Curs autorizat Expert în Legislația Muncii

CursuriAutorizate.eu organizează

Curs autorizat Expert în Legislația Muncii

5 februarie – 19 martie 2024

15 aprilie – 31 mai 2024 

:: Click aici pentru înscriere

Descriere
Cursul de Expert în Legislația Muncii este conceput pentru a oferi participanților o înțelegere detaliată și completă a aspectelor avansate ale legislației muncii, în conformitate cu cerințele și schimbările recente în domeniu. Acest curs se adresează atât profesioniștilor cu experiență în domeniul resurselor umane și dreptului muncii, cât și specialiștilor care doresc să își consolideze cunoștințele și să devină experți în domeniu.

Desfășurare
Participanții vor explora în detaliu principalele aspecte ale legislației muncii, inclusiv drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților, contractele de muncă, reglementările privind concediile și pauzele, protecția împotriva discriminării, precum și alte aspecte esențiale.

Participanții vor fi familiarizați cu cele mai recente modificări legislative și vor înțelege cum să aplice noile reglementări în practică, luând în considerare tendințele actuale și evoluțiile legislative. Totodată se vor aborda aspecte specifice de soluționare a problemelor și de gestionare a riscurilor legate de legislația muncii, inclusiv strategii pentru prevenirea litigiilor și a conflictelor în mediul de muncă.

Cursul va oferi studii de caz și exerciții practice care să permită participanților să aplice cunoștințele teoretice în situații reale din domeniul legislației muncii. Studiile de caz, dezbaterile și exercițiile de grup pentru a asigura o înțelegere profundă și aplicabilă a materialelor. Participanții vor avea acces la resurse suplimentare, inclusiv la materiale de referință, ghiduri legislative și studii de caz relevante. Această abordare va consolida înțelegerea și va facilita aplicarea ulterioară în mediul de lucru.

Acte Necesare pentru Înscriere

  • Carte de Identitate
  • Certificat de Naștere
  • Certificat de Căsătorie/Hotărâre de Divorț (dacă este cazul)
  • Diplomă de Licență/Master (studii superioare în drept, administrație publică/științe administrative)

Sau

Pentru absolvenții de studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică/științe administrative este obligatorie o experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane /relațiilor de muncă/evidența muncii. Experiența se va dovedi prin: CV alăturat de declarație pe propria răspundere că se îndeplinește condiția de experiență minimă / contract de muncă / contract de voluntariat / contract de prestări servicii în fotocopii conforme cu originalul. Adeverințele vor fi în original.

Durată
Cursul este structurat pe parcursul a aproximativ 5 săptămâni și constă într-o combinație de sesiuni săptămânale și activități de învățare online.

În urma examenului de absolvire, participanții care finalizează cu succes cursul vor primi un certificat de absolvire, recunoscut la nivel național/international, care atestă competențele dobândite în domeniul expertizei în legislația muncii.