Drepturile omului – invitație la dialog / 28 mai 2015, Târgoviște

Liceul Teoretic “Petru Cercel” din Târgoviște in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Universitatea Valahia din Târgovişte – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative si Biblioteca Judeţeană ,,Ion Heliade Rădulescu”
organizează

Simpozion județean
Drepturile omului – invitație la dialog

Târgoviște, Biblioteca Liceului Teoretic “Petru Cercel”

28 mai 2015, ora 9:00

Educaţia pentru drepturile omului poate preveni violarea drepturilor omului oferind indivizilor cunoştinţele pentru a se apăra şi în acelaşi timp dezvoltând responsabilităţile ce-i revin. Ea pune bazele pentru libertate, pace şi justiţie favorizând crearea unei atmosfere de înţelegere, toleranţă şi veritabilă egalitate în demnitate şi în faţa legilor.

Educaţia pentru drepturile omului are misiunea de a pregăti cetăţeanul activ, participant la acţiunea democratică şi ataşat valorilor şi principiilor democratice. Educaţia civică în Europa, încurajarea cetățenilor, în special a tinerilor în scopul implicării în mod activ în viața socială și politică a devenit una dintre prioritățile politice atât la nivel național cât și la nivel european. Competențele
civice și sociale se înscriu spre exemplu, printre cele opt competențe pentru învățarea continuă, precum au fost ele identificate de către Consiliul și Parlamentul European în 2006. Promovarea cetățeniei active a devenit de asemenea unul dintre principalele obiective ale sistemelor de educație în întreaga Europă, conform Cadrului Strategic pentru Cooperare Europeană în domeniul Educației și Formării Profesionale (ET 2020).

Raportul Eurydice din 2012 referitor la Educația Civică în Europa conturează o imagine de ansamblu a situației actuale pe cinci mari teme: obiectivele curriculei și organizarea lor; implicarea elevilor și a părinților în școli; cultura în școli și implicarea elevilor în societate, evaluarea și măsurile
întreprinse ce vin în sprijinul cadrelor didactice și directorilor.

Educaţia cetăţenească este şi prioritatea noastră. Din acest motiv, dorim să readucem în discuţie ce înseamnă, cum se realizează, care sunt efectele ei pe termen scurt, dar şi lung, cum putem să transmitem mai departe valorile şi principiile unei societăţi democratice, cu cetăţeni activi şi implicaţi. În acest context este necesar ca noi, cadrele didactice să acordăm o mai mare atenţie
acestor probleme. Acest simpozion va fi modalitatea de a ne întâlni, discuta, analiza şi de a stabili direcţia educaţiei civice în şcoală şi pentru elevi.

Program:
Secţiune cadre didactice
09:00–09:30 – Primirea participanţilor și a invitaţilor, vizitarea şcolii şi a
expoziţiei cu lucrările elevilor.
09:30–10:00– Deschiderea oficială a lucrărilor la Biblioteca Liceului Teoretic
“Petru Cercel”
10:00–12:30 – Prezentarea lucrărilor – Partea I
12:30–13:00 – Pauză de cafea
13:00–15:00 – Prezentarea lucrărilor – Partea II
15:00–16:00 – Evaluare. Premiere. Concluzii. Închiderea simpozionului.

Secţiune elevi
09:00–09:30 – Primirea participanţilor și a invitaţilor, vizitarea şcolii şi a
expoziţiei cu lucrările elevilor.
09:30–10:00 – Deschiderea oficială a lucrărilor la Biblioteca Liceului Teoretic
“Petru Cercel”
10:00–12:00 – Prezentarea lucrărilor (eseuri și powerpoint)
12:00–13:00 – Pauză
13:00–15:00 – Jurizarea lucrărilor
15:00–16:00 – Evaluare. Premiere. Concluzii. Închiderea simpozionului.