Start Curs de specializare Expert Legislația Muncii / 27 iunie 2024, Online

LexAcademy® în parteneriat cu Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii (UNELM) organizează Curs de specializare

Expert Legislația Muncii

Durata – 10 SĂPTĂMÂNI – 240 ore (80 ore teorie/160 ore practică)

:: Click aici pentru înscriere

Mod de organizare pregătire teoretică: Online

Mod de organizare examen de absolvire: La sală

Perioada de înscrieri: 27.05.2024 – 23.06.2024

Data de începere curs: 27.06.2024

Data de finalizare curs: 18.09.2024

Data examenului de absolvire va fi stabilită cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea cursului. Perioadă estimată: 19.09.2024 – 27.09.2024.

Program pregătire teoretică:

  • 27.06.2024 – 28.06.2024 între orele 15:00 – 20:00
  • 04.07.2024 – 05.07.2024 între orele 15:00 – 20:00
  • 06.07.2024 – între orele 09:00 – 14:00
  • 15.07.2024 – 17.07.2024 între orele 15:00 – 20:00
  • 29.07.2024 – 30.07.2024 între orele 15:00 – 20:00
  • 02.09.2024 – 04.09.2024 între orele 15.00 – 20:00
  • 16.09.2024 – 18.09.2024 între orele 15.00 – 20:00

Program pregătire practică:

Varianta I:

În mediul real de lucru existent la locurile de muncă ale cursanților pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, angajator și cursant;

Varianta II:

În mediul real de lucru existent în unitățile cu care furnizorul de formare profesională are stabilite parteneriate de practică pe baza convenției de practică încheiată între LexAcademy®, partenerul de practică și cursant;

Varianta III:

În mediul simulativ de lucru organizat în cadrul LexAcademy®

*Pregătirea practică se va realiza numai cu respectarea legislației muncii cu privire la timpul de muncă și timpul de odihnă și numai în alte zile decât cele în care a fost realizată pregătirea teoretică.

Taxa de participare:

  • 3000 lei / persoană. Plata se face prin virament bancar pe baza facturii emise de LexAcademy®

Locul desfășurării examenului:

  • Sediul LexAcademy®: Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr. 266-268, corp C63, et. 5, sala 8

Condiţii înscriere şi documente necesare

CONDIŢII CUMULATIVE VARIANTA I:
a) Studii superioare în drept, administrație publică / științe administrative cu diplomă de licență sau echivalent ;
b) Experiență de minim 2 ani în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

CONDIŢII CUMULATIVE VARIANTA II:
a) Studii superioare în alt domeniu decât drept sau administrație publică / științe administrative absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
b) Experiență de minim 3 ani în domeniul resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii.

Acte necesare:
1. Carte de identitate;
2. Diplomă de Licență
3. Adeverințe care să ateste experiența relevantă în domeniul dreptului muncii / resurselor umane / relațiilor de muncă / evidența muncii;
4. CV – format europass, în limba română.

CV-ul trebuie să fie redactat în limba română, să conțină data și semnătura titularului pe fiecare pagină. 

** LexAcademy poate solicita, după caz, și alte documente justificative care să ateste experiența necesară, potrivit standardului ocupațional. 

Învaţă de la cei mai buni lectori!

Informații curs

Structura cursului

MODULUL 1. Managementul profesiei – 5 ore

Cap 1. Rolul și importanța Expertului în Legislația Muncii

1.1. Serviciul extern specializat în resurse umane și salarizare
1.2. Forme de exercitare a profesiei
1.3. Contractul de furnizare servicii
1.4. Etică profesională
1.5. Reprezentarea extrajudiciară a angajatorilor (mandatul)
1.6. Aplicații practice

MODULUL 2. Managementul relațiilor de muncă – 40 ore

Cap 2. Elemente de dreptul muncii
2.1. Principiile dreptului muncii
2.2. Aplicabilitatea legii în timp, spațiu și asupra persoanelor
2.3. Clasificarea normelor juridice civile
2.4. Acte normative, internaționale, europene și naționale
2.5. Securitate socială
2.6. Instituțiile statului cu atribuții de supraveghere și control în domeniul muncii și securității sociale<
2.7. Aplicații practice

MODULUL 3. Organizarea muncii și salarizare – 15 ore

Cap 10. Organizarea și normarea muncii
10.1. Regulamentul de organizare și funcționare
10.2. Normarea muncii
10.3. Proiectarea / reproiectarea fișelor de post
10.4. Auditarea activității de resurse umane și salarizare
10.5. Aplicații practice

Cap 11.  Formarea și evaluarea profesională a salariaților
11.1. Formarea profesională a salariaților
11.2. Evaluarea profesională a salariaților
11.3. Aplicații practice

Cap 12. Sisteme de salarizare și recompensare a salariaților
12.1. Sisteme de salarizare
12.2. Sporuri, bonusuri și alte adaosuri
12.3. Calcularea drepturilor salariale
12.4. Aplicații practice

MODULUL 4. Răspunderea juridică – 15 ore

Cap 13. Acte cu caracter normativ
13.1. Regulamentul Intern
13.2. Strategii, politici și proceduri
13.3. Aplicații practice

Cap 14. Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă
14.1. Condițiile răspunderii disciplinare
14.2. Abaterile disciplinare
14.3. Sancțiunile disciplinare
14.4. Procedura cercetării disciplinare prealabile
14.5. Aplicarea sancțiunilor disciplinare
14.6. Aplicații practice

Cap 15. Răspunderea patrimonială în raporturile de muncă
15.1. Condițiile răspunderii patrimoniale
15.2. Constatarea și evaluarea pagubelor
15.3. Procedura recuperării prejudiciului
15.4. Obligația de restituire
15.5. Aplicații practice

Cap 16. Răspunderea contravenționlă și penală în raporturile de muncă
16.1. Răspunderea contravenționlă în raporturile de muncă
16.2. Răspunderea penală în raporturile de muncă
16.3. Aplicații practice

MODULUL 5. Managementul conflictelor – 5 ore

Cap 17. Conflictele de muncă
17.1. Soluționarea cererilor sau reclamațiilor salariaților
17.2. Conflictele individuale de muncă
17.3. Concilierea conflictelor de muncă
17.4. Jurisdicția muncii
17.5. Aplicații practice

:: Click aici pentru detalii