Proprietatea intelectuală: cultura dreptului și dreptul culturii / 10-11 noiembrie 2023, Timișoara, Facultatea de Arte și Design – Galeria Mansarda

Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara organizează

Conferința de Proprietate Intelectuală (ed. 8) 

Proprietatea intelectuală: cultura dreptului și dreptul culturii 

10-11 noiembrie 2023

Timișoara, Facultatea de Arte și Design – Galeria Mansarda

PROGRAM

Vineri, 10 noiembrie 2023

Facultatea de Arte și Design – Galeria Mansarda, str. Oituz, nr. 4, Timișoara

09.00 – 09.15  Înregistrarea participanților

09.15 – 09.30 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept a Universității din București
Prof. univ. dr. Camil Mihăescu, Decanul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara


Keynote speaker
09.30 – 10.15 Professor Dr. Robert Burrell, Faculty of Law, University of Oxford: Mărcile, libertatea de exprimare și dreptul de control asupra utilizării semnelor în publicitate


10.15 – 10.45 Pauză de cafea

Panel I – Distinctiv și Autentic: Puterea Mărcii

10.45 – 12.05

Moderator: Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

10.45 – 11.05 Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Renumele mărcilor

11.05 – 11.25 Dr. Lucian Poenaru, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Opera și semne. relevanța dreptului de autor în dreptul mărcilor

11.25 – 11.45 Prof. univ. dr. Daniela Chiorean, Universitatea de Arte și Design Cluj-Napoca: Proprietatea intelectuală tranzacțională

11.45 – 12.05 Drd. Cristian Cealera, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Considerente privind conditia originalitatii operei in materia brandingului


Keynote speaker
12.05 – 12.35 Sever Voinescu, Redactor șef „Dilema Veche”: Cînd „armele” vorbesc – creație și drept în războiul ideologiilor


12.35 – 13.35 Prânz

Panel II – Drept și Creatvitate: Esența Expresiei

13.35 – 14.55

Moderator: Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Facultatea de Drept, Universitatea din București

13.35 – 13.55 Lect. univ. dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept, Universitatea din București:  Noul regim al dreptului de folosire personală ulterioară

13.55 – 14.15 Professore associato Dr. Maurizio Bianchini, Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova: The fine line between Art and Design through the lenses of Italian IP law

14.15 – 14.35 Conf. univ. dr. Adrian Circa, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Implicațiile dreptului de autor în fenomenul artei stradale. Limite

14.35 – 14.55 Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Armonizarea drepturilor editorilor în contextul pieței unice digitale

14.55 – 15.25 Pauză de cafea

Panel III – Patrimoniu Cultural: Drept și Interdisciplinaritate

15.25 – 16.25

Moderator: Dr. Tudor Crețu, director Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

15.25 – 15.45 Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, lector univ. dr. Daniela Scarlat, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova:  Dreptul de autor și asigurarea operelor din patrimoniul cultural

15.45 – 16.05 Lect. univ. dr. Andreea Lazea, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara: Perspective interdisciplinare asupra patrimoniului cultural și dreptului de proprietate

16.05 – 16.25 Lect. univ. dr. Daniela Deteșeanu, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Un spațiu prea puțin explorat: patrimoniul cultural subacvatic al Mării Negre

Sâmbătă, 11 noiembrie 2023

Facultatea de Arte și Design, UVT – Galeria Mansarda, str. Oituz, nr. 4, Timișoara


Keynote speaker
09.00 – 09.45 Professor Dr. Christophe Geiger, Department of Law, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Copyright, Free artistic Expression and Cultural Development in the Age of Artificial Intelligence  


Panel IV – Revoluția Creativității: Impactul Inteligenței Artificiale în Proprietatea Intelectuală

09.45 – 10.45

Moderator: Prof. univ. dr. Camil Mihăescu, Facultatea de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara

09.45 – 10.05  Maître de conférences HDR Alexandre Zollinger, Faculté de Droit et des Sciences sociales, Université de Poitiers: Opere generate de inteligența artificială în proprietatea literară și artistică: noua moarte a autorului?

