Conferinţa Internaţională de Drept al Tehnologiilor Financiare, Spațiului Cibernetic și Inteligenței Artificiale (ed. 4) / 22 martie 2024, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative organizează

Conferinţa Internaţională de Drept al Tehnologiilor Financiare, Spațiului Cibernetic și Inteligenței Artificiale (ed. 4)

22 martie 2024

Online – Zoom

Conferinţa va avea două secţiuni:
I. Dreptul tehnologilor financiare
II. Dreptul spațiului cibernetic și al inteligențai artificiale

Conferinta este indexată în Conference Proceedings Citation Index Clarivate Analytics (Thomson Reuters) din 2021

TEMATICA CONFERINȚEI

Inovația tehnologică este motorul remodelării economiei și transformării dreptului. Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează implicațiile juridice ale utilizării inteligenței artificiale și a dezvoltărilor recente din industria serviciilor financiare sub impactul noilor tehnologii digitale. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul tehnologiilor financiare, spațiului cibernetic și inteligenței artificiale, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului intern în aceste domenii.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința se va concentra pe o gamă largă de subiecte legate de dreptul noilor tehnologii financiare, spațiului cibernetic și inteligenței artificiale, printre care enumerăm (enumerarea are rol exemplificativ, nu limitativ):

Secțiunea I. Dreptul tehnologiilor financiare

Tematică orientativă:
⦁ inovație și digitalizare în serviciile financiare;
⦁ principiile etice de funcționare a noilor tehnologii financiare;
⦁ dreptul noilor tehnologii de plăți;
⦁ digitalizarea transferului de bani și a acordării de credite;
⦁ retail banking;
⦁ aspecte juridice vizând criptomonedele și portofele digitale;
⦁ tehnologia blockchain;
⦁ platforme de tranzacționare de acțiuni pe piețele de capital;
⦁ impactul noilor tehnologii asupra burselor de mărfuri; tranzacții mobile pe bursele de mărfuri;
⦁ rolul pieței digitale; digitalizarea economiei; impactul băncilor digitale (ex. Revolut) asupra piețelor financiare;
⦁ sisteme bancare tradiționale vs. sisteme bancare inovative; servicii bancare deschise;
⦁ internet banking, mobile banking;
⦁ reglementarea companiilor de tehnologie financiară și noile modele de afaceri;
⦁ impactul Directivei UE privind Serviciile de Plată (PSD2);
⦁ impactul noilor tehnologii pe piața asigurărilor și gestionării riscurilor; sectoare și industrii implicate în revoluția digitală;
⦁ împrumuturile P2P;
⦁ noile tehnologii financiare în sprijinul combaterii spălării banilor și a fraudelor; criminalitatea cibernetică;
⦁ automatizarea mecanismelor de analiză și consiliere financiară;
⦁ FinTech și securitatea cibernetică;
⦁ digitalizarea piețelor financiare și investițiile internaționale;
⦁ drepturile de autor și noile tehnologii financiare.

Secțiunea a II-a. Dreptul spațiului cibernetic și al inteligențai artificiale.

Tematică orientativă:
⦁ reglementări de securitate cibernetică;
⦁ infracțiunile informatice. Combaterea criminalității informatice;
⦁ cooperarea în domeniul apărării cibernetice;
⦁ securitatea cibernetică a infrastructurilor critice;
⦁ reglementarea operațiunilor cibernetice în dreptul internațional;
⦁ contracte electronice. Semnătura electronică;
⦁ tehnologii verzi;
⦁ contractele smart;
⦁ inovație IT și digitalizare în sprijinul reformării ramurilor dreptului;
⦁ digitalizarea serviciilor publice;
⦁ baze de date juridice;
⦁ dreptul IT;
⦁ dreptul telecomunicațiilor;
⦁ companiile de ridesharing;
⦁ gestionarea digitala a resurselor umane in companii;
⦁ reglementarea comerțului online;
⦁ limite ale utilizării inteligenței artificiale;
⦁ provocări juridice privind dezvoltarea roboticii și a rețelelor neurale artificiale;
⦁ reglementarea serviciilor digitale în UE. Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).
⦁ inteligența artificială și drepturile fundamentale;
⦁ efectele implementării inteligenței artificiale în justiție;
⦁ exemple de utilizare a inteligenței artificiale în mediul juridic;
⦁ etica și normativizarea inteligenței artificiale;
⦁ schimbări digitale și societatea informațională. Mutații industriale. Soluții juridice;
⦁ soluții juridice adaptate pentru piețe și platforme online;
⦁ provocări juridice ale dezvoltării rețelelor de socializare.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul Conferinţei: https://adjuris.ro/fintech/

