Achiziții publice / 14-15 septembrie 2017, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii organizează seminarul

Achiziții publice

Bucureşti, sediul INM, sala de consiliu, et. 1

14-15 septembrie 2017

EXPERȚI
Ioan Baciu – avocat
Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel Bucureşti

AGENDA
14 septembrie 2017
Ioan Baciu – avocat

9:00-9:30 Înregistrarea participanţilor
9:30-10:30 Deschiderea seminarului. Prezentarea formatorilor şi a participanţilor. Enunţarea temelor de dezbatere
Principiile achizițiilor publice. Jurisprudența CJUE în materia achizițiilor publice
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) eficienţa utilizării fondurilor; (modificată prin punctul 2. din Ordonanţă de urgenţă nr. 77/2012 începând cu 01.01.2013),
g) asumarea răspunderii.
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:15 Elemente de reformare a cadrului legal privind achizițiile publice
– Reguli privind stabilirea valorii estimate a contractelor de achiziție publică
– Reguli de publicitate
– Praguri și proceduri
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
12:15-13:15 Prânz
13:15-14:30 Noutăți aduse de reforma cadrului legal privind achizițiile publice
– Consultarea pieței
– Criterii de calificare
– Criterii de atribuire
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
14:30-15:00 Pauză de cafea
15:00-17:00 Studiu de caz
Sesiune de de întrebări şi răspunsuri

15 septembrie 2017
Bogdan Cristea – judecător, Curtea de Apel Bucureşti

9:00-10:30 Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică lato sensu. Domeniul de aplicare al Legii nr. 101/2016. Determinarea instanţei competente material şi teritorial. Calcularea taxei judiciare de timbru aferente. Termene de exercitare şi mod de calcul. Notificarea prealabilă
Sesiune de întrebări şi răspunsuri
10:30-11:00 Pauză de cafea
11:00-12:30 Căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică lato sensu. Notificarea prealabilă (continuare). Calitatea procesuală în cadrul căilor de atac şi interesul în exercitarea acestora. Mijloace de probă admisibile. Suspendarea procedurii de atribuire, a aplicării oricărei decizii a autorităţii contractante, a contractului. Soluţiile ce pot fi pronunţate.
Sesiune de întrebări și răspunsuri
12:30-13:30 Prânz
13:30-15:00 Despăgubiri în urma procedurii de atribuire şi procese în legătură cu contractele de achiziţie publică lato sensu. Identificarea premiselor fiecărei categorii de procese. Procedura de soluționare. Executarea hotărârilor pronunţate în materia Legii nr. 101/2016.
Sesiune de întrebări și răspunsuri
15:00-15:30 Pauză de cafea
15:30-16:30 Dezbateri, concluzii
Completarea fișelor de evaluare, înmânarea certificatelor de participare

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE IMPORTANTE
– obligativitatea ca participantii sa anunte cu cel putin 24 de ore inainte de data desfasurarii evenimentului, daca nu vor mai participa, din motive obiective, pentru a putea anula serviciile solicitate (mese de pranz, pauze de cafea si cazare); pentru seminariile care incep in ziua de luni, participantii vor anunta imposibilitatea de participare in cursul zilei de vineri a saptamanii imediat anterioare respectivului seminar;

– in eventualitatea in care participantii nu anunta faptul ca nu vor participa, cu minim 24 de ore inainte de desfasurarea evenimentului, acestora li se vor imputa costurile aferente (respectiv contravaloarea unei nopti de cazare-daca s-a solicitat cazare, unui pranz-daca s-a solicitat masa de pranz si a 2 pauze de cafea aferente zilei de seminar);

– obligativitatea ca participantii sa semneze tabelul de prezenta pentru fiecare zi de desfasurare a seminarului in care au confirmat participarea, aceasta fiind singura modalitate de atestare a prezentei la eveniment.