Conferința Judecătorilor Internaționali ai României / 10 mai 2024, Timișoara

Centrul de Drept Comparat și Interdisciplinaritate din cadrul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara organizează

Conferința Judecătorilor Internaționali ai României

10 mai 2024

Universitatea de Vest din Timișoara

Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Amfiteatrul A01

Partener media: JURIDICE.ro

Evoluția din ultimele decenii a României, pe plan politic, social, economic și cultural, este indisolubil legată de Uniunea Europeană și de dinamica raporturilor internaționale, așa cum aceasta este reflectată în regiune. Într-un context istoric complex, caracterizat de schimbări continue și fenomene disruptive, impactul normelor de drept internațional și al normelor de drept al Uniunii Europene în dezvoltarea și consolidarea statelor din Europa Centrală și de Est nu poate fi contestat. Pe lângă beneficiile politice, sociale, economice și culturale evidente, rețeaua de organizații, norme și instituții internaționale și europene creată în a doua jumătate a secolului trecut a contribuit la menținerea păcii și la răspândirea standardelor de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. Cu toate acestea, crizele succesive din ultimii ani, de natură diversă, continuă să testeze soliditatea și eficacitatea angajamentelor multilaterale internaționale.

Rolul instanțelor internaționale și europene este, în acest cadru, unul esențial: pe lângă funcția vitală de asigurare a soluționării disputelor prin mijloace pașnice, bazate pe preeminența dreptului, activitatea judecătorilor internaționali creează punți de comunicare între sisteme, armonizând standarde de protecție și imprimându-i dreptului impulsurile evolutive necesare pentru a răspunde provocărilor la care este expus. Astăzi, România are privilegiul de a fi nominalizat un număr fără precedent de judecători în cadrul celor mai înalte instanțe internaționale și europene: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională.

În acest context, Facultatea de Drept din Timișoara organizează Conferința Judecătorilor Internaționali ai României, un eveniment academic care oferă ocazia unui dialog cu – și între – judecătorii din România care activează în cadrul instanțelor internaționale și europene, subliniind rolul lor fundamental în interpretarea și aplicarea dreptului. La conferință sunt invitați să participe, de asemenea, foști judecători români ai instanțelor internaționale și europene, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiție, precum și profesori de la facultăți de drept de prestigiu din România.

Conferința este ocazionată de aniversarea a 80 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara și se înscrie în seria de evenimente prin care universitatea marchează acest moment.

Înregistrările pentru participarea la conferință se fac accesând acest formular: https://forms.gle/Kep612FMRXfUKbj98. Evenimentul nu va fi transmis live online.

PROGRAM

8:30 – 9:00 Înregistrarea participanților

9:00 – 10:00 Deschiderea conferinței

– Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea, Rectorul Universității de Vest din Timișoara
– Judecător dr. Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
– Procuror Alex Florența, Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
– Prof. univ. dr. Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România
– Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost Ministru al Justiției
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

Panel introductiv / Masă rotundă
Dialogul între curțile naționale și curțile internaționale de justiție
10:00 – 11:30

Moderatori:
– Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Universitatea din București, Facultatea de Drept
– Prof. univ. dr. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

Intervenienți:
– Prof. univ. dr. Iulia Motoc, judecător al Curții Penale Internaționale
– Prof. univ. dr. Sebastian Rădulețu, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului
– Dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene
– Judecător dr. Corina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
– Procuror Alex Florența, Procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
– Prof. univ. dr. Traian Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

11:30 – 12:00 Pauză de cafea

Sesiunea I
Locul și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în arhitectura Uniunii Europene
12:00 – 13:30

Moderator: Prof. univ. dr. Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

12:00 – 12:30 Dr. Octavia Spineanu-Matei, judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene în asigurarea unității, coerenței și dezvoltării dreptului Uniunii Europene, ilustrat prin jurisprudență recentă

12:30 – 12:50 Conf. univ. dr. Mirela Stancu, Universitatea din București, Facultatea de Drept, judecător al Tribunalului Uniunii Europene, Rolul Tribunalului Uniunii Europene în cadrul construcției jurisdicționale a Uniunii Europene (intervenție online)

12.50 – 13:10 Prof .univ. dr. Camelia Toader, Universitatea din București, Facultatea de Drept, fost judecător al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Provocările primului cabinet român la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

13:10 – 13:30 Prof. univ. dr. Valeriu M. Ciucă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Drept, fost judecător al Tribunalului Uniunii Europene, Dreptul european se transportă cu camioane; nu cu trenul regal, nu cu limuzine negre și nici cu atelaje particulare…

13:30 – 14:30 Prânz

Sesiunea a II-a
Răspunderea de stat și individuală pentru crime internaționale
14:30 – 15:40

Moderator: Prof. univ. dr. Valentin Constantin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

14:30 – 15,00 Prof. univ. dr. Iulia Motoc, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, judecător al Curții Penale Internaționale, Natura duală a genocidului: Curtea Internațională de Justiție și Curtea Penală Internațională

15:00 – 15:20 Conf. univ. dr. Laura-Maria Crăciunean-Tatu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Drept, Președinte al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Curțile hibride și răspunderea juridică pentru crime de război: actualități și perspective

15:20 – 15:40 Lect. univ. dr. Diana Botău, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, State, particulari și drept internațional penal. Responsabilitate juridică exclusivă, partajatăsau alternativă?

15:40 – 16:00 Pauză de cafea

Sesiunea a III-a
Obligațiile pozitive în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului
16:00 – 17:10

Moderator: Conf. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

16:00 – 16:30 Prof. univ. dr. Sebastian Rădulețu, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept, judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului, Obligațiile pozitive din articolele 2, 3, 4 și 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului – evoluții recente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

16:30 – 16:50 Conf. univ. dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Obligații pozitive, conflicte de drepturi și punere în balanță

16:50 – 17:10 Prof. univ. dr. Raluca Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Statul de drept în fața Curții Europene a Drepturilor Omului

Panel final
Declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România
17:10 – 18:00

Declarație comună a decanilor Hexagonului Facultăților de Drept din România privind rolul dreptului internațional și al dreptului Uniunii Europene în formarea studenților în drept.

Semnatari:
– Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept a Universității din București
– Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj- Napoca
– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Decanul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași
– Conf. univ. dr. Sebastian Spinei, Decanul Facultății de Drept a Universității „Lucian Blaga” Sibiu
– Prof. univ. dr. Edmond-Gabriel Olteanu, Decanul Facultății de Drept a Universității din Craiova
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara