Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 15) / 30 iunie 2023, Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu susținerea Fundației Universității de Vest din Timișoara, organizează

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 15)

30 iunie 2023

Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu susținerea Fundației Universității de Vest din Timișoara, organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, ediția a XV-a, care se va desfășura în format hibrid în data de 30 iunie 2023.

Scopul organizării acestui eveniment, consacrat în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații
de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România și din străinătate ale căror propuneri de lucrări se încadrează în tema generală a conferinței – Text, context și subtext în drept / Text, Context, and Subtext in Law.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cinci secțiuni distincte:
1. Drept civil și drept procesual civil
2. Dreptul afacerilor
3. Drept penal și drept procesual penal
4. Drept public
5. Drept internațional și european

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, va fi publicat la o editură juridică de prestigiu, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și va fi oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin
autorii.

În considerarea caracterului internațional al conferinței, se recomandă ca lucrările să fie redactate în limba engleză. Alternativ, lucrările pot fi redactate în limba română. Pentru secțiunea de Drept internațional și european limba de lucru este exclusiv limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare
de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora. Organizatorii nu solicită în acest sens o dovadă formală, însă vor putea contacta oricând conducătorul de doctorat pentru a cere informații referitoare la calitatea lucrării.

Ediția 2023 a conferinței beneficiază de statutul Timișoarei de Capitală Europeană a Culturii, care oferă cel mai adecvat cadru pentru organizarea acestui eveniment.

Calendar:
14 mai 2023: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și plata taxei de participare)
4 iunie 2023: Publicarea programului provizoriu al conferinței
18 iunie 2023: Publicarea programului final al conferinței
30 iunie 2023: Desfășurarea conferinței (în format hibrid – detaliile tehnice vor fi anunțate participanților)

:: DETALII

Evenimente conexe