10.05 – 10.25 Drd. Maria Bodea, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Inteligența artificială generativă de conținut și controverse – încălcarea dreptului de autor de către ChatGPT

10.25 – 10.45 Dr. Mircea Dub, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Inteligența artificială și drepturile de autor


Universitatea de Vest din Timișoara – Amfiteatrul A01, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Timișoara

Keynote speaker
11.00 – 12.30 Dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene: Europa judecătorilor. Realitate sau deziderat? Prelegere inaugurală în cadrul seriei de evenimente Judecătorii Europei. Europa judecătorilor


Facultatea de Arte și Design, UVT – Galeria Mansarda, str. Oituz, nr. 4, Timișoara

13.00 – 14.00 Prânz

Panel V – Artă în Culise: Cultură, Cenzură și Drept

14.00 – 15.20

Moderator: Conf. univ. dr. Liviu Zidaru, Facultatea de Drept, Universitatea din București

14.00 – 14.20 Conf. univ. dr. Cristian Clipa,  Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Cultura și dreptul administrativ: Gestiunea publică a culturii și serviciul public cultural. O nouă formă de socialism municipal?

14.20 – 14.40 Conf. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Vulnerabilitatea artei. O perspectivă a jurisprudenței versus a legii

14.40 – 15.00 Lect. univ. dr. Violeta Stratan, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Despre libertate și cenzură în cultura românească. 

15.00 – 15.20 Dr. Tudor Crețu, director Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”, Imaginatie & imitație. Ce inseamna să „te inspiri”?

15.20 – 15.40 Pauză de cafea

Panel VI – Piața Creativității: Revoluție și Evoluție

15.40 – 17.00

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriel Olteanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

15.40 – 16.00 Conf. univ. dr. Liviu Zidaru, Facultatea de Drept, Universitatea din București, judecător Înalta Curte de Casație și Justiție: Protecția prin drept de autor a operelor de arhitectură, în lumina jurisprudenței recente

16.00 – 16.20 Conf. univ. dr. Nicoleta Rodica Dominte, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Un diptic al dreptului de suită. Despre artă și preț

16.20 – 16.40 Conf. univ. dr. Simona Catrinel Avarvarei, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași: Creatorul de expresie al secolului XXI – un Ideator Mundi sau Deus Artifex?

16.40 – 17.00 Dr. Mihaela Mocanu, Redactor șef „Revista Română de Drept” al Afacerilor: Statutul artistului… în căutarea unui autor


PROGRAM

Friday, 10th November 2023

Faculty of Arts and Design – Mansarda Gallery, Oituz street, no. 4, Timisoara

09.00 – 09.15 Participants registration

09.15 – 09.30 Conference opening

Professor Dr. Lucian Bercea, Dean of the Faculty of Law, West University of Timișoara
Professor Dr. Răzvan Dincă, Dean of the Faculty of Law, University of Bucharest
Professor Dr. Camil Mihăescu, Dean of the Faculty of Arts and Design, West University of Timișoara
Associate Professor Dr. Alin Speriusi-Vlad, Faculty of Law, West University of Timișoara

Keynote speaker
09.30 – 10.15 Professor Dr. Robert Burrell, Faculty of Law, University of Oxford: Trade Marks, Freedom of Expression and the Right to Control Use the Use of Signs in Advertising


10.15 – 10.45 Coffee break

Panel I – Distinct and Authentic: The Strength of a Trademark

10.45 – 12.05

Moderator: Associate Professor Dr. Alin Speriusi-Vlad, Faculty of Law, West University of Timișoara

10.45 – 11.05 Professor Dr. Răzvan Dincă, Faculty of Law, University of Bucharest: Trademark reputation

11.05 – 11.25 Dr. Lucian Poenaru, Faculty of Law, University of Bucharest: Artwork and signs. The Relevance of Copyright in Trademark Law 

11.25 – 11.45  Professor Dr. Daniela Chiorean, University of Arts and Design Cluj-Napoca: Transactional Intellectual Property

11.45 – 12.05 JD Candidate Cristian Cealera, Faculty of Law, University of Bucharest: On the Condition of Originality of a Work In Field Of Branding


Keynote speaker
12.05 – 12.35 Sever Voinescu, Editor-in-Chief ”Dilema Veche”: When „Weapons” Speak – Creation and Law in the War of Ideologies.


12.35 – 13.35  Lunch   

Panel II – Law and Creativity: The Essence of Expression

13.35 – 14.55

Moderator: Associate Professor Dr. Răzvan Dincă, Faculty of Law, University of Bucharest

13.35 – 13.55 Senior Lecturer Dr. Vladimir Diaconiță, Faculty of Law, University of Bucharest: The New Regime of the Right of Subsequent Personal Use

13.55 – 14.15 Professor Dr. Maurizio Bianchini, Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova: The fine line between Art and Design through the lenses of Italian IP law

14.15 – 14.35  Associate Professor Dr. Adrian Circa, Faculty of Law, University ”Lucian Blaga” of Sibiu: The Implications of Copyright in the Street Art Phenomenon. Limits.

