1,042 citiri

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod civil și noului Cod de procedură civilă / 25-26 septembrie 2017, Bucureşti

Institutul Național al Magistraturii, în cadrul Proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor coduri“, finanțat în cadrul Fondului Tematic Securitate aferent Programului de cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene Extinse, organizează conferința

Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a noului Cod civil și noului Cod de procedură civilă

Bucureşti, Aula Institutului Naţional al Magistraturii (Bd. Regina Elisabeta, nr. 53, sector 5)

25-26 septembrie 2017

Agenda
Ziua I, 25 septembrie 2017
8:30-9:15 Înregistrarea participanţilor
9:15-9:30 Intervenţii în deschidere
9:30-11:00 Probleme practice privind căile de atac / Judecător Răzvan Anghel, Curtea de Apel Constanța
11:00-11:15 Pauză de cafea
Probleme practice privind căile de atac (continuare)
11:15-12:30 Litigii în care poate fi exercitat recursul (Decizia CCR nr. 369/2017). Instanța competentă să soluționeze recursul în cazul cererilor evaluabile în bani / Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara
12:30-13:30 Pauză de prânz
13:30-15:30 Probleme practice privind rezoluțiunea și rezilierea în noul Cod civil / Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc; Lector univ. dr. Mihai David, Facultatea de Drept, Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-17:00 Soarta litigiilor privind francul elvețian. De la decizia Curții Constituționale nr. 637/2016 la cauza Adriciuc și înapoi / Judecător Diana Elena Ungureanu, Curtea de Apel Pitești
17:00 Finalul primei zile a conferinţei

Ziua a II-a, 26 Septembrie 2017
9:00-10:30 Restituirea prestațiilor / Judecător Viorel Terzea, Curtea de Apel Pitești
10:30-10:45 Pauză de cafea
10:45-11:45 Probleme practice privind competența instanțelor judecătorești: stabilirea priorității între competență și timbraj, competența facultativă conform art. 127 NCPC, competența de soluționare a acțiunilor privind constatarea calității de moștenitor, a cotelor legale și a ieșirii din indiviziune / Lector univ. dr. Alin Speriusi-Vlad
11:45-12:45 Dificultăți jurisprudențiale în materia litigiilor privind clauzele abuzive / Judecător Diana Elena Ungureanu
12:45-14:00 Pauză de prânz
14:00-15:30 Chestiuni controversate privind regulile de publicitate imobiliară / Lector univ. dr. Mihai David
15:30-15:45 Pauză de cafea
15:45-16:30 Dezbateri
Completarea formularelor de evaluare
Înmânarea certificatelor de participare.
Închiderea conferinței

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă

Evenimente conexe