Provocări ale dreptului afacerilor în mileniul al III-lea (ed. 13) / 17 noiembrie 2023, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează

conferința internațională

Provocări ale dreptului afacerilor în mileniul al III-lea (ed. 13)

17 noiembrie 2023

Online – Zoom

TEMATICA CONFERINȚEI
Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului afacerilor. În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor juridice, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele trei secţiuni.

Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic şi din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care  doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul afacerilor, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):  

 Secțiunea I. Drept public
Tematică orientativă:
– teoria generală a dreptului (rolul statului în diverse tipuri de economii, norma juridică – instrument de intervenție a statului în economie, sistemele de drept și modul de reglementare a piețelor economice etc.)
– drept constituțional (reglementări constituționale în mediul de afaceri, drepturi ale actorilor economici garantate constituțional etc.)
– drept administrativ (acte administrative cu impact asupra mediului de afaceri, contracte administrative, instituții administrative de supraveghere a piețelor economice, reglementări administrative cu impact asupra mediului economic, rolul tehnologiei informației în relația dintre administrația publică și mediul de afaceri, conceptul de e-administrație, rolul statului în dezvoltarea mediului de afaceri, statul și protecția juridică a consumatorului, elemente de dreptul urbanismului etc.)
– drept financiar (sisteme de impunere fiscală, modificări fiscale impuse de criza economică, sistemele fiscale și mediul de afaceri etc.)
– drept vamal (regimuri vamale, tariful vamal etc.)
– drept penal și criminologie (infracțiuni economice, metode ce cercetare a infracțiunilor economice, răspunderea penală a persoanei juridice, teorii criminologice despre infracționalitatea în mediul economic etc.)
– dreptul internetului (protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe internet, semnătura electronică, comerțul electronic, drepturile utilizatorilor, actele juridice în formă electronică, soluționarea on-line a litigiilor (SOL) în cadrul Uniunii Europene, criminalitatea informatică etc.)
– dreptul mediului (răspunderea pentru daunele produse mediului prin desfășurarea de activități economice,  sisteme de management de mediu etc.)
– drept public comparat

Secțiunea a II-a. Drept privat
Tematică orientativă:
– drept civil (persoana juridică – titular de drepturi și obligații, patrimoniul persoanelor juridice etc.)
– drept comercial (înființarea, organizarea, funcționarea societăților comerciale, persoana fizică autorizată, insolvența, tipuri de activități comerciale reglementate, fondul de comerț etc.)
– dreptul contractelor (contractul – instrument de realizare a afacerilor, tipuri de contracte folosite în activitatea comercială internă și internațională etc.),
– drept bancar (rolul băncilor centrale, reglementarea instituțiilor de credit, operațiuni și contracte bancare, instrumente de plată, tendințe de publicizare a dreptului bancar etc.)
– dreptul asigurărilor (rolul sistemului de asigurări în mediul de afaceri, reglementări ale Uniunii Europene în domeniul asigurărilor, întreprinderile comerciale de asigurări, contractul de asigurare etc.)
– dreptul muncii (tipuri de clauze în contractele individuale de muncă, cadrul legal de realizare a relațiilor dintre angajator și angajat etc.)
– drept profesional (profesiile liberale și mediul de afaceri etc.)
– dreptul transporturilor (contracte de transport comercial, transportul intermodal de mărfuri etc.)
– arbitraj comercial și mediere (clauze compromisorii, organizarea și funcționarea curților de arbitraj, jurisprudența curților de arbitraj, rolul mediatorilor în soluționarea litigiilor etc.)
– dreptul proprietății intelectuale (ocrotirea legală a brevetelor de invenție, drepturilor de autor, mărcilor înregistrate și a secretului industrial etc.)
– drept funciar și imobiliar (rolul reglementărilor în dezvoltarea sectorului imobiliar, circuitul juridic al terenurilor etc.)
– dreptul piețelor de capital (instrumentele de protecție a piețelor reglementate și ale investitorilor, operațiuni bursiere etc.)
– drept privat comparat.

Secțiunea a III-a. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional
Tematică orientativă:
– mediul legal al întreprinderii în Uniunea Europeană (reglementarea pieței unice, transpunerea directivelor în dreptul național etc.)
– drept internațional public (influența tratatelor încheiate între state asupra mediului economic, cooperare transfrontalieră etc.)
– arbitraj comercial internațional (curți de arbitraj, jurisprudența etc.)
– dreptul transporturilor internaționale (reguli stabilite prin tratate internaționale și impactul acestora asupra mediului de afaceri)
– drept maritim și fluvial (jurisprudență comentată, proceduri maritime internaționale, drept portuar etc.)
– dreptul internațional al afacerilor (reglementări internaționale și influența lor aspra mediului economic internațional)

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul Conferinţei: www.businesslawconference.ro         

MODUL DE DESFĂȘURARE
Conferința se va desfășura în format hibrid: cu prezență fizică în cadrul Academiei de Studii Economice din București și online pe Zoom

TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ
Taxa de  participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări științifice:

*Taxa de participare se va achita până pe 15 noiembrie 2023, după primirea emailului de confirmare a acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței
**Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 350 lei.

Plata taxei de participare se poate realiza  prin virament bancar în contul bancar al Societății de Știinte Juridice și Administrative: RO81RZBR0000060014941106 – RON deschis la Raiffeisen Bank 

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 15 noiembrie 2023 la adresa de email catalin.sararu@businesslawconference.ro. Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).

PROGRAMUL CONFERINȚEI
Programul științific orientativ este afișat pe site-ul Conferinţei: www.businesslawconference.ro. Programul definitiv al Conferinței va fi afișat până cel târziu 14 noiembrie 2023 pe site-ul Conferinţei.

SERVICIUL DE TRADUCERI
In vederea înscrierii unei lucrări științifice la Conferință vă oferim posibilitatea de a apela la serviciul de traduceri.

Vă oferim:
– Traducerea integrală a articolului științific din limba română în limba engleză la standarde academice sau
– Revizuirea traducerilor în limba engleză pentru a corespunde standardelor academice

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro

EVALUAREA LUCRĂRILOR
Lucrările primite vor fi supuse evaluării colegiale în sistem “double-blind peer review“, respectând standardele conferinţelor internaţionale. Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.

PUBLICAȚII
Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și în Scopus.
– în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional in domeniul științelor sociale: Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher. Volumele sunt indexate în mod curent, începând din 2013 în Conference Proceedings Citation Index – Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Ebsco, ProQuest, HEINONLINE, CEEOL, SSRN, RePEc, WorldCat, Copac, precum și în numeroase biblioteci și cataloage internaționale.
– în reviste partenere ale Conferinței: Perspectives of Law and Public Administration și International Investment Law Journal – reviste indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice conform Anexei nr. 24 din Ordinul ministrului educatiei naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.

Mai multe detalii despre publicațiile Conferinței se găsesc pe site-ul www.businesslawconference.ro

TERMENE LIMITĂ:
– 9 noiembrie 2023: trimiterea formularului de participare Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. Completează aici formularul de participare la Conferință.
– 11 noiembrie 2023: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză la adresa de e-mail: sararu@businesslawconference.ro . Descarcă de aici cerințele de redactare pentru lucrările științifice. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii click aici.
– 13 noiembrie 2023: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
– 15 noiembrie 2023: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică).

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Conferinței:

www.businesslawconference.ro

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@businesslawconference.ro

Evenimente conexe