TAXA DE PARTICIPARE LA CONFERINȚĂ
Taxa de participare pentru cei care doresc să audieze dezbaterile, fără înscrierea unei lucrări științifice

*Taxa de participare se va achita până pe 20 martie 2024, după primirea emailului de acceptare a participării la Conferință.

Taxa de participare pentru cei care doresc să înscrie o lucrare științifică la Conferință

*Taxa de participare se va achita până pe 20 martie 2024, după primirea emailului de confirmare a acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței

**Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară de 350 lei.

Plata taxei de participare se poate realiza prin virament bancar în contul bancar al Societății de Știinte Juridice și Administrative: RO81BREL0002004243450100 – RON deschis la Libra Internet Bank  

Dovada plăţii (ordin de plată, chitanţă etc.) se va scana şi se va trimite până pe 20 martie 2024 la adresa de email catalin.sararu@adjuris.ro . Studenții, masteranzii sau doctoranzii vor anexa și dovada scanată a deținerii acestei calități (legitimație sau adeverință).

PROGRAMUL CONFERINȚEI

Programul științific orientativ al Conferinţei este afișat pe site-ul Conferinței https://adjuris.ro/fintech/. Programul definitiv al Conferinței va fi afișat până cel târziu pe 18 martie 2024 pe site-ul Conferinţei.

SERVICIUL DE TRADUCERI

În vederea înscrierii unei lucrări științifice la Conferință vă oferim posibilitatea de a apela la serviciul de traduceri.

Vă oferim:

– Traducerea integrală a articolului științific din limba română în limba engleză la standarde academice sau

– Revizuirea traducerilor în limba engleză pentru a corespunde standardelor academice

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Conferinței: https://adjuris.ro/fintech/ .

EVALUAREA LUCRĂRILOR

Lucrările primite vor fi supuse evaluării colegiale în sistem „double-blind peer review„, respectând standardele conferinţelor internaţionale. Consiliul științific și evaluatorii externi vor putea recomanda: susținerea lucrărilor în cadrul Conferinței; efectuarea unor modificări ale lucrărilor; refuzarea motivată a înscrierii lucrărilor.

PUBLICAȚII

Toate lucrările susţinute în cadrul Conferinţei se vor regăsi într-una din următoarele publicații:

– in reviste partenere ale Conferinței indexate in WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS si in SCOPUS: Juridical Tribune, Cadernos de Dereito Actual, Lex Humana, Studia Iuridica Lublinensia, Access to Justice in Eastern Europe (AJEE), International Journal of Business Governance and Ethics, Acta Juridica Hungarica.

– in volume in limba engleza publicate de edituri cu prestigiu international in domeniul stiintelor juridice (Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher) și indexate în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).

– in reviste partenere ale Conferinței indexate in baze de date internationale recunoscute pentru domeniul stiintelor juridice (Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, KVK): International Investment Law Journal, Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies.

Pentru mai multe detalii despre publicațiile Conferinței click aici.

TERMENE LIMITĂ:

14 martie 2024: trimiterea formularului de participare Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. În cazul lucrărilor în coautorat înscrierea la Conferință a coautorului se face în aceleași condiții ca și înscrierea autorului. Fiecare coautor va completa un formular de participare distinct. Completează aici formularul de participare la Conferință.

16 martie 2024: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză la adresa de e-mail: sararu@adjuris.ro . Descarcă de aici cerințele de redactare pentru lucrările științifice. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință. Pentru detalii clic aici.

18 martie 2024: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.

20 martie 2024: plata taxei de participare (plata se va efectua după confirmarea acceptării susținerii lucrării în cadrul Conferinței sau după acceptarea participării la Conferință în cazul celor care doresc să audieze dezbaterile, fără să înregistreze o lucrare științifică).

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul Conferinței: https://adjuris.ro/fintech/.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința domnului conferențiar univ. dr. Cătălin-Silviu SĂRARU pe adresa de e-mail: catalin.sararu@adjuris.ro