Conferința de drept bancar / Facultatea de Drept din Timișoara / Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara / Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, ediția a XXVIII-a / Vineri, 22 martie 2024

Banca Națională a României, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara și Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara organizează

Conferința de drept bancar / Facultatea de Drept din Timișoara / Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara / Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României

ediția a XXVIII-a

Vineri, 22 martie 2024

Partener media: JURIDICE.ro

Banca Națională a României – Sucursala Timișoara
Bd. Ion C. Brătianu nr. 1

A douăsprezecea ediție a Conferinței de drept bancar de la Timișoara, cu tema Influența dreptului bancar european și comparat în România, se desfășoară în data de 22 martie 2024 la Banca Națională a României – Sucursala Timișoara și este transmisă live pe platforma www.juridice.ro.

Conferința face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică. La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute problematica pe care o generează în prezent relația complexă dintre cele două dimensiuni principale ale dreptului bancar: dreptul intern și dreptul Uniunii Europene. Influența dreptului european unional asupra dreptului bancar național în România a cunoscut o creștere accelerată în perioada post-aderare, impulsionată de instrumentele și mecanismele normative specifice de hard și soft law. Integrarea sistemului bancar românesc în cadrul pieței financiare unice europene a fost contemporană cu mutațiile importante survenite în ultimele două decenii în acest sector, legate de diversificarea ariilor intermedierii financiare și creșterea concurenței în domeniu, de accesul la serviciile bancare și incluziunea financiară, de impactul noilor tehnologii asupra proceselor de afaceri ale instituțiilor financiare. În tot acest timp, dreptul bancar comparat a facilitat accesul juriștilor din România la experiența sistemelor bancare din economiile dezvoltate și a devenit o dimensiune complementară indispensabilă care intermediază permanent dialogul dintre dreptul intern și dreptul Uniunii Europene.

Această manifestare se desfășoară sub egida Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF) și este susținută financiar, alături de organizatori, de Banca Comercială Română. Partenerul media al conferinței este juridice.ro.

Înregistrarea participanților se face accesând următorul formular: https://forms.gle/pYLoSmdrRF6KJ4m38.

PROGRAMUL CONFERINȚEI

9:00 – 9:15 Deschiderea conferinței
Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
Roberto Ferretti, Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF)
Ianfred Silberstein, Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar – România (AEDBF – România)
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

9:15 – 10:30 Sesiunea I
Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României: Importanța plăților în numerar – inițiative europene și naționale
Rainer Kulms, Senior Research Fellow, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg: The Digital Euro from a Private Law Perspective
– Prof. univ. dr. Silviu Cerna, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României: Adoptarea euro: șansă și provocare pentru România

10:30 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 12:30 Sesiunea a II-a
Roberto Ferretti, Președintele Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF): Issues and perspectives of AI applications in the financial system
– Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Hi, you’ve just been erased. Despre procesarea automat(izat)ă a bonității
– Asist. univ. dr. Mihaela Gherghe, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Credit (doar) cu buletinul (altuia). KYC, AML și cum mai scapă totuși unele cazuri printre picături
– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Cadrul procesual al soluționării contestației la executare, în cazul invocării caracterului abuziv al clauzelor cuprinse în contractele de credit. Evoluții jurisprudențiale recente
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Dr. Ioan Șumandea-Simionescu, Cercetător, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Șef Serviciu Guvernanță Corporativă și Piețe de Capital, Banca Transilvania: Excepționalismul românesc al comisioanelor din contractele de credit pentru consumatori. O
cercetare empirică

12:30 – 13:30 Prânz

13:30 – 14:30 Sesiunea a III-a
– Conf. univ. dr. Ioana Costea, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Obligațiile instituțiilor financiare raportoare în materie fiscală la limita dreptului privat, a dreptului public și a dreptului european: un veritabil Gjallarhorn în evoluție
Daniel Nicolaescu, Directorul Direcției Juridice, Raiffeisen Bank: ESG: de unde am pornit și încotro ne îndreptăm?
Mihai Selegean, Formator, Institutul Național al Magistraturii: Familia (de societăți) și interesele comune în relația dintre (companiile) mamă și fiică. Câtă putere pentru (compania) mamă înseamnă abuz (de majoritate) și poate conduce la conflicte (de interese)?

14:30 – 15:00 Pauză de cafea

15:00 – 16:30 Sesiunea a IV-a
– Av. Alina Radu, Partener, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen: Mecanisme și prevederi contractuale ce reflectă practica băncilor europene în contractele în care se aplică legea română
– Av. Gabriela Anton, Partener, Țuca Zbârcea & Asociații: Noile reglementări europene în materia serviciilor de plată: PSD3 și PSR
– Av. Raul Dimitriu, Managing Associate, KPMG Legal / Toncescu și Asociații: „Pașaportarea” serviciilor bancare  – interconectarea României cu centrele bancare europene
– Av. Florin Sandu, Managing Associate, Bondoc și Asociații: Busola Unidroit în lumea digitală
– Av. Stan Tîrnoveanu, Partener, Laura Retegan, Managing Associate, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners: Câteva discuții privind tratamentul activelor urmăribile existente în patrimoniul debitorului și al creanțelor instituțiilor de credit în insolvența transfrontalieră În UE

16:30 – 17:00 Concluziile conferinței