14.35 – 14.55  Associate Professor Dr. Alin Speriusi-Vlad, Faculty of Law, West University of Timișoara: Harmonization of Publishers’ Rights in the Context of the Digital Single Market

14.55 – 15.25  Coffe break

Panel III – Cultural Heritage: Law and Interdisciplinarity

15.25 – 16.25

Moderator: Dr. Tudor Crețu, Director of the Timiș County Library „Sorin Titel”

15.25 – 15.45      Professor Dr. Gabriel Olteanu, Senior Lecturer Dr. Daniela Scarlat, Faculty of Law, University of Craiova: Copyright and Insurance of Cultural Heritage Works

15.45 – 16.05  Senior Lecturer Dr. Andreea Lazea, Faculty of Arts and Design, West University of Timișoara: Interdisciplinary Perspectives on Cultural Heritage and Property Law

16.05 – 16.25  Senior Lecturer Dr. Daniela Deteșeanu, Faculty of Law, University of Bucharest: An Underexplored Space: The Underwater Cultural Heritage of the Black Sea

Saturday, 11th November 2023

Faculty of Arts and Design, WUT – Mansarda Gallery, Oituz street, no. 4, Timisoara


Keynote speaker
09.00 – 09.45  Professor Dr.  Christophe Geiger, Department of Law, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli: Copyright, Free artistic Expression and Cultural Development in the Age of Artificial Intelligence


Panel IV – The Creativity Revolution: The Impact of Artificial Intelligence on Intellectual Property

09.45 – 10.45

Moderator: Professor Dr. Camil Mihăescu, Faculty of Arts and Design, West University of Timișoara

09.45 – 10.05  Associate Professor Dr.  Alexandre Zollinger, Faculté de Droit et des Sciences sociales, Université de Poitiers: AI-Generated Works in Literary and Artistic Property: A New Death of the Author?

10.05 – 10.25  JD Candidate Maria Bodea, Faculty of Law, University of Bucharest: Content Generative AI and Controversies – Copyright Infringement by ChatGPT

10.25 – 10.45  Dr. Mircea Dub, Faculty of Law, University of Bucharest: Artificial Intelligence and Copyright


West University of Timișoara – Amphitheater A01, 4 Vasile Pârvan Blvd., Timișoara

Keynote speaker
11.00 – 12.30  Dr. Octavia Spineanu-Matei, Judge at the Court of Justice of the European Union: Europe of Judges. Reality or Aspiration? Inaugural Lecture in the Judges of Europe. Europe of Judges’ Event Series


Faculty of Arts and Design, WUT – Mansarda Gallery, Oituz street, no. 4, Timisoara

13.00 – 14.00 Lunch

Panel V – Culture, Censorship, and Artistry: Navigating the Creative Spectrum

14.00 – 15.20

Moderator: Associate Professor Dr. Liviu Zidaru, Faculty of Law, University of Bucharest

14.00 – 14.20 Associate Professor Dr. Cristian Clipa,  Faculty of Law, West University of Timișoara: Public Management of Culture and Cultural Public Service. A New Form of Municipal Socialism?

14.20 – 14.40 Associate Professor Dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Faculty of Law, West University of Timișoara: The Vulnerability of Art. Court Practice versus Law 

14.40 – 15.00 Senior Lecturer Dr. Violeta Stratan, Faculty of Law, West University of Timișoara: On Freedom and Censorship in the Romanian Culture

15.00 – 15.20  Dr. Tudor Crețu, Director of the Timiș County Library „Sorin Titel”: Imagination & Imitation. What Does It Mean to „Get Inspired”?

15.20 – 15.40 Coffe break

Panel VI – Creativity Market: Revolution and Evolution

15.40 – 17.00

Moderator: Professor Dr. Gabriel Olteanu, Faculty of Law, University of Craiova

15.40 – 16.00 Associate Professor Dr.  Liviu Zidaru, Faculty of Law, University of Bucharest, Judge at the High Court of Cassation and Justice: Copyright Protection of Architectural Works, in the Light of Recent Case Law

16.00 – 16.20 Associate Professor Dr. Nicoleta Rodica Dominte, Faculty of Law, University „Alexandru Ioan Cuza” of Iași: A Diptych of the Resale Right. Art and Price

16.20 – 16.40  Associate Professor Dr. Simona Catrinel Avarvarei, Faculty of Agriculture, University of Life Sciences „Ion Ionescu de la Brad” of Iași: The Creator in The 21st Century – Ideator Mundi or Deus Artifex?

16.40 – 17.00 Dr. Mihaela Mocanu, Editor-in-Chief ”Romanian Journal of Business Law”: The Artist’s Status… in search of an Author