Conferința Națională de Drept Comercial (ed. 14) / 14-15 iunie 2024, Timișoara

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, prin Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prin Centre for Business Law and Information Technology, organizează

Conferința Națională de Drept Comercial (ed. 14)

– Analiza economică a contractului –

14-15 iunie 2024

Universitatea de Vest din Timișoara
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Amfiteatrul A01

Partener media: JURIDICE.ro

:: Puteți descărca Programul evenimentului în format PDF

La eveniment sunt invitați să participe profesori și cercetători de la universități de prestigiu din România, precum și alți specialiști în dreptul afacerilor interesați de dezbaterile circumscrise temei Analiza economică a contractului.

Conferința își propune să discute probleme legate de contract ca mecanism esențial în dreptul afacerilor, din perspectiva analizei economice a dreptului, curent de gândire care studiază eficiența economică a normelor și instituțiilor juridice, dar care ocupă un loc deocamdată marginal în spațiul juridic românesc. Micro-fundament al schimburilor pe care se bazează economia de piață, contractul poate fi înțeles economic prin prisma valorii, a utilității sau a eficienței tranzacționale, de a căror maximizare sunt interesați participanții la tranzacții. O tranzacție economică are nevoie de contract pentru a gestiona problema oportunismului și a contingențelor. Infrastructura juridică pe care contractul o atașează tranzacției economice îi conferă acesteia executabilitate, permite reechilibrarea sa în situații speciale, dar nu îi asigură eficiența. Cu toate acestea, interesele părților în formarea și executarea contractelor sunt orientate cu precădere de eficiența lor economică. Recurgând la teorii și metode specifice, de la analize empirice de tip econometric la game theory și behavioural economics, analiza economică a contractului aduce în discuție, inter alia: relația dintre dreptul default al contractelor și conținutul contractual configurat de părți; eterogenitatea categoriilor contractuale de tip schimb sau cooperare; standardizarea, complexitatea și incompletitudinea contractuală; costurile de tranzacționare și externalitățile; flexibilitatea și adaptabilitatea contractelor; eficiența conformării la angajamentele asumate și a punerii în executare a contractelor; contribuția contractelor la producerea eșecurilor pieței; criteriile economice și juridice ale recalificării contractelor potrivit principiului substance over form; locul contractelor în afacerea din care fac parte și importanța informației și a contextului tranzacțional pentru înțelegerea clauzelor și a deciziilor contractuale. Pornind de la prealabilul teoretic și instrumentarul metodologic al acestui curent de gândire, conferința își propune să dezbată rolul analizei economice a contractului în procesul de legiferare, precum și în interpretarea și aplicarea dreptului contractelor.

În acest an, Conferința Națională de Drept Comercial face parte din seria de evenimente ocazionate de aniversarea a 80 de ani de existență a Universității de Vest din Timișoara. Conferința este susținută, în calitate de parteneri, de Bondoc și Asociații, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang și KPMG Legal | Toncescu și Asociații. Partenerul media al conferinței este JURIDICE.ro.

Înregistrarea participanților se face accesând următorul formular: https://forms.gle/iyXoc4K7sooPR7247.

PROGRAM

Vineri, 14 iunie 2024

8:45 – 9:00 Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara, Directorul Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara

9:00 – 10:30 Panelul I. Concepte și interogații introductive

Speakeri:
9:00 – 9:15 Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Despre conceptul de proprietate economică

9:15 – 9:30 Conf. univ. dr. Lucian Bojin, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Introducere în analiza economică a tratatelor internaționale

9:30 – 9:45  Av. Lucian Bondoc, avocat coordonator, Bondoc și Asociații – În ce măsură pot juriștii să acopere aspectele economice în contracte complexe?

9:45 – 10:00 Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Decanul Facultății de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași – Ghidul autostopistului… judiciar; sau de ce e (mai) bine să închei o tranzacție

10:00 – 10:15 Lect. univ. dr. Cristian Paziuc, Prodecan, Facultatea de Drept a Universității din București – Eficiență sau justiție distributivă? Despre premisele economice eterogene ale leziunii

10:15 – 10:30 Discuții

Moderatori:
Prof. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara

10:30 – 11:00 Pauză de cafea

11:00 – 12:30 Panelul II. Remedii contractuale

Speakeri:
11:00 – 11:15 Prof. univ. dr. Ionuț-Florin Popa, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Neexecutarea oportună a contractului – un scenariu compatibil cu dreptul pozitiv? Perspectiva teoretică

11:15 – 11:30 Dr. Ioan Șumandea-Simionescu, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Neexecutarea oportună a contractului – un scenariu compatibil cu dreptul pozitiv? Perspectiva practică

11:30 – 11:45 Lect. univ. dr. Marius Floare, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Efficient breach of contract și tradiția moralizatoare a contractului în dreptul continental european

11:45 – 12:00 Lect. univ. dr. Mihai David, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Despre mirajul analizei economice a contractului și omniprezența daunelor-interese

12:00 – 12:15 Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Prodecan, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Neexecutarea contractului de leasing din partea beneficiarului. Perspectiva dinamică a legiuitorului. Cât „law” și cât „economics”?

