Conferința ”Dreptul Afacerilor în Dinamica Inovării”. Inflexiuni. Interferențe. Influențe – în dreptul afacerilor / 17-18 mai 2024, Iași

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași organizează

Conferința ”Dreptul Afacerilor în Dinamica Inovării”

Inflexiuni. Interferențe. Influențe – în dreptul afacerilor

– ediția a II-a –

17-18 mai 2024

Vineri, 17 mai
Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității „Gheorghe Asachi”

Sâmbătă, 18 mai
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

!!! CLICK AICI PENTRU ÎNSCRIERI !!!

Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Centrul pentru Inovare în Afaceri și Camera de Comerț și Industrie Iași organizează Conferința ,,Dreptul afacerilor în dinamica inovării”, ediția din acest an având ca temă „Inflexiuni. Interferențe. Influențe – în dreptul afacerilor”.

Într-o lume tot mai dinamică, aflată aproape în mișcare browniană, instituțiile  juridice nu mai aparțin unei singure ramuri de drept. Găsirea unui echilibru între păstrarea identității și exhibarea specificității acestora este un deziderat greu de atins.

Eclectic și dinamic, dreptul afacerilor excelează în interferențe și influențe, fiind totodată creuzetul în care se concep și se experimentează soluții.

Sub semnul creativității și al inovării vă invităm să descoperiți inflexiunile unor instituții ale dreptului afacerilor și, utilizând diapazonul rezultat din împletirea doctrinei și jurisprudenței, în arpegiul corespunzător, să identificați o posibilă interpretare prin vocea unor specialiști.

Ediția de anul acesta a conferinței își propune să fie o platformă de dialog constructiv asupra unor probleme controversate la finalul cărora să se contureze soluții pertinente, utile și necesare.

Speakerii sunt profesori-practicieni de la universități de prestigiu din România, care împreună cu dumneavoastră vor polemiza asupra unor chestiuni ce vizează dreptul societar sau dreptul civil ori aspecte ce țin de dreptul fiscal precum și de insolvență.

Acreditare INPPI – Evenimentul este în curs de acreditare în cadrul programului de pregătire profesională. Acordarea punctelor se va realiza conform metodologiei specifice profesiei de practician în insolvență.

Acreditare INPPA – Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare în principiu de către INPPA. Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul U.N.B.R.

Lucrările conferinței vor fi publicate în Revista Română de Drept al Afacerilor, revistă indexată ISI – www.rrda.ro

Informații suplimentare pot fi obținute accesând pagina conferinței http://www.dadi2024.cciasi.ro

PROGRAM CONFERINȚĂ

Vineri, 17 mai 2024
Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității „Gheorghe Asachi”

Primirea participanților (8.30-9.00)

Deschiderea conferinței(9.00-9.15)

Panelul 1. Drept societar (9.15-11.15)

Moderator: Conf. univ. dr. Maria NICA-DUMITRU – Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași

Speakeri:
– Dr. Valentina BURDESCU – Director al Oficiului Național al Registrului Comerțului
Tema: Evoluția registrului comerțului  de la suportul letric la sistemul computerizat – provocări și perspective
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Ioan Schiau

– Prof. univ. dr. Lucian Bernd SĂULEANU – Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Aspecte controversate privind regimul juridic al dividendelor
Partener de discuție: Dr. Sebastian Bodu, MBA

– Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU – Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” Brașov, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Declinul  affectio societatis. Ipostaze și ipoteze ale retragerii și excluderii asociaților din societatea cu răspundere limitată
Partener de discuție: Conf. univ. dr. Lavinia Maria Tec

– Dr. Sebastian BODU, MBA – Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Interpretări de drept societar greșite în practică
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Lucian Bernd Săuleanu

– Conf. univ. dr. Lavinia Maria TEC – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș
Tema: Litigiile de familie și Dreptul societar
Partener de discuție: Dr. Valentina Burdescu

Pauză (11.15-11.30)

Panelul 2. Obligații. Contracte. (11.30-14.00)

Moderator: Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU – Facultatea de Drept, Universitatea „Transilvania” Brașov

Speakeri:
– Prof. univ. dr. Irina SFERDIAN – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, notar public în Camera Notarilor Publici Timișoara
Tema: Combinarea drepturilor reale și numerus clausus
Partener de discuție: Conf. univ. dr. Liviu Marius Harosa

– Conf. univ. dr. Liviu Marius HAROSA – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Dreptul consumatorului versus acțiunea în revendicare. Aplicarea principiului dobândirii proprietății asupra bunurilor mobile prin posesia de bună-credință în cazul vânzărilor on-line
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Irina Sferdian

