag – Lector Invitat

Procedura de înscriere
– Pentru rezervarea locului, accesați formular de înscriere și selectați sesiunea: „Curs Admitere INM/Magistratură 27 ianuarie – 25 martie 2024″
– După completarea formularului, veți primi prin email o copie a formularului de înscriere și o factura proformă.
– După completarea formularului, veți primi prin email o copie a formularului de înscriere și o factura proformă.
– Plata facturii proforme se poate face online – pe site-ul firmei (în aplicația de înscriere), la sediul firmei (card sau numerar), la bancă (cu factura proformă).
– După efectuarea plații se trimite dovada acesteia la adresa de e-mail: office@eurobestteam.ro
– EBT confirmă efectuarea plății, emite factura fiscală și trimite detalii organizatorice.
– Plata se poate face în 5 rate lunare, cu dobândă 0, pentru posesorii cardului Avantaj.

FORMULAR DE INSCRIERE CURS PREGĂTIRE INM

Evaluare Psihologică Acreditată. Singurul furnizor acreditat la nivel național
– Testarea psihologică a devenit probă de concurs și este eliminatorie înaintea probei de interviu. Testarea psihologică la Concursul de Admitere INM se bazează pe analiza opțiunilor candidatului, pus în diverse situații. Pe baza opțiunilor, se constituie un profil psihologic, construit pe 2 piloni – aptitudini cognitive și personalitate.
– Te invităm ca înainte de concurs să explorezi structura ta psihologică printr-o testare realizată de specialiști autorizați, cu respectarea metodologiei de concurs și cu teste din categoria celor aplicate în cadrul Concursului INM.
– Evaluarea psihologică se face 1 la 1 cu psihologul, în 2 ședințe: 1 ședință prealabilă testării și 1 ședință după testare. La finalul testării vei primi un raport individual care îți va indica seturi de opțiuni la care trebuie să reflectezi înainte de proba de concurs. În plus, la ședința de consiliere după testare, psihologul îți va prezenta rezultatele testării și te va ghida pentru optimizarea rezultatului la concurs. Testarea se va desfășura pe o platformă electronică, dedicată acestui scop. La rapoartele de evaluare au acces doar persoanele evaluate și psihologul acreditat, cel care face și recomandări, dacă este cazul.

FORMULAR DE INSCRIERE PROBA PSIHOLOGICĂ

Detalii organizatorice
Perioadă curs: 27 ianuarie – 25 martie 2024
Interval orar: 8:30 – max. 17:30
Săptămâna I: 27 – 28 ianuarie 2024
Săptămâna II: 3 – 4 februarie 2024
Săptămâna III: 10 – 11 februarie 2024
Săptămâna IV: 17 – 18 februarie 2024
Săptămâna V: 24 – 25 februarie 2024
Săptămâna VI: 2 – 3 martie 2024
Săptămâna VII: 9 – 10 martie 2024
Săptămâna VIII: 16 – 17 martie 2024
Săptămâna IX: 23 – 24 martie 2024
Săptămâna X: 25 martie 2024 – luni, simulare probă juridică tip grilă
5 ședințe de DICȚIE, joia de la 18:00 – 20:00.

Zilele de desfășurare vor fi afișate cât de curând.

Mai multe detalii aici.

Evenimente conexe