12:15 – 12:30 Conf. univ. dr. Maria Nica-Dumitru, Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava – Reducerea penalităților în contextul analizei economice a contractului

Moderatori:
Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, Universitatea din București
Prof. univ. dr. Irina Sferdian, Universitatea de Vest din Timișoara

12:30 – 13:30 Prânz

13:30 – 13:45 Semnal de carte
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Contractele de afaceri. Asimetrii și alte imperfecțiuni, Universul Juridic, București, 2024

13:45 – 15:00 Panelul III. Contracte bancare & protecția consumatorilor

Speakeri:
13:45 – 14:00 Prof. univ. dr. Radu Rizoiu, Facultatea de Drept a Universității din București – Marfa și banii: Despre dobânzile negative

14:00 – 14:15 Asist. univ. dr. Mihaela Gherghe, Facultatea de Drept a Universității din București – Modificarea standardului consumatorului „mediu”. Costurile măsurilor și cine le suportă

14:15 – 14:30 Av. Cristian Radu, KPMG Legal | Toncescu și Asociații – Impactul acțiunilor colective în economia contractului. O aplicație la practicile de tip greenwashing

14:30 – 14:45  Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, dr. Ioan Șumandea-Simionescu, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Transparența costurilor secundare ale creditelor corporate. Un exercițiu de imaginație?

14:45 – 15:00 Discuții

Moderatori:
Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Conf. univ. dr. Lucian Bojin, Universitatea de Vest din Timișoara

15:00 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Panelul IV. Contractul și interesele publice / private

Speakeri:  
15:30 – 15:45 Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, Facultatea de Drept a Universității din București – Plusvaloarea pentru dreptul afacerilor a principiului prevalenței economicului asupra juridicului în dreptul fiscal

15:45 – 16:00 Prof. univ. dr. Ovidiu Podaru, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Interes public vs. interes economic în contractele administrative

16:00 – 16:15 Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Calculul (economic) al consimțământului (juridic) în formarea (progresivă) a contractelor administrative

16:15 – 16:30 Prof. univ. dr. Adriana Almășan, drd. Elena-Iuliana Gheorghe, Facultatea de Drept a Universității din București – Contractul tranzacțional vs. contractul relațional: riscuri și beneficii economice

16:30 – 16:45 Lect. univ. dr. Codruț-Nicolae Savu, Facultatea de Drept a Universității „Transilvania” Brașov – Impactul economicului asupra regulilor de interpretare a contractelor

16:45 – 17:00 Discuții

Moderatori:
Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara

17:00 – 17:30 Pauză de cafea

17:30 – 19:00 Panelul V. Contractul și noile tehnologii

Speakeri:  
17:30 – 17:45 Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași – It’s a jungle out there: contracte în economia datelor

17:45 – 18:00 Conf. univ. dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept a Universității din București – Considerații despre contractele de exploatare a programelor pentru calculator

18:00 – 18:15 Asist. univ. dr. Albert Albanezi, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Platformele digitale: extinderea structurii organizaționale prin mecanisme contractuale

18:15 – 18:30 Asist. univ. dr. Alexandru-Șerban Rățoi, Facultatea de Drept a Universității din București – Analiza economică în faza precontractuală. Convergențe cu instrumentele inteligenței artificiale

18:30 – 18:45 Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Reinventarea unui model: despre transparență în era platformelor digitale și a contractelor smart

18:45 – 19:00 Discuții

Moderatori:
Lect. univ. dr. Cristian Paziuc, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Universitatea de Vest din Timișoara

Sâmbătă, 15 iunie 2024

9:00 – 10:30 Panelul VI. Contracte și clauze speciale

Speakeri:
9:00 – 9:15 Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Decan, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Posibile utilizări ale economiei contractului la interpretarea și executarea contractului de agenție

9:15 – 9:30 Lect. univ. dr. Adina Buciuman, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Clauzele knock-for-knock în contractele operaționale privind exploatarea zăcămintelor offshore de petrol și gaze

9:30 – 9:45 Av. Rodica Manea, avocat partener, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang – Mecanisme de ajustare a prețului în tranzacțiile internaționale