– Conf. univ. dr. Maria NICA-DUMITRU – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Iași.
Tema: Repararea prejudiciului în materia fondurilor nerambursabile: oricând, oricum și de câte ori dorește creditorul?
Partener de discuție: Lect. univ. dr. Jozsef Kocsis

– Lect. univ. dr. Jozsef KOCSIS – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, avocat
Tema: Este supus unui termen special de prescripție dreptul creditorului de a obține repararea prejudiciului suferit, în ipoteza în care se ajunge la rezoluțiunea unui contract de achiziție publică?
Partener de discuție: Conf. univ. dr. Maria Nica-Dumitru

Pauză de prânz – Sala Pașilor Pierduți (14.00-14.45)

Panelul 3. Drept fiscal (14.45-17.15)

Moderator: Prof. univ. dr. Radu BUFAN – Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Speakeri:
– Prof. univ. dr. Radu BUFAN , Lect. univ. dr. Mirela BULIGA– Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, avocat/ Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice București
Tema: Afilierea și controlul. Perspectiva dreptului comercial și a dreptului fiscal.
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Mihaela Tofan

– Jud. Diana BULANCEA – Șefa Unității de traducere de limba română din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene, judecător Curtea de Apel București, Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal
Tema: Valențele multilingvismului în asigurarea eficienței dialogului judiciar dintre Curtea de Justiție a Uniunii Europene și instanțele naționale
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Mihai Șandru

– Jud. Alina PRELIPCEAN – Judecător, Curtea de Apel Iași, Președinte Secția contencios administrativ și fiscal
Tema: Quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Provocări practice vizând excepția de nelegalitate
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Cosmin-Flavius Costaș

– Prof. univ. dr. Cosmin-Flavius COSTAȘ – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, avocat
Tema: Insolvență și creanțe fiscale. Un studiu de caz
Partener de discuție: Jud. Alina Prelipcean

– Prof.univ.dr. Mihaela TOFAN – Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avocat
Tema: Impozitarea veniturilor din servicii digitale: concept, tendințe globale și inedit național
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Radu Bufan

– Prof. univ. dr. Mihai ȘANDRU – Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
Tema: Utilizarea noilor tehnologii de către administrația fiscală
Partener de discuție: Lect. univ. dr. Mirela Buliga

Pauză (17.15-17.30)

Panelul 4. Arbitraj. Roșia Montană – file de poveste (17.30-18.15)
– Conf. univ. dr. Liviu Marius HAROSA – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
– Dr. Dumitru DOBREV – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, avocat

Sâmbătă, 18 mai 2024
Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Primirea participanților (9.00-9.15)

Panelul 5. Insolvență

Partea I (9.15-11.15)

Moderator: Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB – Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Speakeri:
– Prof. univ. dr. Gheorghe PIPEREA – Facultatea de Drept, Universitatea București, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Carbon și Falimente
Partener de discuție: Conf. univ. dr. Vasile Nemeș

– Jud.dr.  Mihaela SĂRĂCUȚ – Judecător, Curtea de Apel Cluj, cadru didactic asociat Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Tema: Ce garanții îți (mai) garantează o garanție!
Partener de discuție: Jud. Oana Pipernea

– Jud. Oana PIPERNEA – Judecător, Tribunalul Iași, secția a II-a civilă și de contencios administrativ
Tema: Regimul specific al creanțelor cu mai mulți codebitori/fidejusori în procedura insolvenței
Partener de discuție: Jud. dr. Mihaela Sărăcuț

– Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘ – Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, avocat, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Cât de curente sunt creanțele curente
Partener de discuție: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Pauză (11.15-11.45)

Partea a II-a (11.45-13.45)

Moderator: Conf. univ. dr. Vasile NEMEȘFacultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”

Speakeri:
– Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB – Prodecan Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj
Tema: Proprietatea fiduciară pe tărâmul insolvenței
Partener de discuție: Bogdan Dumitrache, Executor judecătoresc

Bogdan DUMITRACHE – Executor judecătoresc
Tema: Transmiterea creanțelor bugetare înscrise la masa credală
Partener de discuție: Lect. univ. dr. Sergiu Golub

– Conf. univ. dr. Raul-Felix HODOȘ – Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, avocat, Președintele Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș
Tema: Sindicul și judecățile sale: exigențele abordării interdisciplinare a procedurii insolvenței
Partener de discuție: Dr. Dragoș Călin

– Dr. Dragoș CĂLIN – Șef al Departamentului Juridic din cadrul Transilvania Investments Alliance SA, arbitru Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României
Tema: Modificarea actului constitutiv al societăților aflate în procedura reorganizării judiciare
Partener de discuție: Conf. univ. dr. Raul-Felix Hodoș