Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 16) / 28 iunie 2024, Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu susținerea Fundației Universității de Vest din Timișoara, organizează

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 16)

28 iunie 2024

Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, cu susținerea Fundației Universității de Vest din Timișoara, organizează Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept, ediția a XVI-a, care se va desfășura în format hibrid în data de 28 iunie 2024.

Scopul organizării acestui eveniment, consacrat în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România și din străinătate ale căror propuneri de lucrări se încadrează în tema generală a conferinței – Dreptul ca reacție și reacțiile la drept / Law as Reaction and Reactions to the Law.

Lucrările conferinței se vor desfășura în cinci secțiuni distincte:
1. Drept civil și drept procesual civil
2. Dreptul afacerilor
3. Drept penal și drept procesual penal
4. Drept public
5. Drept internațional și european

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, va fi publicat la o editură juridică de prestigiu, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și va fi oferit participanților cu ocazia manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin autorii.

În considerarea caracterului internațional al conferinței, se recomandă ca lucrările să fie redactate în limba engleză. Alternativ, lucrările pot fi redactate în limba română. Pentru secțiunea de Drept internațional și european limba de lucru este exclusiv limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora. Organizatorii nu solicită în acest sens o dovadă formală, însă vor putea contacta oricând conducătorul de doctorat pentru a cere informații referitoare la calitatea lucrării.

Ediția 2024 a conferinței are loc în anul în care Universitatea de Vest din Timișoara aniversează 80 de ani de existență, oferind cel mai adecvat cadru pentru organizarea acestui eveniment.

Calendar:
12 mai 2024: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și plata taxei de participare)
3 iunie 2024: Publicarea programului provizoriu al conferinței
17 iunie 2024: Publicarea programului final al conferinței
28 iunie 2024: Desfășurarea conferinței (în format hibrid – detaliile tehnice vor fi anunțate participanților)

:: DETALII

Evenimente conexe