9:45 – 10:00 Av. dr. Andrei Săvescu, fondator juridice.ro, avocat coordonator SĂVESCU & ASOCIAȚII – Despre contractul de asistență juridică. Valoare și mecanisme

10:00 – 10:15  Conf. univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Flavius Bogea, avocat, Baroul Timiș – Echilibrul dintre protecție și inovație în contractele OEM (Original Equipment Manufacturer)

10:15 – 10:30 Discuții

Moderatori:
Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara

10:30 – 11:00 Pauză de cafea

 11:00 – 12:30 Panelul VII. Contracte și mecanisme societare

Speakeri:
11:00 – 11:15  Conf. univ. dr. Alina-Elena Oprea, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Clauzele de repartizare a drepturilor de vot și eficiența economică

11:15 – 11:30 Conf. univ. dr. Lavinia Tec, lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – O intersecție cu circulație dirijată? Administrarea societății (comerciale) din perspectiva analizei economice

11:30 – 11:45 Conf. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Ar (putea) negocia societatea și creditorii răspunderea limitată dacă nu ar fi the rule by default?

11:45 – 12:00  Jud. dr. Ștefan Lucaciuc, Înalta Curte de Casație și Justiție – Act de transfer a activității de distribuție către o altă societate. Acțiune pauliană exercitată de creditor. Efecte și controverse

12:00 – 12:15  Av. dr. Mihaela Mocanu, redactor-șef al Revistei Române de Drept al Afacerilor –Obligațiile francizatului – un potpuriu sau o simfonie?

12:15 – 12:30 Discuții

Moderatori:
Conf. univ. dr. Vladimir Diaconiță, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara

12:30 – 13:30 Prânz

13:30 – 15:00 Panelul VIII. Contractele în procedura insolvenței

Speakeri:
13:30 – 13:45 Prof. univ. dr. Radu Bufan, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, dr. Anca Buta, fost judecător al Curții de Apel Timișoara – Aspecte nerezolvate corespunzător de legislația insolvenței. Propuneri de lege ferenda

13:45 – 14:00 Jud. dr. Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Cât valorează o garanție în procedura insolvenței?

14:00 – 14:15 Dr. Ioana Riedl, Senior Insolvency Practitioner, CITR – Menținerea „forțată” a contractelor în procedura insolvenței – sănătatea mediului de afaceri?

14:15 – 14:30 Prof. univ. dr. Florin Moțiu, conf. univ. dr. Dana Moțiu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Analiza economică a contractului de muncă în procedura insolvenței

14:30 – 14:45 Asist. cercet. dr. Natalia Șvidchi, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Contraprestație sau despăgubire? O analiză din perspectiva jurisprudenței CJUE în materia TVA

14:45 – 15:00 Discuții

Moderatori:
Lect. univ. dr. Adina Buciuman, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Conf. univ. dr. Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara

 15:00 – 15:30 Pauză de cafea

15:30 – 17:00 Panelul IX. Contractele și arbitrajul comercial. Secțiune aniversară dedicată profesorului Constantin Dragoș Popa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, fost Președinte al Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș

Speakeri:    
15:30 – 15:45  Prof. univ. dr. Constantin Dragoș Popa, conf. univ. dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Despre litigiile privind contestarea certificatelor negative emise de către autoritățile contractante, în arbitraj. Implicații în economia contractului

15:45 – 16:00 Prof. univ. dr. Claudia Roșu, asist. cercet. dr. Cătălin Lungănașu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Limitele controlului judecătoresc asupra hotărârii arbitrale

16:00 – 16:15 Lect. univ. dr. Codruța Guzei-Mangu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Un mod de exercitare eficientă a dreptului de proprietate. Impactul interpretării și recalificării clauzelor contractuale în arbitraj asupra economiei contractului

16:15 – 16:30 Conf. univ. dr. Florina Popa, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara –Provocările arbitrajului la început de mileniu III: în ce condiții poate opera rezoluțiunea unilaterală?

16:30 – 16:45 Conf. univ. dr. Sergiu Popovici, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara – Clauza compromisorie și clauza de electio fori: pot ele influența analiza economică a contractului?

16:45 – 17:00 Discuții

Moderatori:
Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara

Organizatori:
Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara
Centrul pentru Dreptul Afacerilor Timișoara
Prof. univ. dr. Lucian Bercea
Prof. univ. dr. Radu Bufan
Facultatea de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Centre for Business Law and Information Technology
Prof. univ. dr. Radu N. Catană
Lect. univ. dr. Sergiu Golub

Parteneri:
Bondoc și Asociații
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
KPMG Legal | Toncescu și Asociații

Partener media:
JURIDICE.ro