Curs Expert în Achiziții Publice

CursuriAutorizate.eu organizează

Curs Expert în Achiziții Publice

5 februarie – 29 februarie 2024

11 martie – 15 aprilie 2024 

:: Click aici pentru înscriere

Descriere
Cursul de Expert în Achiziții Publice este conceput pentru a oferi participanților cunoștințe avansate și abilități practice în domeniul achizițiilor publice. În cadrul acestui curs, participanții vor explora în profunzime regulile, procedurile și practicile specifice achizițiilor publice, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Acest curs este o oportunitate excelentă pentru cei care doresc să-și îmbunătățească cariera în domeniul achizițiilor publice sau să devină experți recunoscuți în acest domeniu în continuă evoluție.

Desfășurare
Participanții vor învăța despre legislația și regulamentele naționale și internaționale privind achizițiile publice, inclusiv directivelor europene, pentru a asigura conformitatea și aplicarea corectă a acestora. Se vor aborda strategiile eficiente de planificare a achizițiilor publice, inclusiv identificarea și analiza necesităților, stabilirea cerințelor tehnice și funcționale, precum și dezvoltarea planurilor de achiziții.

Cursanții vor fi instruiți în procedurile specifice de achiziție, inclusiv procedurile competitive și negociate, precum și modalitățile de evaluare și selecție a ofertelor. Cursul va acoperi aspecte legate de managementul contractelor, inclusiv monitorizarea și evaluarea contractelor, rezolvarea litigiilor și conflictele, precum și revizuirea și actualizarea contractelor.

Programul este destinat profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice, inclusiv funcționari publici, angajați din sectorul privat care lucrează cu organizații guvernamentale sau entități contractante, consultanți în achiziții și oricine este interesat să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile în acest domeniu.

Acte Necesare pentru Înscriere

  • Carte de Identitate
  • Certificat de Naștere
  • Certificat de Căsătorie/Hotărâre de Divorț (dacă este cazul)
  • Diplomă de Licență/Master

Durată
Cursul este structurat pe parcursul a aproximativ 3 săptămâni în regim online și include prezentări interactive, studii de caz, exerciții practice și discuții în grup, pentru a asigura o înțelegere profundă și aplicabilă a materialelor prezentate.

În urma examenului de absolvire, participanții vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel national/internațional, care atestă competențele dobândite în cadrul cursului de Expert Achiziții Publice.